Εμπορικό Δίκαιο / Ναυτικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 22 από 22
Α. Τσαβδαρίδης, Διεθνής ναυτική διαιτησία, 1999
Συστηματική παρουσίαση και ανάλυση της ναυτικής διαιτησίας στον παγκόσμιο χώρο Διεθνής διαιτησία και ναυτιλιακές συναλλαγές Συστηματική ανάλυση διαιτητικών ρητρών άνω των 120...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα