Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Κοινωνική Ασφάλιση


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 29
S. Devetzi, Minimum Income in Old Age, 2023
Questions on minimum income in old age from a comparative and European law perspective
Α. Στεργίου, Κοινωνικά Δικαιώματα, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση των κοινωνικών δικαιωμάτων με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων
Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022
Συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022
Αναλύσεις και προτάσεις βελτίωσης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας και τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού
S. Devetzi/A. Stergiou, Social security in times of corona, 2021
The global health crisis unleashed by the COVID-19 pandemic is possibly the most serious crisis since World War II. It has caused major and unprecedented challenges. The...
Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Νέα Έκδοση, 2020
Στη νέα αυτή έκδοση λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές μεταβολές που έχει υποστεί η Εργατική Νομοθεσία, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην αναγγελία οικειοθελούς...
Θ. Ψήμμας, Τα θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης: Διανεμητική Δικαιοσύνη, Ισότητα, Δημοκρατία, 2020
Το παρόν βιβλίο στοχεύει σε μια ηθικοπολιτική και κανονιστική πρόσληψη της κοινωνικής ασφάλειας ως υλικού και θεσμικού πυλώνα διανεμητικής δικαιοσύνης. Στο πρώτο μέρος...
Κ. Λαναράς, Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α., 4η έκδ., 2019
Όλες οι διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, που αφορούν κυρίως τον τρόπο και την υπαγωγή στην ασφάλιση, τα ποσοστά των εισφορών, την αύξηση των ορίων ηλικίας...
Α. Τσέτουρα, Ο ευρωπαίος συνταξιούχος, 2017
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης, #2
Αντικείμενο μελέτης καθίσταται η συνταξιοδοτική προστασία, η οποία συμπυκνώνει όλη τη λειτουργικότητα του Κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας,...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα