Μονογραφίες


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 881 έως 890 από 944
Κ. Καρφάκης, Συναλλαγματικές ισοτιμίες και διεθνή μακροοικονομικά, 1995
Ο σκοπός του συγγραφέα στο παρόν σύγγραμμα είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή των Οικονομικών Επιστημών αλλά και στο μελετητή των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων τις...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Δημόσιες συμβάσεις και κοινοτικό δίκαιο, 1995
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #2
Η λεπτομερής και αναλυτική παρουσίαση του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα των συμβάσεων δημοσίων έργων και προμηθειών με εκτενή αναφορά στις διαδικασίες...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η διοικητική διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 1995
Βασικές αρχές και έννοιες για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, νομοθετικά κείμενα, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και κοινοτικές οδηγίες.
Κ. Μακρίδου, Οι διαδικασίες διαταγής πληρωμής και πιστωτικών τίτλων, 2η έκδ., 1995
Πρακτικά ζητήματα της συνηθέστερης και ταχύτερης - στη δικαστηριακή πρακτική - διαδικασίας εκδόσεως διαταγής πληρωμής. Συσχετισμός και σύγκριση με συναφείς διαδικασίες.
Χ. Μαστροκώστας, Η πτώχευση του εταίρου-εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρείας, 1995
Τα προβλήματα στο στάδιο της εκκαθάρισης της Ομόρρυθμης Εταιρίας εξετάζονται στη μελέτη του λέκτορα της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χρήστου Ι. Μαστροκώστα....
Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ανεργία: Ένα ψευδοπρόβλημα, 1995
Με τον εικονοκλαστικό αυτό τίτλο, που αναφέρεται στο υπ' αριθμόν πρόβλημα της Ε.Ε. αλλά ήδη και της Ελλάδας, κυκλοφόρησε η νέα μελέτη της καθηγήτριας Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη....
Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Κατανομή, Ανακατανομή, Ανισοκατανομή, τόμ. 1, 1995
Στο νέο αυτό βιβλίο της, του οποίου ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος, από τις Εκδόσεις Σάκ-κουλα, η Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη πραγματεύεται το εξαιρετικά επίκαιρο πρόβλημα της...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα