Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Ένδικα Μέσα και Ανακοπές


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 28
Μ. Τσιλιγγερίδου, Η Τριτανακοπή στην Κτηματολογική Δίκη, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #17
Η τριτανακοπή ως άμυνα κατά το στάδιο πριν και μετά την οριστικοποίηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ, το οποίο θα είναι πολύτομο, είναι γεγονός. Ήδη κυκλοφορεί ο τόμος για την ερμηνεία του...
Α. Παπαθεοδώρου, Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης κατά τον ΚΠολΔ, 2018
Η εφαρμογή του θεσμού των πρόσθετων λόγων αναψηλάφησης αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας στον ασκήσαντα αυτή της επίτευξης μείωσης και απάμβλυνσης των συνεπειών της...
Δ. Μπαμπινιώτης, Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και αντικείμενο της έκκλητης δίκης, 2016
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #2
Η μονογραφία πραγματεύεται το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης. Η έμφαση δίδεται στα δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα που έχει γεννήσει η νομολογιακή εφαρμογή και η θεωρητική...
Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, 2015
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια πλήρη ανάπτυξη της ερμηνείας του σπουδαίου κεφαλαίου της έφεσης. Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των θεμάτων που αναφύονται κατά την...
Κ. Καλαβρός, Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου, 2015
Το βιβλίο αυτό αναπτύσεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τις νομικές έννοιες που περιέχονται στον κανόνα δικαίου, αφού την εφαρμογή αυτών των εννοιών μέσω του τελικού...
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, 2015
Η νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα αλλά και η τελείως πρόσφατη, που εισήχθη με το ν. 4335/2015 «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ 87/23-7-2015, τ. Α), η οποία όμως...
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...
Α. Παπαθεοδώρου, Πρόσθετοι αναιρετικοί λόγοι κατά τον ΚΠολΔ, 2013
Η παρούσα μελέτη επιδιώκει τη μονογραφική προσέγγιση των θεμάτων, που αναδείχθηκαν κατά την εφαρμογή του θεσμού των πρόσθετων αναιρετικών λόγων (569 ΚΠολΔ). Η ίδια διαιρείται...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα