Αστικό Δίκαιο / Ενοχικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 73
Α. Κρητικός, Το δίκαιο ποδηλάτη και οδηγού ηλεκτρικού πατινιού, 2021
Καθώς όλο και μεγαλύτερος αριθμός προσώπων τόσο ενηλίκων όσο και ανηλίκων χρησιμοποιεί ποδήλατο είτε για τις καθημερινές του μετακινήσεις είτε για σωματική άσκηση είναι...
Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις, 3η έκδ., 2020
Στη νέα αυτή έκδοση περιέχεται μια διεξοδική και επικαιροποιημένη ανάλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις μισθώσεις του Αστικού Κώδικα, τις νέες εμπορικές μισθώσεις,...
Ι. Κατράς, Δίκαιο Οροφοκτησίας, 2020
Στο παρόν παρουσιάζεται, σε έναν τόμο, ένα πλήρες έργο, με πλούσια νομολογία και αντίθετες απόψεις, με σκοπό να βοηθηθεί ο νομικός της πράξης στο δίκαιο της οροφοκτησίας....
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2020
Κύριος στόχος του παρόντος επίτομου έργου είναι η υποστήριξη της πανεπιστημιακής διδασκαλίας του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες νομικές...
Μ. Περτσελάκη, Η αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, 2020
Η παρούσα μονογραφία της Μαρίας Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκη, πραγματεύεται την αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Η ύλη διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια. Παρατίθεται η νεότερη...
Α. Κρητικός, Αποζημίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήματα, τόμ. 2, 5η έκδ., 2019
Ο δεύτερος τόμος της πλήρως ενημερωμένης με όλες τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις της 5ης έκδοσης του έργου «Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα» πραγματεύεται το...
Α. Κρητικός, Αποζημίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήματα, τόμ. 1, 5η έκδ., 2019
Στην παρούσα έκδοση εμπλουτίσθηκε και ανανεώθηκε η νομολογία και η θεωρία σε κρίσιμα θέματα που οδήγησαν σε νέες θέσεις και απόψεις. Προς την κατεύθυνση αυτή συντέλεσε και ο...
Α. Βαλτούδης, Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου, 2018
Το ποιος πλουτίζει αδικαιολόγητα και σε βάρος ποιου και με ποιο περιεχόμενο ευθύνης, όταν σε μια περιουσιακή μετακίνηση εμπλέκονται τρία, τέσσερα ή και περισσότερα μέρη (όπως...
Ι. Λ. Γαϊτάνης/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Α. Πουλιάδης..., Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία, 2018
Στον ανά χείρας τόμο δημοσιεύονται τα πρακτικά του 12oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα: «Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία»,...
Ι. Κατράς, Αγωγές, αιτήσεις και ενστάσεις ενοχικού δικαίου Αστικού Κώδικα, 2018
Tο παρόν αποτελεί ένα σύγχρονο πανόραμα του βασικού κορμού της νομοθεσίας του αστικού δικαίου, του Ενοχικού Δικαίου. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τον νομικό της πράξης σε...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα