Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021


Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021

Με αυτό το πρωτότυπο έργο επιτυγχάνεται η προσέγγιση των επιστημών της Εγκληματολογίας και της Τοξικολογίας για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, αναδεικνύεται η αλληλένδετη σχέση τους και παρουσιάζονται οι βασικότερες εγκληματολογικές, νομικές και ιατρικές οπτικές γύρω από τα δηλητήρια και τις δηλητηριάσεις τόσο κατά ανθρώπων, όσο και κατά ζώων. Καταδεικνύεται τελικά το τεράστιο εύρος της θεματικής, καθώς προσεγγίζονται θέματα όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, τα τοξικά απόβλητα, τα πειράματα σε ζώα κ.α.

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η προσέγγιση και η καταγραφή των κυριότερων δηλητηρίων. Στο δεύτερο μέρος του έργου παρουσιάζονται υποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση των δηλητηρίων και καταρρίπτονται μύθοι και στερεότυπα, ενώ, παράλληλα, υπογραμμίζεται η σχέση της δηλητηρίασης με την επιθετική συμπεριφορά και την εγκληματικότητα μέσα από μια προσπάθεια σκιαγράφησης της προσωπικότητας του δράστη είτε αυτός είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.

Στο τρίτο μέρος το έργο επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων από τη νομοθεσία και τη νομολογία. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα θεσμικά κενά και οι πρακτικές δυσκολίες.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και το εύρος των θεματικών, τα πραγματικά περιστατικά και τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται, η συγγραφέας επιτυγχάνει με εξαιρετικό τρόπο να παρουσιάσει ένα πρωτότυπο, τεκμηριωμένο και επιστημονικά ολοκληρωμένο έργο και χωρίς καμία έκπτωση στις επιστημονικές απαιτήσεις, καταφέρνει να το καθιστά κατανοητό και ελκυστικό για κάθε αναγνώστη ανεξάρτητα από το επιστημονικό του υπόβαθρο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγκληματολογία και Τοξικολογία
Προσέγγιση δύο επιστημών με αφορμή τα δηλητήρια και τις δηλητηριάσεις
© 2021
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-376-9
Σελίδες
XV + 404
Τιμή
€ 35,00

Τιμή με έκπτωση: € 28,00

Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Ευχαριστίες

Σημείωση της συγγραφέως

Κυριότερες συντομογραφίες

Εισαγωγή

I. Εννοιολογική προσέγγιση

II. Ταξινόμηση δηλητηρίων

III. Ταξινόμηση δηλητηριάσεων

IV. Συνήθη συμπτώματα

V. Ιστορικά στοιχεία

Μέρος Πρώτο

Προσέγγιση των δηλητηρίων

Κεφάλαιο Πρώτο

Τα ορυκτά και μεταλλοειδή

1. Αρσενικό (As)

2. Υδράργυρος (Hg)

3. Θάλλιο (ΤΙ)

4. Μόλυβδος (Pb)

Κεφάλαιο Δεύτερο

Τα φυτικά δηλητήρια

1. Ακόνιτο το νάπελο (Aconitum napellus)

2. Κώνειο (Conium maculatum)

3. Μύκητας amanita muscaria

4. Μπελλαντόνα/Ατροπίνη (Atropa belladona)

5. Ρικίνη (Ricinus communis)

6. Στραμώνιο (Datura stramonium)

7. Στρυχνίνη (Strychnos nux-vomica)

Κεφάλαιο Τρίτο

Τα ζωικά δηλητήρια

1. Βοτουλινική τοξίνη (Botulinum toxin - Botox)

2. Δηλητήρια φιδιών

3. Τετροδοτοξίνη (TTX)

4. Βατραχοτοξίνη (Batrachotoxin -BTX)

5. Μαϊτοτοξίνη (Maitotoxin)

Κεφάλαιο Τέταρτο

Τα χημικά και συνθετικά δηλητήρια

Ι. Τα χημικά δηλητήρια

1. Υδροκυάνιο (Cyanide)

2. Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

3. Πολώνιο (Po)

ΙΙ. Τα συνθετικά δηλητήρια

1. GHB ή το χάπι του βιασμού

2.

Κεφάλαιο Πέμπτο

Τα δηλητήρια στο οικιακό και αγροτικό περιβάλλον

Ι. Μέσα καθαρισμού

1. Απορρυπαντικά

2. Λευκαντικά

ΙΙ. Φαρμακευτικές ουσίες: Αντισηπτικά

ΙΙΙ. Λοιπές τοξικές ουσίες στο οικιακό περιβάλλον: Ναφθαλίνη

ΙV. Φυτοφάρμακα

Μέρος Δεύτερο

Προσέγγιση των δηλητηριάσεων

Κεφάλαιο Πρώτο

Δηλητηριάσεις προσώπων

Ι. Υποθέσεις δηλητηριάσεων με ορυκτά και μεταλλοειδή

1. Δηλητηρίαση με αρσενικό

2. Δηλητηρίαση με υδράργυρο

3. Δηλητηρίαση με θάλλιο

4. Δηλητηρίαση με μόλυβδο

ΙΙ. Υποθέσεις δηλητηριάσεων με φυτικά δηλητήρια

1. Δηλητηρίαση με κώνειο

2. Δηλητηρίαση με ρικίνη

3. Δηλητηρίαση με στραμώνιο

ΙΙΙ. Υποθέσεις δηλητηριάσεων με ζωικά δηλητήρια

Δηλητήριο φιδιών; Η υπόθεση της Κλεοπάτρας

IV. Υποθέσεις δηλητηριάσεων με χημικά δηλητήρια

1. Δηλητηρίαση με κυάνιο

2. Δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα

3. Δηλητηρίαση με πολώνιο

V. Υποθέσεις δηλητηριάσεων με συνθετικά δηλητήρια

1. Δηλητηρίαση με GHB ή το χάπι του βιασμού

2. Δηλητηρίαση με

VI. Υποθέσεις δηλητηριάσεων στο οικιακό και αγροτικό περιβάλλον

Α. Υποθέσεις δηλητηρίασης στο οικιακό περιβάλλον

1. Δηλητηρίαση με απολυμαντικό

2. Δηλητηρίαση με λευκαντικό

Β. Υποθέσεις δηλητηρίασης με γεωργικά φάρμακα

1. Δηλητηρίαση με παραθείο

2. Δηλητηρίαση με Furadan

3. Δηλητηρίαση με Lannate

Κεφάλαιο Δεύτερο

Δηλητηριάσεις ζώων

Ι. Δηλητηριάσεις ζώων συντροφιάς

ΙΙ. Δηλητηριάσεις ειδών άγριας πανίδας

ΙΙΙ. Πειράματα με τοξικές ουσίες σε ζώα

Κεφάλαιο Τρίτο

Δηλητηριάσεις ανθρώπων και ζώων

από τη δράση των βιομηχανιών

Ι.

Η σχέση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βαρέα μέταλλα με την εγκληματικότητα

ΙΙ. Βιομηχανικά «ατυχήματα»

1. Διοξίνη

2. Ισοκυανικό μεθύλιο: το «ατύχημα» της Bhopal

ΙΙΙ. Τοξικά απόβλητα

1. Η υπόθεση της Μιναμάτα

2. Η Αφρική ως δέκτης των τοξικών αποβλήτων της Δύσης

ΙV. Η τοξικότητα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Κεφάλαιο Τέταρτο

Προσέγγιση των δεδομένων

Ι. Δηλητηριάσεις προσώπων

1. Διεθνή στατιστικά στοιχεία

2. Στατιστικά στοιχεία στην αλλοδαπή

3. Στατιστικά στοιχεία δηλητηριάσεων προσώπων για την επικράτεια

ΙΙ. Δηλητηριάσεις ζώων

1. Στατιστικά στοιχεία δηλητηριάσεων ζώων για την επικράτεια

2. Στοιχεία για δηλητηριάσεις ζώων στην αλλοδαπή

Κεφάλαιο Πέμπτο

Σκιαγράφηση της προσωπικότητας του δράστη

Ι. Προφίλ ανθρωποκτόνου με χρήση δηλητηρίου

ΙΙ. Προφίλ ζωοκτόνου με χρήση δηλητηρίου

ΙΙΙ.

Σύνδεση δηλητηρίασης/κακοποίησης ζώων με ενδοοικογενειακή βία

Μέρος Τρίτο

Η αντιμετώπιση

των δηλητηρίων και των δηλητηριάσεων

από τη νομοθεσία και τη νομολογία

Κεφάλαιο Πρώτο

Η αντιμετώπιση των τοξικών ουσιών

από τη νομοθεσία

Ι. Υπερεθνική νομοθεσία

1. Σε διεθνές επίπεδο

2. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΙ. Εθνική νομοθεσία

1. Ο Ποινικός Κώδικας

2. Οι λοιποί νόμοι

Κεφάλαιο Δεύτερο

Ειδική νομοθεσία και μέτρα

για τη δηλητηρίαση των ζώων

Ι. Ποινικός Κώδικας

ΙΙ. Ειδικοί ποινικοί νόμοι

ΙΙΙ.

Το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της άγριας πανίδας

1. Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης

3. Το εθνικό πλαίσιο

4.

Σχέδια δράσης για την πρόληψη της δηλητηρίασης ειδών της άγριας πανίδας

Κεφάλαιο Τρίτο

Η στάση της νομολογίας

Ι. Η στάση της νομολογίας στις υποθέσεις δηλητηρίασης προσώπων

ΙΙ. Η στάση της νομολογίας στις υποθέσεις δηλητηρίασης ζώων

Κεφάλαιο Τέταρτο

Έγκλημα ή τυχαίο γεγονός;

Οι δυσκολίες της απόδειξης

και τα κενά της νομοθεσίας

Ι.

Θεσμικά κενά και πρακτικές δυσκολίες σε σχέση με την αντιμετώπιση των δηλητηρίων και των δηλητηριάσεων

1. Στην περίπτωση των δηλητηριάσεων προσώπων

2. Στην περίπτωση των δηλητηριάσεων ζώων

ΙΙ.

Προβλήματα σχετικά με την απόδειξη των εγκλημάτων και τη δίωξη αυτών.

ΙΙΙ.

Ανυπαρξία ευθύνης πολυεθνικών για την ρύπανση του περιβάλλοντος και τη δηλητηρίαση τροφίμων

Συμπέρασμα

Κυριότερες βιβλιογραφικές πηγές

Α. Ελληνική και μεταφρασμένη βιβλιογραφία

Β. Ξένη βιβλιογραφία

Παρουσίαση νομολογίας

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

L. Farmer/F. Herzog/Χ. Παπαχαραλάμπους..., The Aims of Punishment, 2020
The book will focus on various of the most recent streams of thought as to the philosophy of punishment, on international and interdisciplinary criminal law issues and the...
Ν. Δημητράτος, Ο δράστης εκ πεποιθήσεως και ο εκ συνειδήσεως δράστης, 2013
Το ζήτημα του εκ πεποιθήσεως και του εκ συνειδήσεως δράστη ανάγεται σήμερα σε αξονικό σημείο της ποινικής δογματικής, αφού ανατέμνει τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας, της...
Σ. Αλεξιάδης, Τα οικονομικά του εγκλήματος, 2010
Στο βιβλίο αυτό διερευνώνται τα βασικότερα από τα αντικείμενα του ενδιαφέροντος της Εγκληματολογίας (έγκλημα, εγκληματικότητα, εγκληματίας, θύμα, σύστημα ελέγχου του...