Λ. Γεωργακόπουλος/Ν. Νικητάκος/Α. Αντάπασης..., Ναυτιλία και νέες τεχνολογίες, 2008


Λ. Γεωργακόπουλος/Ν. Νικητάκος/Α. Αντάπασης..., Ναυτιλία και νέες τεχνολογίες, 2008 Στις 11 και 12 Μαΐου 2007 έλαβε χώρα στη Χίο διημερίδα με θέμα «Ναυτιλίακαι ΝέεςΤεχνολογίες».Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και ΕπιχειρηματικώνΥπηρεσιών, που ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του ΠανεπιστημίουΑιγαίου. Στη διημερίδα συμμετείχε και το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στον παρόντα τόμο συμμετέχουν με εισηγήσεις:

+Λεωνίδας Γεωργακόπουλος
Ναυτιλία και Νέες Τεχνολογίες

Νικήτας Νικητάκος
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές στη Ναυτιλία:Ισχύουσα κατάσταση και Προοπτικές

Αντώνης Μ. Αντάπασης
Η έννοια του πλοίου υπό το πρίσμα των σύγχρονων τεχνολογικώνεξελίξεων

Βασίλης Δ. Τουντόπουλος
Ναυτική δημοσιότητα και νέες τεχνολογίες

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης
Η αξιογραφική ενσωμάτωση μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία

Αχιλλέας Δ. Μπεχλιβάνης

Νέες τεχνολογίες στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Νικάκη

Νέες τεχνολογίες και σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών

Γεώργιος Δ. Θεοχαρίδης

Ηλεκτρονικοποίηση θαλάσσιας εμπορικής συναλλαγής –Σύστημα BOLERO

Νικόλαος Ε. Φαραντούρης

Πτυχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια στη θάλασσα:Η ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων

Ειρήνη Βασιλάκη
Νομικά ζητήματα στις Ναυτιλιακές τηλεπικοινωνίες

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος

Αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών εγγράφων στη ναυτιλία

Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης
Ναυτική διαιτησία και νέες τεχνολογίες

Edition info

Title
Ναυτιλία και νέες τεχνολογίες
Πρακτικά διημερίδας 11 και 12 Μαΐου 2007, Χίος
© 2008
Editors
Authors
ISBN
978-960-445-342-9
Pages
230
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Λεωνίδας Ν. Γεωργακόπουλος

Ναυτιλία και Νέες Τεχνολογίες

Νικήτας Νικητάκος

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές στη Ναυτιλία:

Ισχύουσα κατάσταση και Προοπτικές

Αντώνης Μ. Αντάπασης

Η έννοια του πλοίου υπό το πρίσμα των σύγχρονων τεχνολογικών

εξελίξεων

Βασίλης Δ. Τουντόπουλος

Ναυτική δημοσιότητα και νέες τεχνολογίες

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης

Η αξιογραφική ενσωμάτωση μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία

Αχιλλέας Δ. Μπεχλιβάνης

Νέες τεχνολογίες στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Νικάκη

Νέες τεχνολογίες και σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών

Γεώργιος Δ. Θεοχαρίδης

Ηλεκτρονικοποίηση θαλάσσιας εμπορικής συναλλαγής –

Σύστημα BOLERO

Νικόλαος Ε. Φαραντούρης

Πτυχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια στη θάλασσα:

Η ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων

Ειρήνη Βασιλάκη

Νομικά ζητήματα στις Ναυτιλιακές τηλεπικοινωνίες

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος

Αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών εγγράφων στη ναυτιλία

Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης

Ναυτική διαιτησία και νέες τεχνολογίες

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2022
Η παρούσα έκδοση περιέχει βασική νομοθεσία του Ναυτικού Δικαίου – εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς προέλευσης. Κύριος σκοπός είναι να υποστηρίξει τις ανάγκες της...
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομικό πλαίσιο του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς...
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Πρόκειται για την νέα έκδοση της μελέτης που πραγματεύεται συνοπτικά το ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο σε πλήρη έκταση. Η παρούσα έκδοση συνιστά επικαιροποίηση και συμπλήρωση της...
Κ. Μαυρομμάτη, Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας, 2012
Επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να καλύψει την έλλειψη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την ύπαρξη επιστημονικής και νομολογιακής επεξεργασίας ορισμένων ειδικών ζητημάτων, μίας...
Ναυτικό δίκαιο, 2012
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #27
Το παρόν τεύχος εντάσσεται στη σειρά της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας» και περιέχει την αντίστοιχη του Ναυτικού Δικαίου. Το σχετικό νομοθετικό υλικό προσομοιάζει με απέραντο...