Χ. Σεβαστίδης, Ποινικός Κώδικας Ι (Ν. 4619/2019), 2024


Χ. Σεβαστίδης, Ποινικός Κώδικας Ι (Ν. 4619/2019), 2024

Ο παρών κώδικας πλήρως ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 5090/2024 αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον δικηγόρο της πράξης καθώς είναι ο μόνος που περιλαμβάνει και τις προηγούμενες μορφές των άρθρων με τρόπο ξεκάθαρο και λειτουργικό για άμεση εύρεση και παρακολούθηση όλων των αλλαγών.

Ειδικότερα, η μετάβαση από τον παλαιό στο νέο Ποινικό Κώδικα και οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του θέτουν σοβαρά διαχρονικού δικαίου ζητήματα τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο και καθιστούν αναγκαία την σύγκριση των σχετικών διατάξεων σε όλη την ιστορική τους διαδρομή, ιδίως ενόψει και της σταδιακής εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων του Ν. 5090/2024, που εκτείνεται χρονικά μέχρι την 1.7.2024. Στο έργο αυτό κάθε άρθρο αποτυπώνεται με την τελευταία ισχύουσα μορφή του (μέχρι και τον Ν. 5090/2024) και ταυτόχρονα αναφέρονται με χρονολογική σειρά τόσο οι προηγούμενες μορφές του όσο και η τελευταία μορφή του αντίστοιχου άρθρου του προϊσχύσαντος ΠΚ/1950 με την ελπίδα να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για κάθε νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ποινικός Κώδικας Ι (Ν. 4619/2019)
Ισχύουσες διατάξεις, προηγούμενες μορφές άρθρων και τελευταία μορφή αντίστοιχων άρθρων παλαιών κωδίκων
© 2024
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-810-8
Σελίδες
X + 483
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ν. 4619/2019

Άρθρο Πρώτο. Σελ.

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο Πρώτο Ο Ποινικός Νόμος Άρθρα 1-13.

Κεφάλαιο Δεύτερο Το έγκλημα Άρθρα 14-41.

Κεφάλαιο Τρίτο Απόπειρα και συμμετοχή Άρθρα 42-49.

Κεφάλαιο Τέταρτο Ποινές και μέτρα ασφαλείας Άρθρα 50-78 Κεφάλαιο Πέμπτο Επιμέτρηση ποινής Άρθρα 79-104Β.

Κεφάλαιο Έκτο Η έκτιση των ποινών Άρθρα 105-110Α.

Κεφάλαιο Έβδομο Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών Άρθρα 111-120.

Κεφάλαιο Όγδοο Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους Άρθρα 121-133.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο Πρώτο Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος Άρθρα 134-137Δ.

Κεφάλαιο Δεύτερο Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας Άρθρα 138-152.

Κεφάλαιο Τρίτο Εγκλήματα κατά άλλων κρατών Άρθρα 153-156.

Κεφάλαιο Τέταρτο Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων Άρθρα 157-166.

Κεφάλαιο Πέμπτο Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας Άρθρα 167-182Α.

Κεφάλαιο Έκτο Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης Άρθρα 183-197.

Κεφάλαιο Έβδομο Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης Άρθρα 198-201.

Κεφάλαιο Όγδοο (Εγκλήματα που ανάγονται στην στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση) Άρθρα 202-206.

Κεφάλαιο Ένατο Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα Άρθρα 207-215.

Κεφάλαιο Δέκατο Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα Άρθρα 216-223.

Κεφάλαιο Ενδέκατο Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιο-σύνης Άρθρα 224-234.

Κεφάλαιο Δωδέκατο Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία Άρθρα 235-263Α.

Κεφάλαιο Δέκατο τρίτο Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα Άρθρα 264-289.

Κεφάλαιο Δέκατο τέταρτο Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων Άρθρα 290-298.

Κεφάλαιο Δέκατο πέμπτο Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου Άρθρα 299-307.

Κεφάλαιο Δέκατο έκτο Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας Άρθρα 308-315Α.

Κεφάλαιο Δέκατο έβδομο (Μονομαχία) Άρθρα 316-321.

Κεφάλαιο Δέκατο όγδοο Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας Άρθρα 322-335.

Κεφάλαιο Δέκατο ένατο Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής Άρθρα 336-353.

Κεφάλαιο Εικοστό Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια Άρθρα 354-360Α.

Κεφάλαιο Εικοστό πρώτο Εγκλήματα κατά της τιμής Άρθρα 361-369.

Κεφάλαιο Εικοστό δεύτερο Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας Άρθρα 370-371.

Κεφάλαιο Εικοστό τρίτο Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών Άρθρα 372-459.

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα 460-469.

Άρθρο Δεύτερο. Σελ 483.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου