Ι. Κονιδάρης/Α. Αιμιλιανίδης, Στοιχεία Ελληνικού και Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2016


Ι. Κονιδάρης/Α. Αιμιλιανίδης, Στοιχεία Ελληνικού και Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2016

Το εγχείρημα που αναλαμβάνεται με τη δημοσίευση του παρόντος έργου επιχειρείται για πρώτη φορά. Σκοπός είναι η παρουσίαση σε αδρές γραμμές, και κατ’ ανάγκην εποπτικώς, εξ ου και ο χαρακτηρισμός «Στοιχεία» στον τίτλο του έργου, τόσο του Ελληνικού όσο και του Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου. Ακριβέστερα δε, τόσο του δικαίου που διέπει τις σχέσεις Πολιτείας και θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο όσο και του δικαίου που διέπει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο Εκκλησίες, το δίκαιο των οποίων εκτίθεται στη συνέχεια, είναι και ομόδοξες και ομόγλωσσες, ευχερής είναι η διαπίστωση ότι το δίκαιο που διέπει την οργάνωση και διοίκησή τους διαφέρει ουσιωδώς μεταξύ τους. Ακόμη σαφέστερη είναι η διαφοροποίηση, η οποία διαπιστώνεται στο δίκαιο που διέπει τις σχέσεις εκατέρας των δύο Πολιτειών, Ελλάδος και Κύπρου, παρότι μάλιστα αμφότερες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις σχέσεις τους με τις θρησκευτικές κοινότητες γενικώς και τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες ιδιαιτέρως.

Συνιστά, συνεπώς, το παρόν έργο ταυτοχρόνως μία συμβολή στο συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, η οποία αναδεικνύει και τη γενικότερη ανάγκη γνώσεως και ερμηνείας των δικαιϊκών καθεστώτων που διέπουν τις επιμέρους Ορθόδοξες Εκκλησίες, προκειμένου να διευκολυνθεί και η καλύτερη επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ τους.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Στοιχεία Ελληνικού και Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου
© 2016
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-503-4
Σελίδες
ΧΙΧ + 299
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Δ.Α.

§ 1 Εισαγωγικά

§ 2 Νομολογία για το άρθρο 9 Ε.Σ.Δ.Α

§ 3 Θρησκευτική ελευθερία και ατομικά δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛIΤΕIΑΣ - ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

§ 4 Εισαγωγικά

§ 5 Συστήματα ενώσεως

§ 6 Συστήματα διακρίσεως

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

§ 7 Eισαγωγικά

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ

§ 8 Ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως

§ 9 Ελευθερία της λατρείας

ΤΙΤΛΟΣ

ΦΡΑΓΜΟI ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ

§ 10 Δημόσια τάξη και χρηστά ήθη

§

Καθήκοντα έναντι του Κράτους και συμμόρφωση στους νόμους

§ 12 Προσηλυτισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 13 Νομική προσωπικότητα

§ 14 Δικαιώματα, περιορισμοί και εποπτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

§ 15 Σχέσεις Πoλιτείας - Εκκλησίας ιστορικώς

§ 16 Σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας υπό το ισχύον Σύνταγμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ

ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

§ 17 Είσοδος στην Εκκλησία. Βάπτισμα και χρίσμα

§ 18 Έξοδος από την Εκκλησία

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 19 Σύνοδοι και είδη αυτών

§ 20 Iερά Σύνοδος της Iεραρχίας

§ 21 Διαρκής Iερά Σύνοδος

§ 22 Συνοδικές Επιτροπές

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 23 Μητροπόλεις και Μητροπολιτικά Συμβούλια

§ 24 Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Μητροπολίτες και Βοηθοί Επίσκοποι

§ 25 Ναοί, Ενορίες και Εκκλησιαστικά Συμβούλια

§ 26 Εφημέριοι

§ 27 Mονές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

§ 28 Εκκλησιαστική περιουσία

§ 29 Διοίκηση περιουσίας Μητροπόλεων, Ναών και Μονών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

§ 30 Εκκλησία της Κρήτης

§ 31 Άγιον Όρος

§ 32 Εκκλησιαστικές επαρχίες Δωδεκανήσου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

§ 33 Εισαγωγικά

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

§ 34 Έκφραση του δικαιώματος

§ 35 Ισότητα μεταξύ των θρησκειών

§

Εσωτερικό δίκαιο θρησκευτικών οργανισμών και ατομικά δικαιώματα

ΤΙΤΛΟΣ

ΦΡΑΓΜΟΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

§ 37 Περιορισμοί

§ 38 Ειδικές περιπτώσεις

§ 39 Αντιρρησίες συνειδήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 40 Η νομική προσωπικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας

§ 41 Η νομική προσωπικότητα των υπόλοιπων θρησκευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΑΞΙΑΣ

§ 42 Το σύστημα της Ομοταξίας

§ 43 Η νομοθετική εξουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

§ 44 Το ειδικό καθεστώς των τριών Θρησκευτικών Ομάδων

§ 45 Η συνταγματική θέση των Παλαιοημερολογιτών

§ 46 Χρηματοδότηση, φορολόγηση και εκκλησιαστική περιουσία

§ 47 Θρησκευτική εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

§ 48 Εισαγωγικά

§

Κτήση και απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Εκκλησίας

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 50 Καθορισμός επισκοπικών περιφερειών

§ 51 Ιερά Σύνοδος

§ 52 Αρχιεπίσκοπος

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 53 Αρχιερείς

§ 54 Εκκλησιαστικές επαρχίες

§ 55 Ενορίες και Ναοί

§ 56 Μονές και εκκλησιαστικά ιδρύματα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Κονιδάρης, Καταστατική Νομοθεσία, 2012
Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο παρατίθενται, ως εικός, όπως σήμερα ισχύουν. Τούτο σημαίνει για τα μεν τρία πρώτα μέρη του έργου ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι...
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα