Ι. Μανωλεδάκης, Ασφάλεια και Ελευθερία, 2002


Ι. Μανωλεδάκης, Ασφάλεια και Ελευθερία, 2002 Το νέο και πολύ επίκαιρο βιβλίο του καθηγητή του Ποινικού Δικαίου στο ΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μανωλεδάκη περιέχει τη βασική θέση του συγγραφέα για τηνκατασταλτική ποινική νομοθεσία ενόψει του κινδύνου που συνεπάγεται η καταχρηστικήεφαρμογή της για τις ελευθερίες των πολιτών.

Το βιβλίο περιλαμβάνει, ειδικότερα, το κείμενο και ευρεία ερμηνεία κατ' άρθροτου νέου νόμου 2928/2001 για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ταπροσχέδια και την εισηγητική του έκθεση, την κριτική που ασκήθηκε πριν από τηνψήφιση του νόμου και τις συνθήκες υπό τις οποίες ψηφίστηκε, αλλά και τα προβλήματαερμηνείας που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του ιδίως στην επικείμενη δίκητων μελών της οργάνωσης "17 Νοέμβρη".

Ειδικό κεφάλαιο αναφέρεται στην ποινική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στηνΕυρωπαϊκή Ένωση, στην εξέλιξη του ποινικού δικαίου εν όψει της παγκοσμιοποίησηςκαι στην επίπτωση που έχει αυτή η εξέλιξη στο νομικό μας πολιτισμό.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ασφάλεια και Ελευθερία
Ερμηνεία του Ν. 2928/2001 για το οργανωμένο έγκλημα - Σχετικά κείμενα
© 2002
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-686-1
Σελίδες
223
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Ι. Η προϊστορία του ν. 2928/2001

1.1. Η προηγούμενη αντιτρομοκρατική νομοθεσία – Η προετοιμασία της νέας

1.2. Τα κείμενα: Σχέδια του νόμου – βελτιώσεις – παρατηρήσεις

1.2.1.Τέσσερα κείμενα (: α-β. Βασική θέση μου σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ειδικού ποινικού νόμου για το “οργανωμένο έγκλημα” και την τρομοκρατία. γ. “Απολογία” της Επιστήμης για την ενόχληση που προκάλεσε στην εξουσία με την κριτική της κατά τη σύνταξη του Νομοσχεδίου. δ. Σύνδεση του Νομοσχεδίου με τις επιλογές της παγκόσμιας τάξης)

1.2.2. Τα Σχέδια Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης “για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων” – Παρατηρήσεις

Α. Το αρχικό Σχέδιο (Μαρτίου 2001)

Β. Παρατηρήσεις στο αρχικό Σχέδιο

Γ. Το δεύτερο (βελτιωμένο) Σχέδιο (Απριλίου 2001)

Δ. Παρατηρήσεις σχετικά με τις βελτιώσεις του Σχε­δίου

ΙΙ. Ο ν. 2928/2001. Εισηγητική Έκθεση – Κείμενο

1.1. Εισηγητική Έκθεση – Τελικό Σχέδιο Νόμου – Ειδικές Εκ­θέσεις

1.2. Νόμος υπ’ αριθ. 2928. Κείμενο

ΙΙΙ. Ερμηνεία των άρθρων του ν. 2928/2001

Άρθρο 1 – Αντικατάσταση άρθρου 187 ΠΚ. Εγκληματική οργάνωση

Άρθρο 2 – Μέτρα επιείκειας

Άρθρο 3 – Αντικατάσταση άρθρου 272 ΠΚ. Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες

Άρθρο 4 – Αρμοδιότητα δικαστηρίου. Αποκλεισμός του μικτού ορκωτού δικαστηρίου

Άρθρο 5 – Προσθήκη άρθρου 200Α στον Κ.Π.Δ. – Ανάλυση DNA

Άρθρο 6 – Προσθήκη άρθρου 253Α στον Κ.Π.Δ. – Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων

Άρθρο 7 – Περάτωση ανάκρισης. Σύντμηση της διαδικασίας

Άρθρο 8 – Ευθύνη νομικών προσώπων και επιχειρήσεων

Άρθρο 9 – Προστασία μαρτύρων

Άρθρο 10 – Προστασία άλλων προσώπων

Άρθρο 11 – Προανακριτικό έργο σε υποθέσεις ναρκωτικών

Άρθρα 12-13 – Διατάξεις άσχετες με το άρθρο 187 ΠΚ και το οργανωμένο έγκλημα

Άρθρο 14 – Έναρξη ισχύος του ν. 2928/2001

IV. Ο ν. 2928/2001 και η τρομοκρατία

Επίμετρο: “Παγκοσμιοποίηση” και ποινικό δίκαιο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας - ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4947/2022
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 15η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...
Ν. Σαββίδης, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη, 2023
Πλήρης ανάλυση του αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα