Ελληνικά English
| | | |

Books


Λ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002

Edition info

Title
Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2002
Series directors
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-301-664-0
Pages
83
Price
€ 15.00
In stock

Λ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002


Λ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002

Η μελέτη της Λ. Μήτρου αποτελεί συμβολή στη συζήτηση για το ρόλο του δικαίου στην ανατρεπτική εποχή μας. Η συγγραφέας, εντοπίζοντας τις επιπτώσεις της κοινωνίας της πληροφορίας στην παραγωγή, τη ρυθμιστική ικανότητα και την εφαρμογή του δικαίου, αξιολογεί τις δυνατότητες παρέμβασης της έννομης τάξης στα νέα προβλήματα και πεδία, όπως η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή της ιδιωτικότητας στον κυβερνοχώρο. Επίσης διερευνά μοντέλα, όπως η αυτορρύθμιση ή και η ίδια η τεχνολογία, που προτείνονται ως εναλλακτικές λύσεις στην αδυναμία θέσπισης και επιβολής κανόνων δικαίου και εξετάζει τις μεταλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στα «καθήκοντα» και το ρόλο του Κράτους.

Edition info

Title
Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2002
Series directors
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-301-664-0
Pages
83
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος Σπύρου Σημίτη

1. Εισαγωγή

2. Η κοινωνία της πληροφορίας: μια νέα κοινωνία;

2.1. Τεχνολογίες μετασχηματισμού της επι-κοινωνίας και της κοινωνίας

2.2. Ο κυβερνοχώρος ως νέο πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας

2.2.1. Τα χαρακτηριστικά του κυβερνοχώρου

2.2.2. Παγκόσμιος και αποκεντρωμένος χαρακτήρας του κυβερνοχώρου

3. Οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο δίκαιο

3.1. Ο "τόπος" του δικαίου: Ο κυβερνοχώρος ως τόπος του δικαίου;

3.2. Ο χρόνος στην κοινωνία της πληροφορίας και ο βραχύς βίος του δικαίου

3.3. Η αμφισβήτηση ορίων και κατηγοριών των επιμέρους κλάδων του δικαίου

3.4. Η μεγέθυνση των προβλημάτων και των κινδύνων

3.4.1. Το τέλος της πνευματικής ιδιοκτησίας;

3.4.2. Τα δομικά όρια της προστασίας προσωπικών δεδομένων

3.5. Η ισχύς και η (αν)ασφάλεια του δικαίου

4. Η παρέμβαση της έννομης τάξης στην κοινωνία της πληροφορίας

4.1. Ο αποσπασματικός και αντι-δραστικός χαρακτήρας της νομοθετικής παρέμβασης

4.2. Ο υπερεθνικός χαρακτήρας της νομοθετικής παρέμβασης

4.2.1. Ένα ευρωπαϊκό δίκαιο για την κοινωνία της πληροφορίας;

4.2.2. Ένα παγκόσμιο δίκαιο για την κοινωνία της πληροφορίας;

5. Νέα ρυθμιστικά μοντέλα για την κοινωνία της πληροφορίας

5.1. Η αυτορρύθμιση εναλλακτική λύση στο νόμo;

5.2. Η τεχνολογία εναλλακτική λύση στο δίκαιο;

5.2.1. Τεχνολογική ουδετερότητα του δικαίου

5.2.2. Υποκατάσταση του δικαίου από την τεχνολογία;

6. Ποιος ρόλος για το κράτος και το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας;

6.1. Η ανεπάρκεια της παρέμβασης του νομοθέτη

6.2. Συρρύθμιση και "ελεγχόμενη αυτορρύθμιση"

6.3. Αντί επιλόγου: νέα καθήκοντα, ίδιες αξίες

Βιβλιογραφία


Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account