Χ. Κουλούρη/Π. Πικραμμένος/Π. Τσούκας..., In Memoriam Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου, 2022


Χ. Κουλούρη/Π. Πικραμμένος/Π. Τσούκας..., In Memoriam Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου, 2022

Η νομική κοινότητα και ειδικότερα ο δικαστικός κόσμος, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, πραγματοποίησαν στις 29 Ιουνίου 2021 επιστημονική εκδήλωση προς τιμήν της μνήμης του επιτίμου Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου (2005-2009).

Το έργο ξεκινά με μια σειρά συμβολών αφιερωμένων στον βίο και το έργο του τιμώμενου. Στην πρώτη ενότητα, με θέμα την κοινωνική ασφάλιση, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου. Η Σύμβουλος της Επικρατείας Άννα Καλογεροπούλου μίλησε για τις «Eξελίξεις της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Δίκαιο της κοινωνικής ασφαλίσεως» και η Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου και Σύμβουλος της Επικρατείας Σταυρούλα Κτιστάκη για «Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα την αστική ευθύνη του κράτους, προήδρευσε ο τότε Αντιπρόεδρος και νυν Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Δημήτρης Σκαλτσούνης. Η Σύμβουλος της Επικρατείας Όλγα Ζύγουρα μίλησε για την «Αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά τα άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ στη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας» και ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Μελέτιος Μουστάκας για την «Αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από διακινδύνευση».

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα κείμενα που εκφωνήθηκαν σχετικά με τη ζωή και το έργο του Προέδρου Γεωργίου Παναγιωτόπουλου, καθώς επίσης οι επιστημονικές εισηγήσεις των ομιλητών-Συμβούλων της Επικρατείας και των Καθηγητών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
In Memoriam Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Κοινωνική ασφάλιση – Αστική ευθύνη του Κράτους
© 2022
Πρόλογος
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-526-8
Σελίδες
ΧII + 110
Τιμή
€ 14,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Ειρήνη Σαρπ

Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Χαιρετισμός

Χριστίνα Κουλούρη

Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ο βίος και το έργο του

Παναγιώτης Πικραμμένος

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.

Παναγιώτης Κ. Τσούκας,

Σύμβουλος της Επικρατείας,

Πρόεδρος της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών

του Συμβουλίου της Επικρατείας

Α΄ Ενότητα: Κοινωνική Ασφάλιση

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου

Εισαγωγή

Άννα Καλογεροπούλου

Οι εξελίξεις της νομολογίας του ΣτΕ στο δίκαιο της κοινωνικής ασφαλί­σεως

Σταυρούλα Κτιστάκη

Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Β΄ Ενότητα: Αστική Ευθύνη του Κράτους

Όλγα Σ. Ζύγουρα

Η αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά τα Άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μελέτιος Στυλ. Μουστάκας

Η αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από διακινδύνευση

Επίμετρο

Αντώνης Π. Αργυρός

Ο αληθινός δικαστής και η δικαιοσύνη

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002
Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφήαναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικέςανάγκες είναι...
Ε. Αλεξανδρίδου/Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου/Π. Αλικάκος..., Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, 2022
Το παρόν δίτομο έργο στεγάζει ενενήντα δύο μελέτες διακεκριμένων νομικών αφιερωμένες στην ομότιμη καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου. Η ύλη καλύπτει ποικίλα γνωστικά...
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Αστικός κώδικας, 7η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ...
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #9
Η παρούσα μονογραφία ασχολείται με το ζήτημα της ευθύνης του εκχωρητή σε περίπτωση που η εκχωρηθείσα απαίτηση δεν καταστεί εφικτό να εισπραχθεί από τον εκδοχέα, οπότε...