Β. Αδάμπας, Η παραγραφή των ποινών και των μέτρων ασφαλείας, 2020


Β. Αδάμπας, Η παραγραφή των ποινών και των μέτρων ασφαλείας, 2020

Η παραγραφή των ποινών και των μέτρων ασφαλείας είναι μία παράμετρος λειτουργίας που ποινικού φαινομένου που αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την ενότητα του ουσιαστικού και του δικονομικού ποινικού δικαίου. Αυτή ακριβώς η ενότητα σχεδόν επιβάλλει τη συνθετότητα των ζητημάτων που ανακύπτουν, γεγονός που είναι αναγκαίο να αναγνωσθεί στη βάση της σχεδόν υποτυπώδους ενασχόλησης της θεωρίας με το αντικείμενο αφενός, και των παγιωμένων λύσεων στις οποίες συχνά καταφεύγει η πράξη αφετέρου.

Στο πλαίσιο αυτό, στην εργασία επιχειρείται η προσέγγιση όλων των δομικών πτυχών του θεσμού της παραγραφής των ποινών και των μέτρων ασφαλείας, με σημείο αναφοράς πάντοτε τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά στην ελληνική και γερμανική θεωρία και νομολογία. Υπογραμμίζεται πως, εκτός των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στον ΠΚ, αντικείμενο ερμηνευτικής επεξεργασίας έχουν αποτελέσει οι σχεδόν ταυτόσημες –μεταξύ τους-, δομικά και ουσιαστικά, αντίστοιχες που έχουν κατά καιρούς εισαχθεί για την «πλασματική» ή «υπό όρο» παραγραφή των ποινών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η παραγραφή των ποινών και των μέτρων ασφαλείας
Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-131-4
Σελίδες
288
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Ι. Ελληνικές

ΙΙ. Ξενόγλωσσες

Εισαγωγή

1. Οριοθέτηση - Κεντρικές παράμετροι της εργασίας - Μεθοδολογία

2. Ο Ποινικός Νόμος, η Ποινική Δικονομία, η κυοφορία, η διαμόρφωση των ρυθμίσεων μέχρι την εισαγωγή του προϊσχύοντος ΠΚ και η εξέλιξή τους στη συνέχεια

3. Η ρυθμίσεις του ισχύοντος ΠΚ - Μία πρώτη επαφή

4. Η ένταξη (;) της παραγραφής των ποινών και των μέτρων ασφαλείας στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

Α. Η παραγραφή των ποινών

1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

1.1. Η έννοια και η βασική συνέπεια της παραγραφής των ποινών

1.2. Ο δικαιολογητικός λόγος

2. Οι ειδικότερες συνέπειες-χαρακτηριστικά της παραγραφής των ποινών

3. Συναφείς μηχανισμοί/καταστάσεις. Σημεία επαφής και απόκλισης

3.1. Παραγραφή ποινών/παραγραφή εγκλημάτων

3.2. Παραγραφή ποινών/θάνατος του καταδικασθέντος/χάρη/αμνηστία/αποποινικοποίηση κατ’ άρθρο 2§2 ΠΚ

4. Ο χρόνος παραγραφής των ποινών

4.1. Οι προβλέψεις του άρθρου 118 ΠΚ και η επαφή τους με την αρχή της αναλογικότητας

4.2. Τα κρίσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά

4.3. Οι επιμέρους ρυθμίσεις

4.4. Ο υπολογισμός της προθεσμίας

4.4.1. Το χρονικό σημείο έναρξης

4.4.2. Το χρονικό σημείο λήξης

4.5. Οι λόγοι αναστολής της προθεσμίας

5. Ο μηχανισμός διάγνωσης της παραγραφής των ποινών

6. Ειδικά ζητήματα

6.1. Οι ρυθμίσεις για την «πλασματική» ή ειδική ή υπό όρους παραγραφή των ποινών

6.1.1. Μία πρώτη επαφή με αυτές και τα δογματικής φύσης προβλήματα που τις συνοδεύουν

6.1.2. Ουσιαστικού χαρακτήρα προϋποθέσεις και συναφείς προβληματικές

6.1.3. Η διαδικαστική διάσταση των ρυθμίσεων

6.2. Ζητήματα μεταβατικού δικαίου/το κενό πρόβλεψης για τις ποινές που δεν αποτελούν πλέον μέρος του ποινολογικού μας συστήματος/παραγραφή των ποινών και μεταβολή του νόμου προς το επιεικέστερο ή το δυσμενέστερο

6.3. Παραγραφή των ποινών και αίτηση επανάληψης διαδικασίας

6.4. Παραγραφή των ποινών και ποινικό μητρώο

6.5. Η παραγραφή των ποινών στο πλαίσιο του ποινικού διεθνούς δικαίου

6.6. Η παραγραφή των ποινών στο πλαίσιο του διεθνούς ποινικού δικαίου

6.7. Παραγραφή των ποινών και έκδοση/ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης/σύμβαση μεταφοράς κρατουμένων

Β. Η Παραγραφή των μέτρων ασφαλείας

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Η έννοια της παραγραφής των μέτρων ασφαλείας και ο δικαιολογητικός της λόγος

2. Το άρθρο 75 ΠΚ και τα αντικειμενικά του όρια

3. Ο χρόνος παραγραφής των μέτρων ασφαλείας

4. Η εκτέλεση των μέτρων ασφαλείας παρά την παραγραφή τους

[Ειδική] Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία

Ι. Ελληνική

ΙΙ. Ξενόγλωσση

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...