Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Ένδικα Μέσα και Ανακοπές


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 26
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα
Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Πλήρως ενημερωμένο και εμπλουτισμένο το απαραίτητο βοήθημα για τη μελέτη των ενδίκων μέσων
Α. Παπαθεοδώρου, Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚΠολΔ, 2022
Ο θεσμός της ανακοίνωσης δίκης και οι έννομες συνέπειες εφαρμογής του
Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του ΚΠολΔ που αφορούν στη διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης
Ι. Δεληκωστόπουλος, To απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη, 2021
Στο έργο εξετάζονται αρχικά το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι αποφάσεις που υπόκεινται σε αναίρεση, η νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον, το θέμα της...
Γ. Διαμαντόπουλος/Ζ. Γιαννοπούλου/Α. Πλεύρη..., Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #16
Κτηματολογικές διαφορές που υπάγονται σε διαμεσολάβηση και οι προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασή της
Μ. Τσιλιγγερίδου, Η Τριτανακοπή στην Κτηματολογική Δίκη, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #17
Η τριτανακοπή ως άμυνα κατά το στάδιο πριν και μετά την οριστικοποίηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ, το οποίο θα είναι πολύτομο, είναι γεγονός. Ήδη κυκλοφορεί ο τόμος για την ερμηνεία του...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα