Β. Τουντόπουλος, Αμοιβές αλλοδαπών ναυτικών σε Ελληνικά πλοία, 2007


Β. Τουντόπουλος, Αμοιβές αλλοδαπών ναυτικών σε Ελληνικά πλοία, 2007

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το καθεστώς αμοιβών αλλοδαπών μη κοινοτικών ναυτικών σε ελληνικά πλοία, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική και αλλοδαπή θεωρία και νομολογία.

Ο συγγραφέας παρουσιάζει το καθεστώς απασχόλησης των αλλοδαπών ναυτικών παρουσιάζοντας τόσο τις θέσεις της νομολογίας, όσο και τις αντιρρήσεις της θεωρίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του όρου 8Ε των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων ως κεφαλαίων εξωτερικού. Αναλυτικά, εξετάζει τη συνταγματική, κοινοτική και διεθνή νομιμότητα των σχετικών διατάξεων των ν. 2687/1953 και 1376/1983 και προβαίνει σε συμπεράσματα σε σχέση με τη μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτικών.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με εκτενή ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία και με παράρτημα όπου παρατίθενται οι σημαντικότερες σχετικές αποφάσεις από τα ελληνικά, γαλλικά και γερμανικά δικαστήρια.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αμοιβές αλλοδαπών ναυτικών σε Ελληνικά πλοία
© 2007
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-172-2
Σελίδες
80
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ο όρος 8Ε των εγκριτικών πράξεων και οι διατάξεις του ν. 1376/1983

ΙΙΙ. Η θέση της νομολογίας και η κριτική της θεωρίας

ΙV. Η συνταγματική νομιμότητα

1. Η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας

1.1. Ο όρος 8Ε των εγκριτικών πράξεων και οι διατάξεις του ν. 1376/1983 αποτελούν κανόνες ΙΔΔ

1.1.1 Η συμφωνία των κανόνων ΙΔΔ με το άρθρο 6 ΣΡ

1.1.2. Η συμφωνία των κανόνων ΙΔΔ με το Σύνταγμα

1.2. Η μισθολογική διαφοροποίηση είναι δικαιολογημένη

1.3. Η μισθολογική διαφοροποίηση ως έκφραση συλλογικής αυτονομίας

1.4. Ο όρος 8Ε των εγκριτικών πράξεων, οι διατάξεις του ν. 1376/1983 και το δημόσιο συμφέρον

1.4.1. Σύνδεση της ελληνόκτητης ναυτιλίας με την ελληνική σημαία

1.4.2. Καταπολέμηση της ανεργίας

1.4.3. Η παροχή κινήτρων επιβάλλεται από τη διεθνοποίηση της ναυτιλιακής αγοράς

2. Η αυξημένη τυπική ισχύς των εγκριτικών πράξεων

V. Η κοινοτική νομιμότητα

VΙ. Η διεθνής νομιμότητα

1. Οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας

2. Η πρακτική της διεθνούς ομοσπονδίας εργατών του κλάδου μεταφορών (ITF).

VΙΙ. Επίμετρο

Βιβλιογραφία

Παράρτημα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Λ. Ζυγούρος, Η αμοιβή του διασώστη κατά τη διεθνή σύμβαση του Λονδίνου 1989, 2024
Ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας της αμοιβής στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής
Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2022
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου με έμφαση σε επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα