Κατ' άρθρο ερμηνείες


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 71 έως 79 από 79
Λ. Γεωργακόπουλος, Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ, 2010
Πρόκειται για το τελευταίο έργο του αείμνηστου καθηγητού Παν. Αθηνών Λ.Ν. Γεωργακόπουλου, το οποίο ολοκληρώθηκε από τον αν. καθηγητή Παν. Αιγαίου Β. Δ. Τουντόπουλο. Το έργο...
Ε. Βαγενά/Α. Δεσποτίδου/Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη..., Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, 2009
Συνεργάτες του Έργου: Λάμπρος Κοτσίρης, Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D., Δικηγόρος Ευαγγελία Βαγενά, LL.M., Δικηγόρος Άννα Δεσποτίδου, LL.M., Δ.Ν.,...
Ν. Χατζής, Αλλοδαποί, τόμ. 2, 2009
Σε δύο τόμους ( τόμος Ι) κωδικοποιείται και αναλύεται κατ’ άρθρο ο νόμος 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως...
Π. Αρμαμέντος/Β. Σωτηρόπουλος, Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία κατ' άρθρο, 2008
Στο νέο έργο των Π. Αρμαμέντου και Β. Σωτηρόπουλου περιλαμβάνεται η κατ’ άρθρο ανάλυση των μεταρρυθμίσεων που επήλθαν στο βασικό νόμο για την προστασία προσωπικών δεδομένων...
Σ. Μούζουλας, Ν. 3604/2007 για την αναμόρφωση και τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, 2008
Ο ν. 3604/07, εκφράζοντας μία νέα φιλοσοφία, ελαστικοποίησης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, ώστε οι εταιρίες να λειτουργούν με βάση κανόνες που ανταποκρίνονται στην...
Β. Κιάντος, Ερμηνεία των άρθρων 219-234 για την κοινή αβαρία του ΚΙΝΔ, 2006
Η κοινή αβαρία είναι ένας πολύ παλαιός θεσμός που διατηρεί την πρακτική του σημασία, παρ’ όλη την ανάπτυξη των θαλασσίων ασφαλίσεων και ιδιαίτερα εκείνων του φορτίου και του...
Σ. Κουσούλης, Διαιτησία, 2004
Κυκλοφορεί από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε. (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) το έργο του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρίου Στέλιο Κουσούλη, με...
Σ. Μούζουλας, N. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, 2003
Το βιβλίο επιχειρεί, μέσα από μία κατ’ άρθρο ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του ν. 3016/02, για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως ισχύει μετά το ν. 3091/02 να οριοθετήσει...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα