Χ. Κουλούρη/Π. Πικραμμένος/Π. Τσούκας..., In Memoriam Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου, 2022


Χ. Κουλούρη/Π. Πικραμμένος/Π. Τσούκας..., In Memoriam Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου, 2022

Η νομική κοινότητα και ειδικότερα ο δικαστικός κόσμος, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, πραγματοποίησαν στις 29 Ιουνίου 2021 επιστημονική εκδήλωση προς τιμήν της μνήμης του επιτίμου Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου (2005-2009).

Το έργο ξεκινά με μια σειρά συμβολών αφιερωμένων στον βίο και το έργο του τιμώμενου. Στην πρώτη ενότητα, με θέμα την κοινωνική ασφάλιση, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου. Η Σύμβουλος της Επικρατείας Άννα Καλογεροπούλου μίλησε για τις «Eξελίξεις της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Δίκαιο της κοινωνικής ασφαλίσεως» και η Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου και Σύμβουλος της Επικρατείας Σταυρούλα Κτιστάκη για «Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα την αστική ευθύνη του κράτους, προήδρευσε ο τότε Αντιπρόεδρος και νυν Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Δημήτρης Σκαλτσούνης. Η Σύμβουλος της Επικρατείας Όλγα Ζύγουρα μίλησε για την «Αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά τα άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ στη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας» και ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Μελέτιος Μουστάκας για την «Αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από διακινδύνευση».

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα κείμενα που εκφωνήθηκαν σχετικά με τη ζωή και το έργο του Προέδρου Γεωργίου Παναγιωτόπουλου, καθώς επίσης οι επιστημονικές εισηγήσεις των ομιλητών-Συμβούλων της Επικρατείας και των Καθηγητών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Edition info

Title
In Memoriam Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Κοινωνική ασφάλιση – Αστική ευθύνη του Κράτους
© 2022
Foreword
Authors
ISBN
978-960-648-526-8
Pages
ΧII + 110
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Ειρήνη Σαρπ

Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Χαιρετισμός

Χριστίνα Κουλούρη

Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ο βίος και το έργο του

Παναγιώτης Πικραμμένος

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.

Παναγιώτης Κ. Τσούκας,

Σύμβουλος της Επικρατείας,

Πρόεδρος της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών

του Συμβουλίου της Επικρατείας

Α΄ Ενότητα: Κοινωνική Ασφάλιση

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου

Εισαγωγή

Άννα Καλογεροπούλου

Οι εξελίξεις της νομολογίας του ΣτΕ στο δίκαιο της κοινωνικής ασφαλί­σεως

Σταυρούλα Κτιστάκη

Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Β΄ Ενότητα: Αστική Ευθύνη του Κράτους

Όλγα Σ. Ζύγουρα

Η αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά τα Άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μελέτιος Στυλ. Μουστάκας

Η αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από διακινδύνευση

Επίμετρο

Αντώνης Π. Αργυρός

Ο αληθινός δικαστής και η δικαιοσύνη

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002
Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφήαναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικέςανάγκες είναι...
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά