Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Το δεδικασμένο των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων, 2002


Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Το δεδικασμένο των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων, 2002 Πρόκειται για την πρώτη μονογραφία που μελετά τον θεσμό του δεδικασμένου στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο, o οποίος δεν έχει τύχει της επεξεργασίας του που επιφύλαξαν οι θεωρητικοί του αστικού δικονομικού δικαίου. Οι περισσότερες πράγματι μελέτες με αντικείμενο τη διοικητική δίκη την έχουν προσεγγίσει κυρίως από την πλευρά των προϋποθέσεων του παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι συνέπειες των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων έχουν μελετηθεί περισσότερο υπό το πρίσμα της συμμόρφωσης της διοίκησης προς το περιεχόμενό τους, έχουν δηλαδή γίνει αντικείμενο προσοχής στο βαθμό που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα κρατούντα στην πολιτική δίκη.

Σύμφωνα με βασική θέση της μελέτη το δεδικασμένο αποτελεί έναν κατ' εξοχήν δικονομικό θεσμό, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία, ως μια πολύ συγκεκριμένη μορφή δεσμευτικής ενέργειας των αποφάσεων των δικαστηρίων, που αναπτύσσεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εκτείνεται μέσα σε συγκεκριμένα αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί το δεδικασμένο των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων εν γένει, δηλαδή τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είτε αυτά εκδικάζουν ακυρωτικές διαφορές, είτε διαφορές ουσίας.

Κεντρικά προβλήματα που θίγει η μονογραφία είναι η λειτουργία του δεδικασμένου στη διοικητική δίκη και η διάκρισή του από παρεμφερείς συνέπειες των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, όπως κυρίως η έναντι πάντων ισχύς των ακυρωτικών αποφάσεων, οι εκδηλώσεις της δεσμευτικής ενέργειας που αναπτύσσει το δεδικασμένο, ιδίως έναντι της διοίκησης, και συνακόλουθη έκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης, η σχέση της έννοιας του δεδικασμένου με την έννοια του αντικειμένου της διοικητικής δίκης, η έκταση του δεδικασμένου από την άποψη των αντικειμένικών, ορίων με έμφαση στην έννοια του κριθέντος ουσιαστικού διοικητικής φύσης ζητήματος, των χρονικών και τέλος των υποκειμενικών ορίων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δεδικασμένο των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων
© 2002
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-640-3
Σελίδες
282
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A. Tο δεδικασμένο στα κείμενα του διοικητικού δικονομικού δικαίου

B. Το δεδικασμένο στη θεωρία του διοικητικού δικονομικού δικαίου

Γ. Αντικείμενο και μέθοδος της μελέτης

§. H ανάδειξη της τελικής υπαγωγικής κρίσης σε θεμελιώδη συνιστώσα του διοικητικής φύσης ζητήματος


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης