Β. Κιάντος, Ερμηνεία των άρθρων 219-234 για την κοινή αβαρία του ΚΙΝΔ, 2006


Β. Κιάντος, Ερμηνεία των άρθρων 219-234 για την κοινή αβαρία του ΚΙΝΔ, 2006

Η κοινή αβαρία είναι ένας πολύ παλαιός θεσμός που διατηρεί την πρακτική του σημασία, παρ’ όλη την ανάπτυξη των θαλασσίων ασφαλίσεων και ιδιαίτερα εκείνων του φορτίου και του πλοίου, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν συναφθεί, οπότε τη θέση τους παίρνει η κοινή αβαρία.

Ο συγγραφέας του βιβλίου ασχολήθηκε σε μονογραφία με τον ίδιο θεσμό, την κοινή αβαρία. Εκεί αντιμετωπίσθηκαν με κριτικό πνεύμα τα διδαχθέντα από την επιστήμη του ναυτικού δικαίου και τη νομολογία. Στο παρόν βιβλίο ανιχνεύονται νέα προβλήματα και λύσεις, διατηρουμένης της αξίας της μονογραφίας.

Μετά από μία εισαγωγή στα άρθρα 219-234 του ΚΙΝΔ, ακολουθεί η ερμηνεία αυτών. Πριν τη σχετική ανάπτυξη σε κάθε διάταξη, αναφέρεται η πηγή της, παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία, και ακολουθούν ο πίνακας περιεχομένων και το αλφαβητικό ευρετήριο. Η ανάπτυξη της όλης εργασίας είναι σαφής, αιτιολογούνται οι προτεινόμενες λύσεις και προάγεται η ελληνική επιστήμη του ναυτικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ερμηνεία των άρθρων 219-234 για την κοινή αβαρία του ΚΙΝΔ
© 2006
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-133-3
Σελίδες
135
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Συντομογραφίες

Βιβλιογραφια

Εισαγωγή στα άρθρα

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2022
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου με έμφαση σε επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα
Κ. Μαυρομμάτη, Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας, 2012
Επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να καλύψει την έλλειψη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την ύπαρξη επιστημονικής και νομολογιακής επεξεργασίας ορισμένων ειδικών ζητημάτων, μίας...