Α. Κιάντου-Παμπούκη, Η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια, 2009


Α. Κιάντου-Παμπούκη, Η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια, 2009

Η μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια δια θαλάσσης εμφανίζεται ως ένα από τα καινούργια θέματα του ναυτικού δικαίου, ως ένα θέμα, μάλιστα, που αιφνιδίασε το δίκαιο. Η μεταφορά αυτή, πράγματι, έχει δημιουργήσει και δημιουργεί ακόμα νομικά προβλήματα που διατρέχουν το σύνολο του δικαίου της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων. Νομολογία και νομοθεσία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, προσπάθησαν να επιτύχουν –και συνεχίζουν να βελτιώνουν– τη σύλληψη και αντιμετώπιση των συναφών ζητημάτων, τόσο περισσότερο, μάλιστα, που συνεχώς επεκτείνεται η χρήση των εμπορευματοκιβωτίων και εξελίσσεται η τεχνική στη διεξαγωγή των θαλάσσιων μεταφορών πραγμάτων.

Το παρόν βιβλίο προσπάθησε να προσεγγίσει τα βασικότερα ζητήματα που αφορούν: α) το ευεργέτημα του περιορισμού της ευθύνης του μεταφορέα στη μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια και, β) τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων στο κατάστρωμα, ιδίως των ειδικώς σχεδιασμένων για τη μεταφορά τους πλοίων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια
Ειδικά νομικά ζητήματα
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-484-7
Σελίδες
85
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Προλεγόμενα

§ 2. Η τεχνική των εμπορευματοκιβωτίων – Έννοια και είδη εμπορευματοκιβωτίων – Τρόπος χρησιμοποιήσεως

§ 3. Οικονομική σημασία των εμπορευματοκιβωτίων

§ 4. Νομική φύση των εμπορευματοκιβωτίων

§ 5. Ιδιάζοντα νομικά προβλήματα από τη χρησιμοποίηση των εμπορευματοκιβωτίων

Α΄. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

§ 6. Ο περιορισμός της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα εμπο ρευμάτων γενικώς στο ελληνικό δίκαιο

§ 7. Ο περιορισμός της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα επί με ταφοράς με εμπορευματοκιβώτια

§ 8. Ο περιορισμός της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα επί με ταφοράς με εμπορευματοκιβώτια κατά τους Κανόνες Χάγης-

Βίσμπυ

Β΄. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 9. Η μεταφορά στο κατάστρωμα γενικώς κατά το ελληνικό δίκαιο

§ 10. Η μεταφορά στο κατάστρωμα ειδικώς εμπορευματοκιβωτίων κατά το ελληνικό δίκαιο

2. ΞΕΝΑ ΔΙΚΑΙΑ

§ 11. Προλεγόμενα

§ 12. Η μεταφορά στο κατάστρωμα γενικώς και εμπορευματοκιβωτίων ειδικότερα στα αγγλοσαξωνικά δίκαια

§ 13. Η μεταφορά στο κατάστρωμα γενικώς, και ειδικότερα εμπορευματοκιβωτίων κατά το γερμανικό και το γαλλικό δίκαιο.

3. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 14. Η μεταφορά στο κατάστρωμα γενικώς και εμπορευματοκιβωτίων ειδικώς κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Αμβούργου του

1978 (Κανόνες του Αμβούργου)

§ 15. Η μεταφορά στο κατάστρωμα γενικώς και εμπορευματοκιβωτίων ειδικώς κατά τη Διεθνή Σύμβαση της UN CITRAL

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Ελληνική

Β. Αλλοδαπή

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2022
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Πρόκειται για την νέα έκδοση της μελέτης που πραγματεύεται συνοπτικά το ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο σε πλήρη έκταση. Η παρούσα έκδοση συνιστά επικαιροποίηση και συμπλήρωση της...
Κ. Μαυρομμάτη, Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας, 2012
Επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να καλύψει την έλλειψη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την ύπαρξη επιστημονικής και νομολογιακής επεξεργασίας ορισμένων ειδικών ζητημάτων, μίας...
Ναυτικό δίκαιο, 2012
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #27
Το παρόν τεύχος εντάσσεται στη σειρά της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας» και περιέχει την αντίστοιχη του Ναυτικού Δικαίου. Το σχετικό νομοθετικό υλικό προσομοιάζει με απέραντο...