Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, 2015


Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, 2015

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια πλήρη ανάπτυξη της ερμηνείας του σπουδαίου κεφαλαίου της έφεσης. Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των θεμάτων που αναφύονται κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της έφεσης, αν ληφθούν μάλιστα υπόψη και οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις σ’ αυτό του νομοθέτη, που με το πρόσχημα της επιτάχυνσης δήθεν της δικαιοσύνης, επήλθαν τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων, ενώ στην ουσία προστίθενται δυσχέρειες και προβλήματα στην ερμηνεία. Στο βιβλίο έχουν ληφθεί υπόψη οι κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015.

Το έργο αυτό έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η έφεση
(Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογραφία). Ειδικές διατάξεις. Ενημέρωση με τις κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-280-4
Σελίδες
ΧΧV + 681
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κατάθεση ένδικων μέσων. Βιβλία ασκήσεων. Άσκηση αυτών

Προσδιορισμός δικασίμου

Χρόνος άσκησης ένδικων μέσων

Έναρξη αποτελεσμάτων ένδικων μέσων

Επικουρική έφεση

Ένδικα μέσα

Σε ποιες περιπτώσεις άσκηση;

Υποκείμενες σε έφεση αποφάσεις

Ανέκκλητες αποφάσεις

Προσβαλλόμενες με έφεση αποφάσεις

Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης

Απαγόρευση άσκησης δεύτερης έφεσης

Νομιμοποίηση σε άσκηση έφεσης

Παθητική νομιμοποίηση

Επί καθολικών διαδόχων

Ομοδικία

Προσεπίκληση

Απλή ομοδικία

Έφεση Εισαγγελέα στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Εκούσια δικαιοδοσία

Προθεσμία έφεσης

Κατ' ιδίαν περιπτώσεις

Εκπρόθεσμη άσκηση έφεσης

Ανασταλτική δύναμη προθεσμίας έφεσης

Αίτηση αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας

Στοιχεία δικογράφου έφεσης – πρόσθετοι λόγοι

Λόγοι έφεσης

Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

Ανασταλτικό αποτέλεσμα άσκησης έφεσης

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης

Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

Συνέπειες έφεσης

Δεδικασμένο

Διαχρονικό δίκαιο

Δικαστικά έξοδα

Αρμοδιότητα

Αντέφεση

Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Ερημοδικία

Απαράδεκτη υποβολή νέας αίτησης και άσκηση ανταγωγής

Απαράδεκτο μεταβολής βάσης, αντικειμένου και αιτήματος αγωγής

Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ’ έφεση δίκη

Ισχυρισμοί ενώπιον του Εφετείου

Έφεση κατά ερήμην απόφασης. Νέοι ισχυρισμοί ερημοδικασθέντα

Συζήτηση έφεσης

Νέα αποδεικτικά μέσα (529)

Αποδεικτικά μέσα

Εξέταση διαδίκου. Ένορκη ή μη εξέταση (530)

Ερημοδικία εκκαλούντος (531)

Έρευνα παραδεκτού έφεσης (532)

Παραδεκτό και βάσιμο των λόγων έφεσης. Εφαρμοστέος νόμος (533)

Αντικατάσταση εσφαλμένων αιτιολογιών (534)

Αντικατάσταση αιτιολογιών

Έρευνα αγωγής από δευτεροβάθμιο δικαστήριο (535)

Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος (536)

Απαγόρευση χειροτέρευσης

Επεκτακτικό αποτέλεσμα έφεσης υπέρ απλών ομοδίκων (537)

Αποτελέσματα της έφεσης

Εκούσια δικαιοδοσία (761)

Γενικά επί έφεσης

Κατάργηση δίκης στο εφετείο

Κλήτευση διαδίκων

Εκκρεμοδικία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Πλήρως ενημερωμένο και εμπλουτισμένο το απαραίτητο βοήθημα για τη μελέτη των ενδίκων μέσων