Β. Τουντόπουλος, Η σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας, 2005


Β. Τουντόπουλος, Η σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας, 2005

Το έργο του επίκ. καθηγητή κ. Βασιλείου Τουντόπουλου, έχει ως αντικείμενο τη σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας, τη συμβατική σχέση, δηλαδή, που συνδέει το μέλος του Χρηματιστηρίου με τον παραγγελέα, όταν ο τελευταίος ζητά από το μέλος να αγοράσει ή να πωλήσει χρηματιστηριακώς μετοχές για λογαριασμό του. Πρόκειται για μια συστηματική και μεθοδολογική παρουσίαση της σύμβασης χρηματιστηριακής παραγγελίας, η οποία καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία.

Το έργο χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές έννοιες.

Στο δεύτερο -και σημαντικότερο- κεφάλαιο εξετάζονται αφενός η κατάρτιση της σύμβασης χρηματιστηριακής παραγγελίας και αφετέρου οι εξ αυτής απορρέουσες υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται η λύση της σύμβασης και η παραγραφή των απαιτήσεων από χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε δικονομικά ζητήματα. Σε όλα τα κεφάλαια υπάρχουν πλούσιες νομολογιακές παραπομπές.

Αποτελεί, έτσι, το συγκεκριμένο έργο ένα χρηστικό βοήθημα τόσο για το νομικό της θεωρίας όσο και για το νομικό της πράξης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας
© 2005
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-015-8
Σελίδες
493
Τιμή
€ 48,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021
Συστηματική και ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015
Σειρά: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, #3
Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη...
Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών, 2014
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006....