Λ. Γεωργακόπουλος/Ν. Νικητάκος/Α. Αντάπασης..., Ναυτιλία και νέες τεχνολογίες, 2008


Λ. Γεωργακόπουλος/Ν. Νικητάκος/Α. Αντάπασης..., Ναυτιλία και νέες τεχνολογίες, 2008 Στις 11 και 12 Μαΐου 2007 έλαβε χώρα στη Χίο διημερίδα με θέμα «Ναυτιλίακαι ΝέεςΤεχνολογίες».Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και ΕπιχειρηματικώνΥπηρεσιών, που ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του ΠανεπιστημίουΑιγαίου. Στη διημερίδα συμμετείχε και το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στον παρόντα τόμο συμμετέχουν με εισηγήσεις:

+Λεωνίδας Γεωργακόπουλος
Ναυτιλία και Νέες Τεχνολογίες

Νικήτας Νικητάκος
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές στη Ναυτιλία:Ισχύουσα κατάσταση και Προοπτικές

Αντώνης Μ. Αντάπασης
Η έννοια του πλοίου υπό το πρίσμα των σύγχρονων τεχνολογικώνεξελίξεων

Βασίλης Δ. Τουντόπουλος
Ναυτική δημοσιότητα και νέες τεχνολογίες

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης
Η αξιογραφική ενσωμάτωση μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία

Αχιλλέας Δ. Μπεχλιβάνης

Νέες τεχνολογίες στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Νικάκη

Νέες τεχνολογίες και σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών

Γεώργιος Δ. Θεοχαρίδης

Ηλεκτρονικοποίηση θαλάσσιας εμπορικής συναλλαγής –Σύστημα BOLERO

Νικόλαος Ε. Φαραντούρης

Πτυχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια στη θάλασσα:Η ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων

Ειρήνη Βασιλάκη
Νομικά ζητήματα στις Ναυτιλιακές τηλεπικοινωνίες

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος

Αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών εγγράφων στη ναυτιλία

Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης
Ναυτική διαιτησία και νέες τεχνολογίες

Πίνακας περιεχομένων   +

Λεωνίδας Ν. Γεωργακόπουλος

Ναυτιλία και Νέες Τεχνολογίες

Νικήτας Νικητάκος

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές στη Ναυτιλία:

Ισχύουσα κατάσταση και Προοπτικές

Αντώνης Μ. Αντάπασης

Η έννοια του πλοίου υπό το πρίσμα των σύγχρονων τεχνολογικών

εξελίξεων

Βασίλης Δ. Τουντόπουλος

Ναυτική δημοσιότητα και νέες τεχνολογίες

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης

Η αξιογραφική ενσωμάτωση μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία

Αχιλλέας Δ. Μπεχλιβάνης

Νέες τεχνολογίες στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Νικάκη

Νέες τεχνολογίες και σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών

Γεώργιος Δ. Θεοχαρίδης

Ηλεκτρονικοποίηση θαλάσσιας εμπορικής συναλλαγής –

Σύστημα BOLERO

Νικόλαος Ε. Φαραντούρης

Πτυχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια στη θάλασσα:

Η ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων

Ειρήνη Βασιλάκη

Νομικά ζητήματα στις Ναυτιλιακές τηλεπικοινωνίες

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος

Αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών εγγράφων στη ναυτιλία

Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης

Ναυτική διαιτησία και νέες τεχνολογίες

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2022
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου με έμφαση σε επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα
Κ. Μαυρομμάτη, Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας, 2012
Επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να καλύψει την έλλειψη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την ύπαρξη επιστημονικής και νομολογιακής επεξεργασίας ορισμένων ειδικών ζητημάτων, μίας...
Ναυτικό δίκαιο, 2012
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #27
Το παρόν τεύχος εντάσσεται στη σειρά της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας» και περιέχει την αντίστοιχη του Ναυτικού Δικαίου. Το σχετικό νομοθετικό υλικό προσομοιάζει με απέραντο...