Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Σ. Πανταζόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, 2015
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής
(Σύμφωνα και με το Ν. 4335/2015)
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-288-0
Σελίδες
XII + 136
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Σ. Πανταζόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, 2015


Σ. Πανταζόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, 2015

Η νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα αλλά και η τελείως πρόσφατη, που εισήχθη με το ν. 4335/2015 «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ 87/23-7-2015, τ. Α), η οποία όμως θα εφαρμόζεται για τις ανακοπές και επομένως τους πρόσθετους λόγους που ασκούνται μετά την 1-1-2016 κατ' άρθρο ένατο παρ. 2, 3, 4 του ως άνω νόμου, παρουσιάζει σημαντικά δογματικά και πρακτικά προβλήματα, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί από τη θεωρία και νομολογία εντελώς αποσπασματικά. Σκοπός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι ο εντοπισμός και η επίλυση των θεωρητικών και πρακτικών αυτών προβλημάτων που αναφέρονται στους πρόσθετους λόγους ανακοπής.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής
(Σύμφωνα και με το Ν. 4335/2015)
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-288-0
Σελίδες
XII + 136
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πίνακας συντομογραφιών

μεροσ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

1. Έννοια, σκοπός, νομική φύση της ανακοπής

2. Η νομοθετική ρύθμιση της ανακοπής

3. Περιεχόμενο της ανακοπής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

1. Η νομοθετική ρύθμιση

2. Πεδίο εφαρμογής

α. Στο ημεδαπό δικονομικό δίκαιο

β. Στο διεθνές δικονομικό δίκαιο

3. Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής

4. Τρόπος άσκησης των πρόσθετων λόγων ανακοπής

α. Η νομοθετική ρύθμιση

β. Ειδικότερα: ο τρόπος επίδοσης του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής

5. Η προθεσμία άσκησης των πρόσθετων λόγων ανακοπής

α. Η νομοθετική ρύθμιση

β. Η έννοια της συζήτησης της υπόθεσης

γ. Η νομική φύση της προθεσμίας

δ. Ειδικότερα: Η άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά της εκτέλεσης

6. Περιεχόμενο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής

7. Ο παρακολουθηματικός χαρακτήρας του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής και οι συνέπειές του

8. Ερημοδικία των διαδίκων της ανακοπής

9. Διαδικαστικά ζητήματα

10. Η δικονομική μεταχείριση των πρόσθετων λόγων ανακοπής στα ένδικα μέσα

Βιβλιογραφία

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού