Μονογραφίες


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 871 έως 880 από 913
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Βιοϊατρικές εξελίξεις & συνταγματικό δίκαιο, 1994
Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη και μοναδική ελληνική μονογραφία που ασχολείται με τα συνταγματικά προβλήματα, τα οποία αναδύονται ως συνέπεια των εξελίξεων των ιατρικών...
Α. Μανιτάκης, Κράτος δικαίου & δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας, τόμ. 1, 1994
«Tις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σε ανατολή και δύση μια αναβίωση της ιδέας του κράτους δικαίου. ´Αλλοτε με αφορμή την εξάπλωση του ελέγχου της συνταγματικότητας...
Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ελληνικό δημόσιο χρέος και ελλείμματα, 1994
Στο νέο αυτό και επίκαιρο σύγγραμμα: Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ εφαρμογή ανορθόδοξης 'σταθεροποιητικής' πολιτικής άνοδος της σχέσης παραοικονομικών προς επίσημα εισοδήματα αδυναμία...
Α. Στεργίου, Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, 1994
Σειρά: Δημοσιεύματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης, #7
Παρουσιάζεται με επιτυχία ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού κράτους και με βάση το άρθρο 22 παρ. 4 του Συντάγματος με ταυτόχρονη προσπάθεια...
L. Kotsiris, Law at the turn of the 20th Century, 1993
On the eve of the third millennium social and economic relations, science and technology have developed at an unusually accelerated speed. Interaction among these factors...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα