Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022


Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022

Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται το ορισμένο ή, κατά άλλη διατύπωση, την αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ. Η προσέγγιση του θέματος καταστρώνεται μεθοδολογικά σε δύο βασικούς άξονες: α) συστηματική και κριτική επεξεργασία της νομολογίας, από την οποία αντλούνται οι προβληματισμοί που απασχολούν την πρακτική εφαρμογή του ζητήματος και β) δογματική ένταξη στη θεωρία του αστικού δικονομικού δικαίου.

Το παρόν ασχολείται, ειδικά, με τις εμφανίζουσες μεγαλύτερο πρακτικό και νομολογιακό ενδιαφέρον, ήτοι τις ανακοπές των άρθρων 632, 933, 936, 979 παρ. 2, 986 ΚΠολΔ. Το ειδικό και συγκεκριμένο ζήτημα που πραγματεύεται η παρούσα μονογραφία είναι το ορισμένο του δικογράφου με το οποίο εισάγονται αυτές προς συζήτηση. Οι ανωτέρω ανακοπές είναι διαπλαστικά δικονομικά ένδικα βοηθήματα, τα οποία ως κύριο στόχο τους έχουν τον έλεγχο δικονομικών ελαττωμάτων και την κήρυξη δικονομικών ακυροτήτων. Το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην έννοια της ιστορικής βάσης της αγωγής από την πλευρά του ενάγοντος και του εναγομένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται ζητήματα γύρω από τη διαμόρφωση της ιστορικής βάσης της ανακοπής και το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις επιμέρους ανακοπές, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Με την παρούσα μονογραφία επιχειρείται μία αναλυτική, αλλά και στοχευμένη προσέγγιση του θέματος, με έμφαση στη νομολογία και τα ζητήματα που ανακύπτουν στην πράξη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ
Νομολογιακή και δογματική ανάλυση
© 2022
Επιμέλεια Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-524-4
Σελίδες
XII + 128
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας Περιεχομένων

Προλογικό σημείωμα

Πρόλογος

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η έννοια της «ιστορικής βάσης» της αγωγής

στην πολιτική δίκη από την πλευρά

του ενάγοντος και του εναγομένου:

οριοθέτηση επίθεσης και άμυνας

Ι. Ο ρόλος του ενάγοντος και η δογματική του οριοθέτηση

ΙΙ.

Η απάντηση του εναγομένου στην ιστορική βάση της αγωγής: Αρνήσεις και ενστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η διαμόρφωση της ιστορικής βάσης της ανακοπής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το αίτημα και η νομική φύση των ανακοπών

ΙΙΙ.

Το αντικείμενο της δίκης στο ένδικο βοήθημα της ανακοπής: άσκηση λόγων και πρόσθετων λόγων ανακοπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Οι επιμέρους ανακοπές

Ι. Η ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ

1. Η κρατούσα θεώρηση, ιδίως η νομολογιακή αντιμετώπιση

1α. Εισαγωγικά

1β.

Το ορισμένο των λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Νομολογιακή επισκόπηση

2. Παρατηρήσεις

II. Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

1. Εισαγωγικά

2.

Οι λόγοι της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ: Η αντιμετώπιση του ζητήματος από θεωρία και νομολογία

3. Η ειδική μορφή ανακοπής του άρθρου 936 ΚΠολΔ

4. Παρατηρήσεις

III. Ειδικές μορφές ανακοπών

1. Ανακοπή κατά της δηλώσεως τρίτου (986 ΚΠολΔ)

2. Παρατηρήσεις επί της ανακοπής του άρθρου 986 ΚΠολΔ

3. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης (979 παρ. 2 ΚΠολΔ)

Γενικές συμπερασματικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφικός Πίνακας

Ελληνική βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Λημματικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #32
H δικονομική μεταχείριση στην κατ’ έφεση δίκη των αυτοτελών ισχυρισμών των διαδίκων
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Πλήρως ενημερωμένο και εμπλουτισμένο το απαραίτητο βοήθημα για τη μελέτη των ενδίκων μέσων