Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Κοινωνική Ασφάλιση


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 27 από 27
Γ. Κραβαρίτου, Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της, 2002
Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα όπως ο χρόνος εργασίας και η επαναρύθμισή του,τα κοινωνικά δικαιώματα και πώς συνδέονται με την ιδιότητα των ευρωπαίων γυναικώνως πολιτών - τη...
Το σύστημα κοινωνικής προστασίας από την ανεργία: Εμπειρίες, διαστάσεις και πολιτικές, 2002
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, #5
Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκριση απλά και μόνο των ποσοστών ανεργίας για την εξαγωγή...
S. Manolkidis, Granting Benefits through Constitutional Adjudication, 1999
This book addresses the legal question of the so-called expansionist decisions (sentence additive) in the field of remuneration (predominately in the spheres of public sector...
Α. Στεργίου, Ο κοινοτικός δικαστής και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, 1997
Σειρά: Δημοσιεύματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης, #13
Ο Κανονισμός ΕΟΚ 1408/71, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (και τελευταία το 1992), συνδέει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η άσκηση του...
Α. Στεργίου, Οικογενειακά επιδόματα, 1996
Λεπτομερής εξέταση της επιδοματικής προστασίας της οικογένειας. Επιδόματα του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών, Επιδόματα των πολυμελών οικογενειών...
Α. Στεργίου, Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, 1994
Σειρά: Δημοσιεύματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης, #7
Παρουσιάζεται με επιτυχία ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού κράτους και με βάση το άρθρο 22 παρ. 4 του Συντάγματος με ταυτόχρονη προσπάθεια...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα