Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Γ. Κραβαρίτου, Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της, 2002
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της
© 2002
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-619-5
Σελίδες
268
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Γ. Κραβαρίτου, Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της, 2002


Γ. Κραβαρίτου, Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της, 2002 Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα όπως ο χρόνος εργασίας και η επαναρύθμισή του,τα κοινωνικά δικαιώματα και πώς συνδέονται με την ιδιότητα των ευρωπαίων γυναικώνως πολιτών - τη συνάρθρωση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας-, τον φόβο τωνεργαζομένων γενικώς, και των εργαζομένων γυναικών ιδιαιτέρως, σε σχέση με τιςσύγχρονες εξελίξεις του εργατικού δικαίου, έχοντας ως γνώμονα τις εξελίξεις τουευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου. Διερευνώνται ιδιαίτερα ορισμένοι συναισθηματικοίδεσμοί που δημιουργούνται από κανόνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου στα πλαίσιατης ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και με τη συμβολή, ορισμένες φορές και σεκάποιο βαθμό, των ευρωπαίων κοινωνικών ανταγωνιστών.

Θίγονται γενικώς θέματα που συνδέονται με την υποκειμενικότητα των εργαζομένωνστο μέτρο που δομείται ή επηρεάζεται από τους κανόνες ιδιαίτερα του εργατικούδικαίου, στην προοπτική πάντως της κοινωνικής Ευρώπης και της ευρωπαϊκής δημόσιαςσφαίρας.

Τα σχετικά δικαιώματα αφορούν το "ευρωπαϊκό Σύνταγμα" και έχουν θέσηανάλογη κατ' ουσίαν προς τα κοινωνικά δικαιώματα των εθνικών Συνταγμάτων εγγραφόμεναωστόσο όχι απλώς στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη αλλά σε μια ιστορική περίοδο πουο ευρωπαϊκός χώρος αναδιατάσσει τα προτάγμάτά του.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της
© 2002
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-619-5
Σελίδες
268
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

I. Εισαγωγή

II. Η ρύθμιση του χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Γενική θεώρηση της ρύθμισης του χρόνου εργασίας

2. Οι επιπτώσεις της οδηγίας 93/104 στα κράτη μέλη

3. Η χρησιμοποίηση των συλλογικών συμβάσεων στην (α-πο)ρύθμιση του χρόνουεργασίας

4. Χρόνος εργασίας και ισότητα ευκαιριών

5. Ο χρόνος έχει βαθιά αλλάξει: ανάγκη επαναρρύθμισης

ΙΙI. Χρόνος και φύλο: προς μια νέα σύμβαση

1. Κοινωνικά κατασκευασμένο φύλο και χρήση του χρόνου

2. Μεταξύ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών και η φροντίδα τωνανθρώπων

3. Υπέρβαση της δημοκρατίας που βασίζεται στην κατά φύ-λο διαφοροποίησητου χρόνου

4. Στοιχεία για μια νέα σύμβαση του χρόνου

5. Ενδείξεις που τείνουν στην αναδιοργάνωση του χρόνου

6. Και ο αναγκαίος χρόνος δι' εαυτόν - δι' εαυτήν


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού