Ποινικές Επιστήμες / Ποινικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 31 έως 40 από 115
Β. Αδάμπας, Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και τρίτους, 2018
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται προσπάθεια προσέγγισης μίας σειράς παραμέτρων λειτουργίας του κυρωτικού κανόνα του άρθρου 25 ν. 1882/1990, σε επίπεδο ουσιαστικού και...
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, 2η έκδ., 2018
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #34
Η νέα (δεύτερη) έκδοση του «Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» ενσωματώνει τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4432/2016.
Κ. Φράγκος, Ιατρική ευθύνη, 2018
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη και διεξοδική προσέγγιση του ισχύοντος ελληνικού δικαίου και της πρόσφατης νομολογίας των ελληνικών πολιτικών-διοικητικών δικαστηρίων...
Κ. Βολτής, Η υπόθεση της λίμνης Βιστωνίδας, 2017
Η υπόθεση της λίμνης Βιστωνίδας είναι κατ’ ουσίαν αστική διαφορά του Ελληνικού Δημοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Υπό την πίεση εξωγενών παραγόντων...
Χ.-Ε. Στασσίνου, Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά, 2017
Το παρόν έργο, αποτελεί ερμηνεία και ανάλυση του άρθρου 312 Π.Κ. με την νέα του μορφή, όπως ισχύει σήμερα.
Κ. Βαθιώτης, Η ρητορική του εκβιασμού στην εποχή της ελληνικής οικονομικής κρίσης, 2016
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η δημοφιλής ρητορική του εκβιασμού που υποστηρίζεται ότι υφίσταται η Ελλάδα στα χρόνια της λεγόμενης “οικονομικής κρίσης” από τους...
Κ. Κοσμάτος/Ε. Φυτράκης/Μ. Μαρκοπούλου..., Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική πρoσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, 2016
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #23
Πότε μπορεί το δίκαιο να επιτρέπει την ακούσια νοσηλεία συνανθρώπων μας, ενώ κάθε ιατρική θεραπευτική παρέμβαση τελεί υπό τον όρο της συναίνεσης του προσώπου που αφορά, και...
Λ. Μαργαρίτης/Γ. Νούσκαλης/Ν. Παρασκευόπουλος, Ποινολογία, 8η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση της «Ποινολογίας» παρουσιάζει και αναλύει με πληρότητα τη νομοθετική και νομολογιακή υπερπαραγωγή στο χώρο των ποινικών κυρώσεων παραδοσιακού και νέου τύπου στο...
Χ. Παπαχαραλάμπους, Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του Κράτους, 2016
Με την έκδοση αυτή παρουσιάζεται, ως ισχύει σήμερα, η Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του ελληνικού Ποινικού Κώδικα για την εξωτερική ασφάλεια του κράτους. Η ερμηνεία...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα