Α. Ζήσης, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Ενημέρωση A 2023, 2024


Α. Ζήσης, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Ενημέρωση A 2023, 2024

Mε στόχο την πληρέστερη, έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση σας, η επικαιροποίηση του έργου «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την προσθήκη σ’ αυτό των νεότερων νομοθετικών, νομολογιακών και θεωρητικών δεδομένων, γεγονός που σημαίνει ότι το έργο παρακολουθεί άμεσα τις οποιεσδήποτε ως άνω εξελίξεις.

Η παρούσα όμως ενημέρωση αφορά προσθήκες του πρώτου εξαμήνου του 2023 και ειδικότερα Α 2023, δηλαδή αφορά νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που έγιναν από 01.01.2023 μέχρι 30.06.2023.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Ενημέρωση A 2023
© 2024
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-791-0
Σελίδες
592
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΜΟΣ Ι

Άγιον Όρος

Άρθρο 105 Συντάγματος 1975/1986 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

Καταστατικός Χάρτης Αγίου ΄Ορους, ΝΔ 10/16.9.1926 (ΦΕΚ 309, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγορανομικός Κώδιξ

Ν 4177/2013 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 2741/1999 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ.-Ανταγ.-Υποδ. Α2-1145/12.12.2012 (ΦΕΚ 3313, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτικά προϊόντα - Αγορές

ΝΔ 3424/1955 (ΦΕΚ 282, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Ν 1361/1983 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 4673/2020 (ΦΕΚ 52, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτική ασφάλεια

Ν 3585/2007 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτική Τράπεζα - Γεωργικό ενέχυρο

Ν 4332/10-16.8

Ερμηνεία - Νομολογία

Αεροπορικός Κώδικας - Αεροπορία

Ν 1815/1988 (ΦΕΚ 250, τ. Α΄)

Ν 2912/2001 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2007 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ν 4663/2020 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Ν 146/16.12.1913-27.1

Ερμηνεία - Νομολογία

Αθλητισμός

Ν 2725/1999 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄)

Ν 4326/2015 (ΦΕΚ 49, τ. Α΄)

Ν 4603/2019 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Δικ., Πολιτ., Δημ. Τάξ. 24232/2003 (ΦΕΚ 1040,

τ. Β΄)

Ν 3516/2006 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)

Ν. 4791/3.4.2021 (ΦΕΚ 51, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αιγιαλός

Ν 2971/2001 (ΦΕΚ 285, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αιμοδοσία - Αιμοληψία

Ν 3402/2005 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 138/2005 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Ακτινοβολίες - Προστασία

ΝΔ 181/1974 (ΦΕΚ 347, τ. Α΄)

ΝΔ 854/1971 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Ν 1181/1981 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Ν 4310/2014 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αλιευτικός Κώδιξ - Αλιεία

ΝΔ 420/1970 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 1740/1987 (ΦΕΚ 221, τ. Α΄)

ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄)

ΠΔ 109/2002 (ΦΕΚ 92, τ. Α΄)

ΠΔ 99/2003 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργίας 249341/1998 (ΦΕΚ 358, τ. Β΄)

ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

ΠΔ 68/2009 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)

ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αλλοδαποί

Ν 3386/2005 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

Ν 5038/2023 (ΦΕΚ 81, τ. Α΄)

N 4939/2022 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εξ., Εθν.Άμ., Εσ., Δικ. 4000/4/32-λα΄/2012 (ΦΕΚ 2805, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αμμοληψία

ΑΝ 1219/1938 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αμπελουργία – Προστασία

ΝΔ 243/1969 (ΦΕΚ 144, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αμυντικές - παραμεθόριες περιοχές

Ν 376/14/18 Δεκ. 1936 (ΦΕΚ 546, τ. Α΄)

Ν 1892/31.7.1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αναδασμός κτημάτων

Ν 674/1977 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Απαλλοτριώσεις

Ν 2882/2001 (ΦΕΚ 17, τ. Α΄)

Ν 2985/2002 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Απόρρητο

ΝΔ 1059/1971 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)

Ν 4170/2013 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)

Ν 1806/1988 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 2225/1994 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄)

Ν 5002/2022 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Ν 1969/1991 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 2859/2000 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)

Ν 3427/2005 (ΦΕΚ 312, τ. Α΄)

Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

Ν 2961/2001 (ΦΕΚ 266, τ. Α΄)

Ν 3115/2003 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

ΠΔ 47/2005 (ΦΕΚ 64, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αποχέτευση - Ύδρευση

Ν 1068/1980 (ΦΕΚ 190, τ. Α΄)

Ν 2744/1999 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Αρτοποιεία

Ν 3526/2007 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Αρχαιότητες

Ν 3028/2002 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ν 4858/2021 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Άσεμνοι γυναίκες - Αφροδίσιαι νόσοι

Ν 1193/1981 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

Ν 2734/1999 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αστυνομία

Ν 1481/1984 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

ΒΔ 31.12.1957/20.1

ΠΔ 342/1977 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

ΠΔ 180/1979 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

ΝΔ 1088/1942 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

ΝΔ 3365/1955 (ΦΕΚ 257, τ. Α΄)

ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58, τ. Α΄)

ΠΔ 36/1994 (ΦΕΚ 26, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/37-μγ/1997 (ΦΕΚ 90, τ. Β΄)

Ν 2713/1999 (ΦΕΚ 89, τ. Α΄)

Ν 2800/2000 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

Ν 4249/2014 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

Ν 4635/2019 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Αστ.Διάτ. (Απόφαση) 101/2011

Ν 4937/2022 (ΦΕΚ 106, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ασυρματιστές - Ασύρματοι

ΝΔ 2625/1953 (ΦΕΚ 292, τ. Α΄)

ΝΔ 1244/1972 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

ΠΔ 156/1990 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ασφάλεια επιχειρήσεων - Γραφεία ιδιωτικών ερευνών

Ν 2518/1997 (ΦΕΚ 164, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ασφαλιστικές εισφορές

ΑΝ 86/1967 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

ΑΝ 1846/1951

Ν 1738/1987 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

Ν 2408/1996 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 4144/2013 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)

Ν 4611/2019 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)

Ν 4670/2020 (ΦΕΚ 43, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αυτοκίνητα

Α. Νόμοι

Ν 4841/1930 (ΦΕΚ 260, τ. Α΄)

ΑΝ 412/1936 (ΦΕΚ 566, τ. Α΄)

ΑΝ 170/1967 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Ν 489/1976 (ΦΕΚ 331, τ. Α΄)

Ν 803/1978 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

Ν 1073/1980 (ΦΕΚ 214, τ. Α΄)

Ν 1108/1980 (ΦΕΚ 304, τ. Α΄)

Ν 1437/1984 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)

Ν 1575/1985 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 1882/1990 (ΦΕΚ 4, τ. Α΄)

Ν 1903/1990 (ΦΕΚ 142, τ. Α΄)

Ν 3181/2003 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)

Ν 3888/2010 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄)

Ν 4482/2017 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)

Β. Βασιλικά Διατάγματα. Νομοθετικά Διατάγματα

ΒΔ 28.1/4.2

ΒΔ 14.8/8.9

ΝΔ 2396/1953 (ΦΕΚ 117, τ. Α΄)

ΝΔ 805/1971 (ΦΕΚ 1, τ. Α΄)

ΝΔ 869/1971 (ΦΕΚ 79, τ. Α΄)

Γ. Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ 455/1976 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)

ΠΔ 65/1981 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

ΠΔ 219/1981 (ΦΕΚ 64, τ. Α΄)

ΠΔ 237/1986 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

ΠΔ 243/1987 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

ΠΔ 244/1987 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 2801/2000 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

ΠΔ 208/2002 (ΦΕΚ 194, τ. Α΄)

ΠΔ 51/2012 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Δ. Υπουργικές Αποφάσεις

Απόφαση Υπ. Απασχ. 51266/2955/1975 (ΦΕΚ 1458, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Συγκ. και Δημ. Τάξ. 30870/1983 (ΦΕΚ 603, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ.Υποδ., Μεταφ.-Δικτ., Υγείας-Κοιν.Αλλ.-Προστ. Πολίτ. 2500/15/135ι΄/2011 (ΦΕΚ 2077, τ. Β΄)

Ν 4974/2022 (ΦΕΚ 185, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αφισσοκόλληση

Ν 2946/2001 (ΦΕΚ 224, τ. Α΄)

Ν 2833/2000 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες

ΠΔ 13/22.3

Ερμηνεία - Νομολογία

Βοσκότοποι

Ν 1734/1987 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Βρεφονηπιακοί σταθμοί - Κοινωνική πρόνοια

Ν 2082/1992 (ΦΕΚ 158, τ. Α΄)

Ν 2345/1995 (ΦΕΚ 213, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Πρόν. Π2β/οικ 2808/1977 (ΦΕΚ 645, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Γάλα

ΒΔ 2/16.5

Υγειον. Διάτ. Δ.Υ.Α. 2262/1960 (ΦΕΚ 155, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ., Ανάπτ., Γεωργ. 278186/2002 (ΦΕΚ 1097, τ. Β΄).

Υγειον. Διάτ. 18.8/1.9.1954 (ΦΕΚ 176, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Ε1γ/9791/1962 (ΦΕΚ 355, τ. Β΄)

Γενικές Αποθήκες

ΝΔ 3077/1954 (ΦΕΚ 243, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δασικός Κώδικας

ΝΔ 86/1969 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον. και Γεωργ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Αγροτ. Ανάπτ. 99098/2006 (ΦΕΚ 1570, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικον., Ανταγ., Ναυτιλίας. 37338/2010 (ΦΕΚ 1495, τ. Β΄)

Ν 998/1979 (ΦΕΚ 289, τ. Α΄)

Κανονιστικό Διάταγμα 15/30.9.1941 (ΦΕΚ 323, τ. Α΄)

Ν 1845/1989 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ν 2612/1998 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 663/1977 (ΦΕΚ 215, τ. Α΄)

Ν 3399/2005 (ΦΕΚ 255, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Ν 2472/1997 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)

Ν 4624/2019 (ΦΕΚ 137, τ. Α΄)

Ν 3471/2006 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

Ν 3917/2011 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Οδηγία 2002/58/Ε.Κ. της 19.7

Ερμηνεία - Νομολογία

Δήμοι - Κοινότητες

ΒΔ 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ν 1069/1980 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ν 4635/2019 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)

Ν 3584/2007 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

Ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δημόσια κτήματα

ΑΝ 1539/1938 (Ε.Κ.Φ. 488)

ΑΝ 263/1968 (ΦΕΚ 12, τ. Α΄)

ΝΔ 31/1968 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Ν 4061/2012 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δημόσιες συμβάσεις (βασικός μέτοχος κ.λπ.)

Ν 3310/2005 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)

Διαστημικές δραστηριότητες - Αδειοδότηση

Ν 4508/2017 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

Διαφθορά (πολιτικών-κρατικών αξιωματούχων)

Ν 4022/2011 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δωροδοκία αλλοδαπών - Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Ν 2802/2000 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

Ν 2803/2000 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 3560/2007 (ΦΕΚ 103, τ. Α΄)

Ν 4689/2020 (ΦΕΚ 103, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εγγειοβελτιώσεις

ΝΔ 3881/1958 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

Ν 4639/3-8.5

Ερμηνεία - Νομολογία

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Ν 3649/2008 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εκθέσεις

ΑΝ 1169/1938 (Ε.Κ.Φ. 138)

Ν 735/1977 (ΦΕΚ 313, τ. Α΄)

Εκλογική νομοθεσία

ΠΔ 26/2012 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Ν 3870/2010 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 3023/2002 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

ΠΔ 15/2022 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Διοίκ.-Αποκ., Δημ. Τάξ. 1025/15/61-ιβ΄/2006 (ΦΕΚ 712, τ. Β΄)

Ν 3603/2007 (ΦΕΚ 188, τ. Α΄)

Ν 1712/1987 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ενδοοικογενειακή βία

Ν 3500/2006 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ενωσιακό Δίκαιο

Ν 4990/2022 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

Επιταγή

Ν 5960/23/23.12.1933 (Ε.Κ.Φ. 401)

ΝΔ 326/1969 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄)

Ν 454/1976 (ΦΕΚ 272, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ)

Ν 3982/2011 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

Ν 4982/2022 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄)

Έρανοι - Λαχειοφόρες αγορές κ.λπ

Ν 5101/1931 (ΦΕΚ 238, τ. Α΄)

Ν 2889/2001 (ΦΕΚ 37, τ. Α΄)

Εργατική νομοθεσία

Α. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργατών

Ν ΓϠΛΔ΄ (3934)/19-21.11

ΒΔ 25.8/5.9

ΠΔ 8/10.10

Ν 1568/1985 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄)

Ν 3144/2003 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

ΠΔ 70/1990 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄)

Ν 2224/1994 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

ΠΔ 16/1996 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

ΠΔ 17/18.1.1996 (ΦΕΚ 11, τ. Α΄)

ΠΔ 18/20.3.1997 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

ΠΔ 176/1997 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

ΠΔ 62/1998 (ΦΕΚ 67, τ. Α΄)

ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

ΠΔ 219/2000 (ΦΕΚ 190, τ. Α΄)

ΠΔ 42/2003 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

Β. Ωράριο εργασίας

ΠΔ 27.6/4.7

ΝΔ 1037/1971 (ΦΕΚ 235, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εργασ. 2516/1990 (ΦΕΚ 723, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εργασ. και Δημ. Τάξ. 1011/22/19-ιβ/1994 (ΦΕΚ 724, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Ανάπτ. και Εργ.-Κοιν. Ασφ. 1162/1997 (ΦΕΚ 200, τ. Β΄)

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ν 2194/1994 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

Ν 2224/1994 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Γ. Άδεια - Αποδοχές

ΑΝ 539/1945 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

ΑΝ 690/1945 (ΦΕΚ 292, τ. Α΄)

Δ. Ανάπαυση - Αργία

ΒΔ 748/1966 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ε. Λοιποί Εργατικοί Νόμοι

ΑΝ 252/1968 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄)

Ν 1346/1983 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

Ν 1876/1990 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 1976/1991 (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)

Ν 3144/2003 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

ΠΔ 164/2004 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄)

ΠΔ 167/2006 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97, τ. Α΄)

Ν 3850/2010 (ΦΕΚ 84, τ. Α΄)

Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)

Ν 4052/2012 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

ΠΔ 6/2013 (ΦΕΚ 15, τ. Α΄)

Ν 4144/2013 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)

Ν 4611/2019 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)

ΠΔ 30/2021 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 4808/2021 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

ΠΔ 102/2020 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εταιρείες

Α. Ανώνυμες Εταιρείες

Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Β. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

Ν 3190/1955 (Ε.Κ.Φ. 91)

Γ. Ασφαλιστικές Εταιρείες

ΠΔ 196/2006 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Ν 4364/2016 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄)

Δ. Λοιποί Νόμοι

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

Ν 4919/2022 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ευρεσιτεχνία

Ν 1733/1987 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό προϊόν

Ν 5042/2023 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄),1

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

Ν 4954/2022 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

Ζωοκλοπή - Ζωοκτονία

Ν 1300/1982 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ζώων προστασία

Ν 1197/1981 (ΦΕΚ 240, τ. Α΄)

Ν 4039/2012 (ΦΕΚ 15, τ. Α΄)

ΠΔ 98/2004 (ΦΕΚ 69, τ. Α΄)

Ν 2017/1992 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄)

Ν 4830/2021 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 280239/2003 (ΦΕΚ 1712, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ηθοποιοί - Καλλιτεχνικές σχολές

Ν 1158/1981 (ΦΕΚ 127, τ. Α΄)

Ηλεκτρική ενέργεια

Ν 332/1947 (ΦΕΚ 107, τ. Α΄)

Ν 4001/2011 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ηλεκτρολόγοι

Ν 6422/1934 (Ε.Κ.Φ. 412)

ΑΝ 501/1937 (Ε.Κ.Φ. 81)

ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

Ν 4053/2012 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Θεάματα

Α. Κινηματογράφοι

ΑΝ 445/1937 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

ΑΝ 955/1937 (Ε.Κ.Φ. 474)

ΒΔ 15/17.5.1956 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

ΝΔ 917/1971 (ΦΕΚ 140, τ. Α΄)

Ν 4229/2014 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)

Ν 1597/1986 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)

Β. Θέατρα

ΑΝ 446/1937 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

ΝΔ 1108/1942 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Θησαυρός

Ν 6133/1934 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

ΑΝ 2250/1940 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Θρησκεία - Προσηλυτισμός - Εκκλησία

ΑΝ 1363/1938 (Ε.Κ.Φ. 305)

Ν 590/1977 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ιαματικές πηγές

Ν 2188/21.5-17.6

Ν 4844/30.7-4.8

ΑΝ 2398/1940 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

ΝΔ 3016/1954 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)

Ιατροί

ΑΝ 1565/1939 (Ε.Κ.Φ. 16)

Ν 1137/1981 (ΦΕΚ 60, τ. Α΄)

Ν 2194/1994 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ν 3172/2003 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

Ν 3235/2004 (ΦΕΚ 53, τ. Α΄)

Ν 3305/2005 (ΦΕΚ 17, τ. Α΄)

Απόφ. Ε.Α.Ι.Υ.Α. 45/2008 (ΦΕΚ 1287, τ. Β΄)

Ν 3418/2005 (ΦΕΚ 287, τ. Α΄)

Ν 3772/2009 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 4238/2014 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ν 4600/2019 (ΦΕΚ 43, τ. Α΄)

Ν 3089/2002 (ΦΕΚ 327, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ισότητα

Ν 927/1979 (ΦΕΚ 139, τ. Α΄)

Ν 3896/2010 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 3769/2009 (ΦΕΚ 105, τ. Α΄)

Ν 4097/2012 (ΦΕΚ 235, τ. Α΄)

Ν 4443/2016 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Ν 4931/2012 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

Οδηγία 2000/43/ΕΚ/29.6

Ν 2952/2001 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κάπνισμα - Καπνός

ΒΔ 13/16.4

ΑΝ 590/1937 (Ε.Κ.Φ. 126)

Ν 1802/1988 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

Απόφαση Αν. Υπ. Υγείας-Πρόν.-Κοιν. Ασφ. Α2γ/οικ. 1591/1989 (ΦΕΚ 411, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγείας-Πρόν.-Κοιν. Ασφ. Α2γ/οικ. 1592/1989 (ΦΕΚ 411, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. 76017/2002 (ΦΕΚ 1001, τ. Β΄)

Κ.Υ.Α. Υ1/Γ.Π.οικ.266/13.1.2003 (ΦΕΚ 8, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Διοίκ.-Αποκ., Οικον., Υγείας, Επικρ. 81348/2005 (ΦΕΚ 1075, τ. Β΄)

Ν 3730/2008 (ΦΕΚ 262, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Καταναλωτών προστασία - Ανταγωνισμός

Ν 2251/1994 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ν 3297/2004 (ΦΕΚ 259, τ. Α΄)

Ν 3959/2011 (ΦΕΚ 93, τ. Α΄)

ΠΔ 10/2017 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κατασκήνωση - Παραθερισμός

Ν 392/1976 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

Ν 1399/1983 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Υγειον. Διάτ. Γ1γ/6800/1966 (ΦΕΚ 456, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Καταστήματα - Κέντρα διασκέδασης

Υγειον. Διάτ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593, τ. Β΄)

Ν 2307/1995 (ΦΕΚ 113, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Καταχραστές του Δημοσίου

Ν 1608/1950 (ΦΕΚ 301, τ. Α΄)

ΝΔ 2576/1953 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Συντακτική Πράξη 5/1974 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κλινικές - Εργαστήρια - Ιατρεία - Οδοντιατρεία

ΑΝ 1845/1939 (ΦΕΚ 298, τ. Α΄)

ΠΔ 247/1991 (ΦΕΚ 93, τ. Α΄)

ΠΔ 235/2000 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

ΠΔ 180/2009 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

Κοινή ησυχία

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/37-ια/1996 (ΦΕΚ 15, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κοινοτικό Δίκαιο

Ν 1338/1983 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

ΠΔ 319/1989 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Κορωνοϊός - COVID

N 4682/2020 (FEK 76, t. A; )

Ν 4684/2020 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

Ν 4764/2020 (ΦΕΚ 256, τ. Α΄)

Ν 4876/2021 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)

Ν 4950/2022 (ΦΕΚ 128, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κουρεία - Κομμωτήρια

Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)

Κτηματολόγιο

Ν 2664/1998 (ΦΕΚ 275, τ. Α΄)

Ν 3208/2003 (ΦΕΚ 303, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κτηνιατρικά - Σφαγεία - Σφάγια

Α. Γενικά

Ν 248/20-25.4

ΠΔ 79/2007 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

Ν 4235/2014 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)

Β. Κατεψυγμένα - Νωπά

Ι. Κρέατα

ΒΔ 497/1972 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

Γ. Σφάγια - Σφαγεία - Επιθεώρηση Σφαγείων κ.λπ

ΠΔ 40/1977 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄)

Δ. Πτηνά - Πουλερικά

Ι. Πτηνά

ΠΔ 33/2008 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)

ΙΙ. Πουλερικά

ΠΔ 224/1998 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄)

ΠΔ 45/2011 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

Ε. Λοιποί Νόμοι - Διατάγματα κ.λπ

ΠΔ 32/2007 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)

ΠΔ 28/2009 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

ΠΔ 178/2005 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κτηνοτροφία - Προστασία

ΝΔ 185/1973 (ΦΕΚ 262, τ. Α΄)

ΠΔ 340/2001 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

ΠΔ 315/2000 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 364/2002 (ΦΕΚ 306, τ. Α΄)

Λαθρεμπορία

Ν 1165/17-21.3

Ν 2960/2001 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 490/1976 (ΦΕΚ 331, τ. Α΄)

