Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 17η έκδ., 2024


Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 17η έκδ., 2024

Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του νέου ΠΚ πλήρως ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 5090/2024 (ΦΕΚ Α΄ 30/23.2.2024) και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019)
Μάρτιος 2024
Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 5090/2024 (ΦΕΚ Α΄ 30/23.2.2024)
© 2024
Σειρά
Έκδοση
17η έκδ.
ISBN
978-960-648-812-2
Σελίδες
Χ + 234
Τιμή
€ 10,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

(Ν. 4619/2019)

Άρθρο Πρώτο.Σελ.

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρώτο: Ο Ποινικός Νόμος. Άρθρα 1-13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεύτερο: Το έγκλημα. Άρθρα14-41.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τρίτο: Απόπειρα και συμμετοχή. Άρθρα 42-49.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τέταρτο: Ποινές και μέτρα ασφάλειας. Άρθρα 50-78.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πέμπτο: Επιμέτρηση ποινής. Άρθρα 79-104Β.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έκτο: Η έκτιση των ποινών. Άρθρα 105-110.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έβδομο: Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών Άρθρα 111-120.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όγδοο: Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους. Άρθρα 121-133.

Δεύτερο ΒΙΒΛΙΟ - Ειδικό μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρώτο: Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Άρθρα 134-137Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεύτερο: Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας. Άρθρα 138-152.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τρίτο: Εγκλήματα κατά άλλων κρατών.Άρθρα 153-156.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τέταρτο: Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων Άρθρα157-166.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πέμπτο: Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας. Άρθρα 167-182Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έκτο: Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης. Άρθρα 183-197.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έβδομο: Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης. Άρθρα 198-201.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όγδοο. Άρθρα 202-206.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ένατο: Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα Άρθρα 207-215.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο: Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα. Άρθρα 216-223.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενδέκατο: Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης. Άρθρα 224-234.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δωδέκατο: Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία. Άρθρα 235-263Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο τρίτο: Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα. Άρθρα 264-289.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο τέταρτο: Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων Άρθρα 290-298.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο πέμπτο: Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου Άρθρα 299-307.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο έκτο: Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας. Άρθρα 308-315Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο έβδομο. Άρθρα 316-321.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο όγδοο: Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας Άρθρα 322-335.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο ένατο: Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρα 336-353.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εικοστό: Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια. Άρθρα 354-306Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εικοστό πρώτο: Εγκλήματα κατά της τιμής. Άρθρα 361-369.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εικοστό δεύτερο: Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας Άρθρα 370-371.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εικοστό τρίτο: Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών. Άρθρα 372-459.

Τρίτο ΒΙΒΛΙΟ - Μεταβατικές διατάξεις.Άρθρα 460-469.

Άρθρο Δεύτερο. Σελ. 210.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας - ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4947/2022