Ποινική Δικονομία


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 58
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 14η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Η πληρέστερη ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πλήρως επικαιροποιημένη – Ερμηνεία των άρθρων 1-88 ΚΠΔ
Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος, Η Νέα Ποινική Δικονομία, 2η έκδ., 2022
Επικαιροποιημένος, άμεσος και εύχρηστος οδηγός από την αρχή της ποινικής διαδικασίας μέχρι το τέλος αυτής
Μ. Κουδελή, Η υποστήριξη της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2022
Ευρεία ανάλυση του νέου νομικού πλαισίου του θεσμού της υποστήριξης κατηγορίας
Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα του δικαίου αποδείξεως κατά τον ΚΠΔ με βάση τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και μετά τον Ν. 4855/2021
Μ. Τσερτσίδης, Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου, 2022
Σειρά: Μονογραφίες Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, #5
Κρίσιμα πρακτικά ζητήματα της συλλογής αποδεικτικού υλικού από τον κατηγορούμενο με βάση τον Νέο ΚΠΔ
Γ. Καραγιάννης, Κύρια Ανάκριση, 2021
Η ανακριτική διαδικασία στην πράξη και τα ανακύπτοντα δικονομικά ζητήματα
Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 10η έκδ., 2021
Σειρά: Juris Prudentia, #
Νέα έκδοση, εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη μετά τις παρεμβάσεις του νόμου 4855/2021
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα