Κατ' άρθρο ερμηνείες


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 68
Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022
Στο παρόν έργο παρατίθεται μία ερμηνευτική επεξεργασία των αναιρετικών διατάξεων (εκ των άρθρων 552 έως 582 ΚΠολΔ), οι οποίες αφορούν στη «διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης»....
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Χαρακτηριστικό της περιόδου που ακολούθησε την προηγούμενη έκδοση του ΚΦΕ (2020-2022) είναι η δυναμική εξέλιξη της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος που περιλαμβάνεται...
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 4η έκδ., 2021
Η παρούσα, τέταρτη έκδοση, κατέστη αναγκαία λόγω της επί τεσσάρων ετών εφαρμογής του ν. 4335/2015, τα αποτελέσματα της οποίας διαφαίνονται ήδη και στη νομολογία του Αρείου...
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2021
Στον νέο αυτόν τόμο του έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ αναλύονται όλα τα άρθρα του Όγδοου Βιβλίου του ΚΠολΔ, για την Αναγκαστική Εκτέλεση,...
Σ. Μούζουλας, Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου, τόμ. 1, 2021
Το έργο συνιστά την πρώτη σε βάθος διεξοδική ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 1-36 ν. 4706/20. Το αντικείμενο της μελέτης δεν περιορίζεται στις διατάξεις που έχουν ενταχθεί...
Θ. Πανάγος/Β. Σπηλιοπούλου/Ι. Μπαλτά..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Πέρασαν τέσσερα περίπου χρόνια από την έναρξη ισχύος και την εφαρμογή των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 και ήδη βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου νομοθετήματος που έρχεται να...
Α. Πλεύρη, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 2021
Μετά από περίπου ένα χρόνο εφαρμογής του ν. 4640/2019 έχουν ήδη αναδειχθεί σημαντικά δογματικά, ερμηνευτικά και πρακτικά ζητήματα, τα οποία προκύπτουν κυρίως από τη σύνδεση...
Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος..., ΕΣΔΑ, 2021
Το παρόν έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη κατ’ άρθρο ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 4, 2021
Η κυκλοφορία του τέταρτου τόμου της κατ’ άρθρο ερμηνείας του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εγκαινιάζει την ανανεωμένη έκδοση του έργου, προσαρμοσμένη στις νέες διατάξεις τόσο...
Γ. Συλίκος, Οικονομικά εγκλήματα - Συμπλήρωμα Τόμος Πρώτος - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 2021
Ο παρών Τόμος αποτελεί λειτουργικό Συμπλήρωμα του κυκλοφορούντος Βιβλίου με τίτλο Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (1ος Τόμος των Οικονομικών Εγκλημάτων),...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα