Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 15η έκδ., 2024


Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 15η έκδ., 2024

Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του νέου ΚΠΔ πλήρως ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 5090/2024 (ΦΕΚ Α΄ 30/23.2.2024) και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
Μάρτιος 2024
Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 5090/2024 (ΦΕΚ Α΄ 30/23.2.2024)
© 2024
Σειρά
Έκδοση
15η έκδ.
ISBN
978-960-648-813-9
Σελίδες
ΧΙΙΙ + 406
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Ν. 4620/2019)

Άρθρο Πρώτο Σελ.

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Γενικοί ορισμοί

Πρώτο Τμήμα: Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα.

Κεφάλαιο πρώτο: Ποινική δικαιοδοσία Άρθρα 1-2.

Κεφάλαιο δεύτερο: Τα ποινικά δικαστήρια.Άρθρα 3-13.

Κεφάλαιο τρίτο: Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων Άρθρα 14-26.

Δεύτερο Τμήμα: Ποινική δίωξη

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις. Άρθρα 27-32.

Κεφάλαιο δεύτερο: Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος.Άρθρα 33-36.

Κεφάλαιο τρίτο: Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης.Άρθρα 37-44.

Κεφάλαιο τέταρτο: Αποχή από την ποινική δίωξη. Αποχή υπό όρους Άρθρα 45-50.

Κεφάλαιο πέμπτο: Έγκληση. Άρθρα 51-55.

Κεφάλαιο έκτο: Άδεια για δίωξη. Άρθρα 56.

Κεφάλαιο έβδομο: Δεδικασμένο. Άρθρα 57-58.

Κεφάλαιο όγδοο: Προδικαστικά ζητήματα. Άρθρα 59-62.

Τρίτο Τμήμα: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Κεφάλαιο πρώτο: Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα. Άρθρα 63-68.

Κεφάλαιο δεύτερο: Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα Άρθρα 69.

Τέταρτο Τμήμα: Διάδικοι στην ποινική δίκη

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις. Άρθρα 70-71.

Κεφάλαιο δεύτερο: Κατηγορούμενοι.Άρθρα 72-81.

Κεφάλαιο τρίτο: Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας. Άρθρα 82-88.

Κεφάλαιο τέταρτο: Δικαιώματα των διαδίκων.Άρθρα 89-108.

Πέμπτο Τμήμα: Αρμοδιότητα.

Κεφάλαιο πρώτο: Αρμοδιότητα καθ’ ύλη. Άρθρα 109-121.

Κεφάλαιο δεύτερο: Τοπική αρμοδιότητα. Άρθρα 122-126.

Κεφάλαιο τρίτο: Γενική διάταξη. Άρθρα 127.

Κεφάλαιο τέταρτο: Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας Άρθρα 128-131.

Κεφάλαιο πέμπτο: Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή Άρθρα 132-136.

Έκτο Τμήμα: Διαδικαστικές πράξεις

Κεφάλαιο πρώτο: Αποφάσεις και πρακτικά. Άρθρα 137-147.

Κεφάλαιο δεύτερο: Εκθέσεις. Άρθρα 148-153.

Κεφάλαιο τρίτο: Κοινοποιήσεις και επιδόσεις. Άρθρα 154-165.

Κεφάλαιο τέταρτο: Προθεσμίες. Άρθρα 166-169.

Κεφάλαιο πέμπτο: Ακυρότητες. Άρθρα 170-176.

ΔΕΥΤΕΡΟ βιβλίο Οι αποδείξεις

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικοί ορισμοί. Άρθρα 177-178.

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ενδείξεις και αυτοψία. Άρθρα 179-182.

Κεφάλαιο Τρίτο: Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Άρθρα 183-208.

Κεφάλαιο Τέταρτο: Μάρτυρες. Άρθρα 209-232.

Κεφάλαιο Πέμπτο: Διερμηνείς.Άρθρα 233-238.

Κεφάλαιο Έκτο: Διαδικασία εικονοτηλεδιάσκεψης. Άρθρα 238Α.

Τρίτο βιβλίο Προδικασία

Πρώτο Τμήμα: Ανάκριση.

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικοί ορισμοί. Άρθρα 239-242.

Κεφάλαιο δεύτερο: Προκαταρκτική εξέταση. Άρθρα 243-244.

Κεφάλαιο τρίτο: Προανάκριση. Άρθρα 245.

Κεφάλαιο τέταρτο: Κύρια ανάκριση.Άρθρα 246-250.

Δεύτερο Τμήμα: Ανακριτικές πράξεις

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις.Άρθρα 251-252.

Κεφάλαιο δεύτερο: Έρευνες. Ειδικές ανακριτικές πράξεις. Άρθρα 253-259.

Κεφάλαιο τρίτο: Κατάσχεση.Άρθρα 260-269.

Κεφάλαιο τέταρτο: Απολογία του κατηγορουμένου. Άρθρα 270-274.

Κεφάλαιο πέμπτο: Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου Άρθρα 275-300.

Τρίτο Τμήμα: Ποινική συνδιαλλαγή - Ποινική διαπραγμάτευση. Άρθρα 301-304.

Τέταρτο Τμήμα: Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια

Κεφάλαιο πρώτο: Συμβούλιο πλημμελειοδικών. Άρθρα 305-315.

Κεφάλαιο δεύτερο: Συμβούλιο εφετών - Σύνθεση και διαδικασία. Άρθρα 316-319.

Τέταρτο βιβλίο Διαδικασία στο ακροατήριο

Πρώτο Τμήμα: Προπαρασκευαστική διαδικασία. Άρθρα 320-328.

Δεύτερο Τμήμα: Κύρια διαδικασία

Κεφάλαιο πρώτο: Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας. Άρθρα 329-332.

Κεφάλαιο δεύτερο: Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση Άρθρα 333-338.

Κεφάλαιο τρίτο: Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο.Άρθρα 339-349.

Κεφάλαιο τέταρτο: Αποδεικτική διαδικασία.Άρθρα 350-366.

Κεφάλαιο πέμπτο: Τί ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία. Άρθρα 367-373.

Τρίτο Τμήμα: Ειδικοί κανόνες διαδικασίας

Κεφάλαιο πρώτο: Στο πλημμελειοδικείο. Άρθρα 374.

Κεφάλαιο δεύτερο: Στο εφετείο.Άρθρα 375-376.

Κεφάλαιο τρίτο: Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια. Άρθρα 377-408.

Πέμπτο βιβλίο Ειδικές διαδικασίες

Πρώτο Τμήμα: Συνοπτική διαδικασία

Κεφάλαιο πρώτο: Ποινική διαταγή.Άρθρα 409-416.

Κεφάλαιο δεύτερο: Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω Άρθρα 417-427.

Δεύτερο Τμήμα: Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων

Κεφάλαιο πρώτο: Πλημμελήματα. Άρθρα 428-431.

Κεφάλαιο δεύτερο: Κακουργήματα. Άρθρα 432-435.

Τρίτο Τμήμα: Δικαστική συνδρομή

Κεφάλαιο πρώτο: Έκδοση. Άρθρα 436-457.

Κεφάλαιο δεύτερο: Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής. Άρθρα 458-461.

Έκτο βιβλίο Ένδικα μέσα

Πρώτο Τμήμα: Γενικοί ορισμοί. Άρθρα 462-476.

Δεύτερο Τμήμα: Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων.

Κεφάλαιο πρώτο: Έφεση κατά βουλεύματος. Άρθρα 477-482.

Κεφάλαιο δεύτερο: Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος. Άρθρα 483-485.

Τρίτο Τμήμα: Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων.

Κεφάλαιο πρώτο: Έφεση. Άρθρα 486-503.

Κεφάλαιο δεύτερο: Αναίρεση. Άρθρα 504-524.

Έβδομο βιβλίο Έκτακτα ένδικα μέσα

Κεφάλαιο Πρώτο: Επανάληψη της διαδικασίας. Άρθρα 525-534.

Κεφάλαιο Δεύτερο: Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν Άρθρα 535-544.

Όγδοο βιβλίο Εκτέλεση

Κεφάλαιο Πρώτο: Αποφάσεις εκτελεστές. Άρθρα 545-554.

Κεφάλαιο Δεύτερο: Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής.Άρθρα 555-560.

Κεφάλαιο Τρίτο: Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση. Άρθρα 561-563.

Κεφάλαιο Τέταρτο: Τέλος των ποινών. Άρθρα 564-566.

Κεφάλαιο Πέμπτο: Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής Άρθρα 567.

Ένατο βιβλίο Ποινικό μητρώο. Άρθρα 568-575.

Δέκατο βιβλίο έξοδα της ποινικής διαδικασίας. Άρθρα 576-584.

Ενδέκατο βιβλίο Μεταβατικές διατάξεις.Άρθρα 585-593.

Άρθρο Δεύτερο.Σελ. 376.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους
Χ. Παπουτσής, Ο έλεγχος της εκτίμησης των αποδείξεων, 2023
Εκτενής μελέτη για την αρχή της ηθικής απόδειξης και τη λειτουργία της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων με αναλυτική ερμηνεία όλων των διατάξεων για την αποδεικτική...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Η πληρέστερη ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πλήρως επικαιροποιημένη – Ερμηνεία των άρθρων 1-88 ΚΠΔ