Ν 1567/1985 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ν 3610/2007 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 231/2007 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 4410/2016 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικον. Δ 679/35/1990 (ΦΕΚ 190, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. 31/13/2003 (ΦΕΚ 816, τ. Β΄)

Ν 3336/2005 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λαϊκές αγορές

Ν 4497/2017 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ν 4849/2021 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λατομεία

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λαχεία

Ν ΑΧΛ΄/30.12

Ν ΓΤΟ΄ (3370)/6-7.10

ΑΝ 339/1936 (Ε.Κ.Φ. 512)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λειψυδρία - Ύδατα

Ν 2118/1993 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

Ν 3199/2003 (ΦΕΚ 280, τ. Α΄)

ΠΔ 54/2007 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Ληξιαρχικές πράξεις

Ν 344/1976 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λογιστής - Φοροτεχνικός - Λογιστικά Αδικήματα

ΠΔ 340/1998 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)

Απόφαση Υφ.Ανάπ.-Ανταγ. 57088/2013 (ΦΕΚ 3314, τ. Β΄)

A. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΜΟΣ ΙΙ

Μαίες

ΝΔ 2593/1953 (ΦΕΚ 256, τ. Α΄)

Μαλάκτες (Φυσικοθεραπευτές)

ΝΔ 775/1970 (ΦΕΚ 290, τ. Α΄)

Ν 3599/2007 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄)

Ν 4600/2019 (ΦΕΚ 43, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μέλι - Μελισσοκομία

ΠΔ 498/1983 (ΦΕΚ 186, τ. Α΄)

Ν 4856/12-16.9

Ν 6238/6-14.8.1934 (Ε.Κ.Φ. 265)

ΠΔ 2/13.2.1935 (Ε.Κ.Φ. 43)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μεσάζοντες

Ν 5227/26.7-26.8

Ερμηνεία - Νομολογία

Μεσίτες

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

Μεταλλευτικός Κώδικας

ΝΔ 210/1973 (ΦΕΚ 277, τ. Α΄)

Ν 3175/2003 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 4602/2019 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄)

ΚΥΑ 12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μεταμοσχεύσεις

ΠΔ 26/2008 (ΦΕΚ 51, τ. Α΄)

Ν 3984/2011 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

Ν 5034/2023 (ΦΕΚ 69, τ. Α΄)

Μετανάστευση

Ν 2475/24.7-17.9

Ερμηνεία - Νομολογία

Μετέωρα

Ν 2351/1995 (ΦΕΚ 225, τ. Α΄)

Μέτρα και σταθμά

ΠΔ 524/1978 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Μητρότητα

Ν 4061/5-9.3

Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι, Ναυπηγοί

Ν 4663/7-9.5

ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ναρκωτικά

Ν 3459/2006 (ΦΕΚ 103, τ. Α΄)

Ν 4139/2013 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

ΠΔ 148/2007 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ναυτικοί νόμοι

Α. Νόμοι - Νομοθετικά Διατάγματα

ΑΝ 192/1936 (ΦΕΚ 438, τ. Α΄)

ΝΔ 444/1970 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

ΝΔ 187/1973 (ΦΕΚ 261, τ. Α΄)

Ν 2399/1996 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)

Ν 4256/2014 (ΦΕΚ 92, τ. Α΄)

Ν 2932/2001 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Ν 2935/2001 (ΦΕΚ 162, τ. Α΄)

Ν 3182/2003 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

Ν 3872/2010 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

Β. Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ 229/1995 (ΦΕΚ 130, τ. Α΄)

ΠΔ 427/1995 (ΦΕΚ 245, τ. Α΄)

ΠΔ 120/1997 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

ΠΔ 23/1999 (ΦΕΚ 17, τ. Α΄)

ΠΔ 279/2000 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

ΠΔ 71/2020(ΦΕΚ 166, τ. Α΄)

Γ. Υπουργικές Αποφάσεις

Απόφαση Υπ.Αν.-Εμπ. Ναυτ., Αιγ. και Νησ. Πολ. 8312.13Β/2009 (ΦΕΚ 1001, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ.Αν.-Απασχ.-Ναυτ.-Αιγ. 8312.23Β/2009

(ΦΕΚ 1132, τ. Β΄)

Δ. Λοιποί ναυτικοί νόμοι

Ν 3409/2005 (ΦΕΚ 273, τ. Α΄)

Ν 3622/2007 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Ν 4033/2011 (ΦΕΚ 264, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

ΠΔ 106/2013 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 4150/2013 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)

Ν 4825/2021 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)

Ν 4926/2022 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Νεκροί - Νεκροταφεία

Υγειον. Διάτ. Α1β/2706/1983 (ΦΕΚ 230, τ. Β΄)

Ν 3448/2006 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσ.-Αποκ.-Ηλ. Διακ., Περιβ., Υγ. 20232/2010

(ΦΕΚ 745, τ. Β΄)

Νερά εμφιαλωμένα κ.λπ

Υγειον. Διάτ. Α1β/4841/1979 (ΦΕΚ 696, τ. Β΄)

ΠΔ 433/1983 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Οικον., ΠΕΧΩΔΕ, Υγ.-Πρόν. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Γ3α/761/1968 (ΦΕΚ 189, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων

Ν 2331/1995 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 3691/2008 (ΦΕΚ 166, τ. Α΄)

Ν 4557/2018 (ΦΕΚ 139, τ. Α΄)

Ν 2655/1998 (ΦΕΚ 264, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Νόμισμα

Ν 2076/1992 (ΦΕΚ 130, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/42-κα/1996 (ΦΕΚ 550, τ. Β΄)

Πράξη Διοικητή Τράπ. Ελλ. 2456/2000 (ΦΕΚ 20, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Νοσοκόμοι

ΝΔ 683/1948 (ΦΕΚ 124, τ. Α΄)

Ξενοδοχεία

ΑΝ 431/1937 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

ΑΝ 1108/1938 (Ε.Κ.Φ. 77)

Ν 5205/1931 (ΦΕΚ 240, τ. Α΄)

ΑΝ 394/1936

ΑΝ 844/1937

ΑΝ 2479/1940 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

ΝΔ 3430/1955 (ΦΕΚ 307, τ. Α΄)

ΒΔ 30.3/22.4.1959 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ.Ελ.Αστ. 1500/3/1-γ΄/1999 (ΦΕΚ 1957, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οδοντίατροι - Οδοντοτεχνίτες

Ν 1026/1980 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 1666/1986 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

ΠΔ 7/1999/2000 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οικοδομές - Οικόπεδα

Α. Νόμοι - Νομοθετικά Διατάγματα

ΝΔ 17.7/16.8.1923 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

ΝΔ 690/1948 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

ΑΝ 410/1968 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

Ν 651/1977 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 1337/1983 (ΦΕΚ 33, τ. Α΄)

Ν 1512/1985 (ΦΕΚ 4, τ. Α΄)

Ν 1577/1985 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

Ν 4067/2012 (ΦΕΚ 79, τ. Α΄)

Ν 2242/1994 (ΦΕΚ 162, τ. Α΄)

Ν 4495/2017 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Β. Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ 13/22.4.1929 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

ΠΔ 8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795, τ. Δ΄)

ΠΔ 778/1980 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄)

ΠΔ 1073/1981 (ΦΕΚ 260, τ. Α΄)

Ν 1396/1983 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

ΠΔ 395/1994 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

ΠΔ 396/1994 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

ΠΔ 305/1996 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

ΠΔ 267/1998 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Γ. Υπουργικές Αποφάσεις

Απόφαση Αναπλ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59, τ. Δ΄)

Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 55174/2013 (ΦΕΚ 2605, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ 7587/2004 (ΦΕΚ 372, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ 9732/2004 (ΦΕΚ 468, τ. Β΄)

ΠΔ 29/1933 (ΦΕΚ 406, τ. Α΄)

ΠΔ 212/1976 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οινόπνευμα - Αλκοολούχα προϊόντα

Ν 2969/2001 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικον. 30/077/2131/2018 (ΦΕΚ 1946, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. Φ.318/216 της 15.4/2.5

(ΦΕΚ 544, τ. Β΄)

ΝΔ 29/29.12.1923 (ΦΕΚ 384, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ολυμπιακά σύμβολα

Ν 1808/1951 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

Ν 2598/1998 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 3773/2009 (ΦΕΚ 120, τ. Α΄)

Όξος

Ν 4303/2014 (ΦΕΚ 231, τ. Α΄)

Όπλα - Εκρηκτικά - Πυροτεχνήματα

Ν 2168/1993 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

Ν 4678/2020 (ΦΕΚ 70, τ. Α΄)

Ν 2721/1999 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 456/1976 (ΦΕΚ 277, τ. Α΄)

ΠΔ 293/1977 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

ΠΔ 413/1977 (ΦΕΚ 128, τ. Α΄)

Απόφαση Υ.Δ.Τ. 3009/2/28γ/1994 (ΦΕΚ 461, τ. Β΄)

Απόφαση Υ.Δ.Τ. 3009/2/26α/1994 (ΦΕΚ 513, τ. Β΄)

Ν 2991/2002 (ΦΕΚ 35, τ. Α΄)

Ν 3169/2003 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Ν 4028/2011 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

ΠΔ 128/2016 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Αμ., Εξ., Δημ. Τάξ., Οικ., Εμπ. Ναυτ., Μετ.-Επικ. 3009/1994 (ΦΕΚ 301, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δημ. Τάξ. 3009/1994 (ΦΕΚ 405, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οπτικά είδη - Οπτικοί

Ν 971/1979 (ΦΕΚ 223, τ. Α΄)

ΝΔ 38/1973 (ΦΕΚ 135, τ. Α΄)

Ν 4486/2017 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Παίγνια

ΒΔ 29/1971 (ΦΕΚ 21, τ. Α΄)

Ν 2206/1994 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)

Ν 2433/1996 (ΦΕΚ 180, τ. Α΄)

Ν 4002/2011 (ΦΕΚ 180, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Παλλαϊκή άμυνα

Ν 2641/1998 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Παραγραφή

Ν 1240/1982 (ΦΕΚ 36, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Παραμεθόριος

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

ΝΔ 22/24.6

Ερμηνεία - Νομολογία

Περιβάλλον - Ρύπανση

Ν 1650/1986 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)

ΠΔ 55/1998 (ΦΕΚ 58, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ.Εσ., Οικ., Αν., Περιβ., Γεωργ., Υγείας 5673/1997 (ΦΕΚ 192, τ. Β΄)

Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209, τ. Α΄)

Ν 4037/2012 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

Ν 4042/2012 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ.-Ανταγ.-Υποδ.-Μεταφ., ΠΕΧΩΔΕ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσ., Οικ., ΠΕΧΩΔΕ 37393/2003 (ΦΕΚ 1418, τ. Β΄).

Ερμηνεία - Νομολογία

Πετρελαιοειδή

Ν 3054/2002 (ΦΕΚ 230, τ. Α΄)

Ν 3784/2009 (ΦΕΚ 137, τ. Α΄)

Ν 2093/1992 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

Ν 2289/1995 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 285, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πινακίδες οδηγητικές

Ν 2181/21.5-18.6

Πιστωτική πολιτική - Τράπεζες

Ν 5638/31.8-7.9

Ν 1806/1988 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 4261/2014 (ΦΕΚ 107, τ. Α΄)

Ν 4537/2018 (ΦΕΚ 84, τ. Α΄)

Ν 4649/2019 (ΦΕΚ 206, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πλανόδιοι νομάδες κ.λπ

Υγειον. Διάτ. Γ.Π./2361/2003 (ΦΕΚ 973, τ. Β΄)

Πνευματική ιδιοκτησία

Ν 988/29.11-1.12.1943 (ΦΕΚ 409, τ. Α΄)

Ν 2121/1993 (ΦΕΚ 25, τ. Α΄)

Ν 4481/2017 (ΦΕΚ 100, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πόθεν έσχες

Ν 3213/2003 (ΦΕΚ 309, τ. Α΄)

Απόφαση Πρ. Βουλ. 9959/2012 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)

Ν 5026/2023 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ποιμνιοστάσια - Σταυλισμοί κ.λπ

Υγειον. Διάτ. Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343, τ. Β΄)

Ν 4056/2012 (ΦΕΚ 52, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πολιτική άμυνα

ΝΔ 17/1974 (ΦΕΚ 236, τ. Α΄)

Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42, τ. Α΄)

Ν 4325/2015 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

Πολυθεσία - Πολυαπασχόληση

Ν 1256/1982 (ΦΕΚ 65, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πρωτοβουλία πολιτών

Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)

Πυροσβεστικό Σώμα

Πυρ. Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346, τ. Β΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

Ν 4662/2020 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ραδιοφωνία - Τηλεόραση

Ν 1730/1987 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Ν 1941/1991 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

Ν 2328/1995 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ν 2644/1998 (ΦΕΚ 233, τ. Α΄)

Ν 2778/1999 (ΦΕΚ 295, τ. Α΄)

Ν 3021/2002 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

ΠΔ 343/2002 (ΦΕΚ 284, τ. Α΄)

Ν 3090/2002 (ΦΕΚ 329, τ. Α΄)

ΠΔ 77/2003 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 3592/2007 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)

Ν 4635/2019 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 4779/2021 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 2863/2000 (ΦΕΚ 262, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σήματα

Ν 4679/2020 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σιδηρόδρομοι

Ν ‚ΑΡΚΒ΄/12.4

ΝΔ 4/4.9.1935 (Ε.Κ.Φ. 392)

ΝΔ 1513/20.6-13.7.1942 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄)

ΠΔ 161/2009 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

Ν 3911/2011 (ΦΕΚ 12, τ. Α΄)

Ν 4408/2016 (ΦΕΚ 135, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Στατιστική Αρχή

Ν 3832/2010 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄)

ΠΔ 73/2019 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Στολές

ΑΝ 2403/19-21.6.1940 (ΦΕΚ 192, τ. Α΄)

ΑΝ 1342/17.7-9.8.1938 (ΦΕΚ 290, τ. Α΄)

Ν 3144/28.7-4.8.1924 (ΦΕΚ 180, τ. Α΄)

Στρατιωτική νομοθεσία

Ν 2287/1995 (ΦΕΚ 20, τ. Α΄)

ΝΔ 8/1974 (ΦΕΚ 224, τ. Α΄)

Ν 3421/2005 (ΦΕΚ 302, τ. Α΄)

ΝΔ 1013/1971 (ΦΕΚ 204, τ. Α΄)

Ν 3978/2011 (ΦΕΚ Α 137)

ΠΔ 371/2002 (ΦΕΚ 320, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Άμυνας 420/2005 (ΦΕΚ 1854, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συναθροίσεις

ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58, τ. Α΄)

Ν 4703/2020 (ΦΕΚ 131, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συνεταιρισμοί

Ν 921/1979 (ΦΕΚ 125, τ. Α΄)

Ν 1667/1986 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Ν 4423/2016 (ΦΕΚ 182, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συνήγορος του Πολίτη

Ν 3094/2003 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

Ν 3293/2004 (ΦΕΚ 231, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συνοριακή φύλαξη

Ν 2622/1998 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συσκευασίες - Απόβλητα συσκευασιών κ.λπ. προϊόντων

Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ. ΥΠΕΚΑ, Υγ.-Κοιν. Αλλ. 146163/2012

(ΦΕΚ 1537, τ. Β΄)

ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 4042/2012 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Περιβ.-Ενέργ. 181504/2016 (ΦΕΚ 2454, τ. Β΄)

Ν 4685/2020 (ΦΕΚ 92, τ. Α΄)

Ν 4736/2020 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

Ν 4819/2021 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σχολάζουσα κληρονομία - Κοινωφελής περιουσία

Ν 4182/2013 (ΦΕΚ 185, τ. Α΄)

Σχολεία - Εκπαίδευση - Φροντιστήρια

ΑΝ 2545/8-10.9.1940 (ΦΕΚ 287, τ. Α΄)

Ν 682/1977 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄)

Ν 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 1966/1991 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

Ν 2557/1997 (ΦΕΚ 271, τ. Α΄)

Πράξη Νομοθ. Περιεχ. 4.12.1999 (ΦΕΚ 272, τ. Α΄)

Ν 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Ν 4686/2020 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄)

Ν 4957/2022 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

Ν 4777/2021 (ΦΕΚ 25, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σώμα Επιθεωρητών - Δημόσια Διοίκηση - Επιτελικό Κράτος

Ν 4622/2019 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σωματεία - Συνδικαλισμός

Ν 1264/1982 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)

Ν 1767/1988 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

Ν 2169/1993 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ταμειακές μηχανές

Ν 1809/1988 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Τηλεπικοινωνία - Τηλέγραφος - Τηλέφωνο

Ν 4277/2-8.8.1929 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Ν 4727/2020 (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Τουρισμός - Ε.Ο.Τ

Ν 393/1976 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

Ν 711/1977 (ΦΕΚ 284, τ. Α΄)

Ν 2636/1998 (ΦΕΚ 198, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Προεδρ. Κυβερν. 543606/ειδ.331/1980

(ΦΕΚ 1298, τ. Β΄)

Ν 3498/2006 (ΦΕΚ 239, τ. Α΄)

Ν 4276/2014 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Τρομοκρατία

Ν 1789/1988 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

Ν 2928/2001 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

Ν 3034/2002 (ΦΕΚ 168, τ. Α΄)

Ν 4689/2020 (ΦΕΚ 103, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Τύπος

Ν 5060/30.6.1931 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

ΑΝ 1092/1938 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)

Ν 1178/1981 (ΦΕΚ 187, τ. Α΄)

Ν 2243/1994 (ΦΕΚ 162, τ. Α΄)

Ν 4487/2017 (ΦΕΚ 116, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υγειονομική νομοθεσία

ΑΝ 2520/1940 (ΦΕΚ 273, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Κρατ. Υγιεινής, Δημ. Ασφ. και Διοικ. Πρωτ.

14.11/10.12.1938 (ΦΕΚ 275, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. 18.8/1.9.1954 (ΦΕΚ 176, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87, τ. Β΄)

Ν 4688/2020 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Υγειον. Διάτ. Α1β/11325/1977 (ΦΕΚ 1305, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Παιδ.-Θρησκ., Υγείας-Πρόν. Α2Ε/οικ.1653/1998 (ΦΕΚ 563, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. Υγείας 81025/2013 (ΦΕΚ 2135, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. Ανάπτ. Α2-96/2007 (ΦΕΚ 55, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγείας 21172/2003 (ΦΕΚ 306, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Κοιν.Αλλ. Υ1γ 9516/2009 (ΦΕΚ 139, τ. Β΄)

Ν 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υδραυλικά έργα

ΠΔ 18/21.3.1924 (ΦΕΚ 61, τ. Α΄)

ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υιοθεσία

Ν 2447/1996 (ΦΕΚ 278, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υπεύθυνες δηλώσεις - Δελτία ταυτότητας

ΝΔ 127/1969 (ΦΕΚ 29, τ. Α΄)

Ν 1599/1986 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 2690/1999 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υποθήκη

Ν 4112/20.3-1.4

Ν 2538/1997 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υπουργών ποινική ευθύνη

Ν 3126/2003 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φαρμακευτική νομοθεσία

Α. Φαρμακευτικά προϊόντα κ.λπ

Ν 1316/1983 (ΦΕΚ 3, τ. Α΄)

ΝΔ 96/1973 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ. 32221/2013 (ΦΕΚ 1049, τ. Β΄)

Β. Φαρμακεία

Ν 5607/27.8-5.9

ΠΔ 883/1976 (ΦΕΚ 324, τ. Α΄)

Ν 1963/1991 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Γ. Γεωργικά και Κτηνιατρικά φάρμακα

Ν 2147/1952 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

Ν 721/1977 (ΦΕΚ 298, τ. Α΄)

Ν 2538/1997 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Ν 1564/1985 (ΦΕΚ 164, τ. Α΄)

Ν 1565/1985 (ΦΕΚ 164, τ. Α΄)

Ν 4036/2012 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)

Ν 4389/2016 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

ΠΔ 10.6.2021 (ΦΕΚ 9α τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φάροι

Ν 4278/2014 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)

Φορολογική νομοθεσία

Ν 2523/1997 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ν 4174/2013 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)

Ν 4987/2022 (ΦΕΚ 206, τ. Α΄)

Ν 2065/1992 (ΦΕΚ 113, τ. Α΄)

Ν 1882/1990 (ΦΕΚ 43, τ. Α΄)

Ν 2343/1995 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Ν 3296/2004 (ΦΕΚ 253, τ. Α΄)

Ν 820/1978 (ΦΕΚ 174, τ. Α΄)

Ν 2238/1994 (ΦΕΚ 151, τ. Α΄)

Ν 3610/2007 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

Ν 3943/2011 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ν 4611/2019 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φρέατα - Εγγειοβελτιωτικά έργα

ΑΝ 439/30.6-4.7.1945 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)

ΝΔ 608/1948 (ΦΕΚ 97, τ. Α΄)

Ν 1988/16-18.2.1952 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φυσικό αέριο

Ν 1929/1991 (ΦΕΚ 19, τ. Α΄)

Ν 4001/2011 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 4409/2016 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

Χάρη και μετριασμός της ποινής

ΝΔ 68/1968 (ΦΕΚ 301, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Χρεωκοπία

Ν 3588/2007 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ν 4738/2020 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Χρηματιστήρια

Ν 1960/1991 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

Ν 1969/1991 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 4099/2012 (ΦΕΚ 250, τ. Α΄)

Ν 2778/1999 (ΦΕΚ 295, τ. Α΄)

Ν 3401/2005 (ΦΕΚ 257, τ. Α΄)

Ν 4443/2016 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Ν 4514/2018 (ΦΕΚ 14, τ. Α΄)

Ν 4569/2018 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 4920/2022 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ψυχιατρεία

ΝΔ 104/1973 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄)

Ν 2071/1992 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ψυχολόγοι

Ν 991/1979 (ΦΕΚ 278, τ. Α΄)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...