Λ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002


Λ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002

Η μελέτη της Λ. Μήτρου αποτελεί συμβολή στη συζήτηση για το ρόλο του δικαίου στην ανατρεπτική εποχή μας. Η συγγραφέας, εντοπίζοντας τις επιπτώσεις της κοινωνίας της πληροφορίας στην παραγωγή, τη ρυθμιστική ικανότητα και την εφαρμογή του δικαίου, αξιολογεί τις δυνατότητες παρέμβασης της έννομης τάξης στα νέα προβλήματα και πεδία, όπως η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή της ιδιωτικότητας στον κυβερνοχώρο. Επίσης διερευνά μοντέλα, όπως η αυτορρύθμιση ή και η ίδια η τεχνολογία, που προτείνονται ως εναλλακτικές λύσεις στην αδυναμία θέσπισης και επιβολής κανόνων δικαίου και εξετάζει τις μεταλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στα «καθήκοντα» και το ρόλο του Κράτους.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2002
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-664-0
Σελίδες
83
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος Σπύρου Σημίτη

1. Εισαγωγή

2. Η κοινωνία της πληροφορίας: μια νέα κοινωνία;

2.1. Τεχνολογίες μετασχηματισμού της επι-κοινωνίας και της κοινωνίας

2.2. Ο κυβερνοχώρος ως νέο πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας

2.2.1. Τα χαρακτηριστικά του κυβερνοχώρου

2.2.2. Παγκόσμιος και αποκεντρωμένος χαρακτήρας του κυβερνοχώρου

3. Οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο δίκαιο

3.1. Ο "τόπος" του δικαίου: Ο κυβερνοχώρος ως τόπος του δικαίου;

3.2. Ο χρόνος στην κοινωνία της πληροφορίας και ο βραχύς βίος του δικαίου

3.3. Η αμφισβήτηση ορίων και κατηγοριών των επιμέρους κλάδων του δικαίου

3.4. Η μεγέθυνση των προβλημάτων και των κινδύνων

3.4.1. Το τέλος της πνευματικής ιδιοκτησίας;

3.4.2. Τα δομικά όρια της προστασίας προσωπικών δεδομένων

3.5. Η ισχύς και η (αν)ασφάλεια του δικαίου

4. Η παρέμβαση της έννομης τάξης στην κοινωνία της πληροφορίας

4.1. Ο αποσπασματικός και αντι-δραστικός χαρακτήρας της νομοθετικής παρέμβασης

4.2. Ο υπερεθνικός χαρακτήρας της νομοθετικής παρέμβασης

4.2.1. Ένα ευρωπαϊκό δίκαιο για την κοινωνία της πληροφορίας;

4.2.2. Ένα παγκόσμιο δίκαιο για την κοινωνία της πληροφορίας;

5. Νέα ρυθμιστικά μοντέλα για την κοινωνία της πληροφορίας

5.1. Η αυτορρύθμιση εναλλακτική λύση στο νόμo;

5.2. Η τεχνολογία εναλλακτική λύση στο δίκαιο;

5.2.1. Τεχνολογική ουδετερότητα του δικαίου

5.2.2. Υποκατάσταση του δικαίου από την τεχνολογία;

6. Ποιος ρόλος για το κράτος και το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας;

6.1. Η ανεπάρκεια της παρέμβασης του νομοθέτη

6.2. Συρρύθμιση και "ελεγχόμενη αυτορρύθμιση"

6.3. Αντί επιλόγου: νέα καθήκοντα, ίδιες αξίες

Βιβλιογραφία


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023
Ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης από τη λειτουργία αυτόνομων οχημάτων και συναφή σύγχρονα θέματα
Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022
Προβληματισμοί, θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικά ζητήματα από τη σύνδεση των σύγχρονων τεχνολογιών και του διαδικτύου με το δίκαιο
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Ευσύνοπτη και συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του «Δικαίου της Πληροφορικής»