Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Books


Ι. Δεληκωστόπουλος, To απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη, 2021
Shopping cart Wishlist

Edition info

Title
To απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-312-7
Pages
VIII + 290
Price
€ 35.00
In stock

Ι. Δεληκωστόπουλος, To απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη, 2021


Ι. Δεληκωστόπουλος, To απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη, 2021

Στο έργο εξετάζονται αρχικά το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι αποφάσεις που υπόκεινται σε αναίρεση, η νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον, το θέμα της πληρεξουσιότητας, όπως και το απαράδεκτο της συζήτησης στην αναιρετική δίκη. Στη συνέχεια, επιχειρείται να αναλυθεί το θεμελιώδες δογματικό θέμα της διάκρισης πραγματικού και νομικού ζητήματος και εξετάζεται το ειδικό απαράδεκτο των λόγων αναίρεσης που στηρίζονται σε ισχυρισμούς μη νομίμως προταθέντες ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας σε συνδυασμό με τις εξαιρέσεις από το ειδικό αυτό απαράδεκτο. Περαιτέρω, ερευνάται διεξοδικά το παραδεκτό του κάθε ένα αναιρετικού λόγου αυτοτελώς. Τέλος, παρουσιάζεται το παραδεκτό των προσθέτων αναιρετικών λόγων, που λειτουργούν ως αντιστάθμισμα στην απαγόρευση άσκησης δεύτερης αναίρεσης.

Με την παρούσα μονογραφία αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά συνολικά το κομβικό ζήτημα των απαραδέκτων στην αναιρετική δίκη. Η αναίρεση, ως γνωστόν, είναι το σημαντικότερο ένδικο μέσο μετά την έφεση. Το εύρος και η έκταση των απαραδέκτων στην αναιρετική δίκη οριοθετούν συχνά και το αποτέλεσμα της δίκης αυτής. Κατ’ επιτρεπτή απλούστευση, το παραδεκτό της αναίρεσης προηγείται της έρευνας του παραδεκτού των αναιρετικών λόγων, το παραδεκτό δε του λόγου οδηγεί συστηματικά, συχνά, στο βάσιμο του έκτακτου ενδίκου μέσου της αναίρεσης. Ο δικαστής ή δικηγόρος που έχει αφομοιώσει τα απαράδεκτα στην αναιρετική δίκη, έχει εξοικειωθεί και, σε μεγάλο βαθμό, έχει τιθασεύσει την αναίρεση. Στην πραγματικότητα, έχει έτσι καθολική εικόνα του δόγματος της πολιτικής δίκης.

Edition info

Title
To απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-312-7
Pages
VIII + 290
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

§ 1. Εισαγωγή

Ι. Αντικείμενο της μελέτης

ΙΙ. Διάγραμμα της μελέτης

§ 2. Παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης

Ι. Απόφαση υποκείμενη σε αναίρεση

1. Το επιτρεπτό της αναίρεσης και η οριοθέτηση των αποφάσεων που δεν προσβάλλονται με αναίρεση

2. Αναίρεση κατά τελεσίδικης απόφασης

3. Αναίρεση επί αντικειμενικής σώρευσης αιτήσεων παροχής έννομης προστασίας

ΙΙ. Απαράδεκτο δεύτερης αναίρεσης

IΙΙ. Εξουσία διεξαγωγής της αναιρετικής δίκης

IV. Έννομο συμφέρον για την άσκηση αναίρεσης

V. Απαράδεκτο της αναίρεσης λόγω μη προσήκουσας παράστασης του αναιρεσείοντος στην αναιρετική δίκη

§ 3. Τα αναιρετικά ανέλεγκτα

Ι. Διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος

ΙΙ. Εξειδίκευση αόριστων νομικών εννοιών και αναιρετικός έλεγχος των ακραίων ορίων δισυπόστατων νομικών εννοιών δια μέσου της αρχής της αναλογικότητας

§ 4. Η αναιρετική δίκη, δίκη της απόφασης

Ι. Η ‘ratio’ της ύπαρξης του ειδικού απαραδέκτου των λόγων αναίρεσης που στηρίζονται σε ισχυρισμούς μη νομίμως προταθέντες ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής και εύρος έκτασης του κανόνα και των εξαιρέσεων του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολΔ

ΙΙΙ. Δικονομικά προνομιακοί ισχυρισμοί και δημόσια τάξη: το παράδειγμα της εκκρεμοδικίας

§ 5. Παραδεκτό των αναιρετικών λόγων

Ι. Γενικές προϋποθέσεις της λυσιτελούς προβολής των αναιρετικών λόγων σύμφωνα με το ελληνικό και με το ευρωπαϊκό δίκαιο

ΙI. Άρθρα 559 αριθ. 1 και αριθ. 19 (560 αριθ. 1 και αριθ. 6) ΚΠολΔ: παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου και έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης

ΙΙΙ. Άρθρα 559 αριθ. 2 και αριθ. 3 και 560 αριθ. 2 ΚΠολΔ: παράνομη σύνθεση του δικαστηρίου και μη εξαίρεση εξαιρετέου δικαστή

ΙV. Άρθρα 559 αριθ. 4 και 560 αριθ. 3α ΚΠολΔ: υπέρβαση δικαιοδοσίας

V. Άρθρα 559 αριθ. 5 και 560 αριθ. 3β ΚΠολΔ: αναρμοδιότητα του δικαστηρίου

VΙ. Άρθρο 559 αριθ. 6 ΚΠολΔ: παράνομη ερημοδικία

VΙΙ. Άρθρα 559 αριθ. 7 και 560 αριθ. 4 ΚΠολΔ: παράνομος αποκλεισμός της δημοσιότητας της διαδικασίας

VΙΙΙ. Άρθρα 559 αριθ. 8 και 560 αριθ. 5 ΚΠολΔ: λήψη ή μη λήψη υπόψη αυτοτελών πραγματικών ισχυρισμών κατά παράβαση του συζητητικού συστήματος

IX. Άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολΔ: παράβαση ως προς το αίτημα

X. Άρθρο 559 αριθ. 10 ΚΠολΔ: παραδοχή πραγμάτων ως αληθινών χωρίς απόδειξη

XΙ. Άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολΔ: λήψη ή μη λήψη υπόψη νόμιμων αποδεικτικών μέσων

1. Το ορισμένο του αναιρετικού λόγου

2. Η προϋπόθεση της ουσιώδους επιρροής του ισχυρισμού στη δίκη

3. Η προϋπόθεση της προσκομιδής του αποδεικτικού μέσου. Η ελεύθερη απόδειξή της

4. Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου ως προς τη νομιμότητα της κατ’ έφεση επίκλησης των αποδεικτικών μέσων

XΙΙ. Άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολΔ: παράβαση ως προς τους ορισμούς του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων

XΙΙΙ. Άρθρο 559 αριθ. 13 ΚΠολΔ: παράβαση ως προς το βάρος της απόδειξης

XΙV. Άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ: παράνομη κήρυξη ή μη κήρυξη ακυρότητας, απαραδέκτου ή έκπτωσης από δικαίωμα

XV. Άρθρο 559 αριθ. 15 ΚΠολΔ: παράνομη ανάκληση οριστικής απόφασης

XVΙ. Άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολΔ: παράβαση του νόμου ως προς το δεδικασμένο

XVΙΙ. Άρθρο 559 αριθ. 17 ΚΠολΔ: ύπαρξη αντιφατικών διατάξεων στην απόφαση

XVΙΙΙ. Άρθρο 559 αριθ. 18 ΚΠολΔ: μη συμμόρφωση με την αναιρετική απόφαση

XIX. Άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολΔ: παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου

§ 6. Παραδεκτό προσθέτων αναιρετικών λόγων

Ι. Η ‘ratio’ της ύπαρξης προσθέτων αναιρετικών λόγων επί παραδεκτής αναίρεσης

ΙΙ. Νομιμοποίηση

ΙΙΙ. Άσκηση προσθέτων αναιρετικών λόγων

ΙV Άσκηση προσθέτων αναιρετικών λόγων ως προς τα ίδια κεφάλαια της προσβαλλόμενης απόφασης και τα αναγκαία συνεχόμενα κεφάλαια

§ 7. Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cart Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account