Αστικό Δίκαιο / Ενοχικό Δίκαιο


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 70
Β. Παπαδούλη, Αφηρημένη Υπόσχεση ή Αναγνώριση Χρέους, 2022
Αντικείμενο του παρόντος είναι η επώνυμη σύμβαση της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους που ρυθμίζεται στα άρθρα 873 έως 875 του Αστικού Κώδικα. Το παρόν έργο...
Ε. Αθανασόπουλος, Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, 2021
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, συμβατική, αδικοπρακτική και ως παρεχόντων υπηρεσίες,...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ο πρόσφατος ν. 4529/2018 και η νομολογιακή δραστηριότητα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία της αστικής ευθύνης επί παραβάσεων του εθνικού και ενωσιακού...
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η πανδημική διάσταση της νόσου Covid-19 υπήρξε καθοριστική για τη μετάβαση προσώπων και κρατών σε μια νέα, καθολικά ψηφιοποιημένη εποχή, θέτοντας σε υπερσύγχρονη βάση τις...
Δ. Κλαβανίδου/Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, 2021
Το παρόν βοήθημα περιλαμβάνει εβδομήντα πρακτικά θέματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του Γενικού Ενοχικού Δικαίου. Κατανέμονται σε δέκα επιμέρους ενότητες και η...
Α. Κρητικός, Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος, 2η έκδ., 2021
Στο παρόν έργο αναλύονται ζητήματα σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από οδηγούς που τελούν υπό την επίδραση αναλωθέντος, προηγουμένως, οινοπνεύματος,...
Α. Κρητικός, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, 2η έκδ., 2021
Η ανάγκη δεύτερης εκδόσεως του βιβλίου Κ.Ο.Κ. δημιουργήθηκε ιδιαίτερα από τη δημοσίευση νέων νόμων και ιδιαίτερα του πρόσφατου νόμου Ν. 4784/2021, αλλά και από τη δημιουργία...
Α. Κρητικός, Το δίκαιο ποδηλάτη και οδηγού ηλεκτρικού πατινιού, 2021
Καθώς όλο και μεγαλύτερος αριθμός προσώπων τόσο ενηλίκων όσο και ανηλίκων χρησιμοποιεί ποδήλατο είτε για τις καθημερινές του μετακινήσεις είτε για σωματική άσκηση είναι...
Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις, 3η έκδ., 2020
Στη νέα αυτή έκδοση περιέχεται μια διεξοδική και επικαιροποιημένη ανάλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις μισθώσεις του Αστικού Κώδικα, τις νέες εμπορικές μισθώσεις,...
Ι. Κατράς, Δίκαιο Οροφοκτησίας, 2020
Στο παρόν παρουσιάζεται, σε έναν τόμο, ένα πλήρες έργο, με πλούσια νομολογία και αντίθετες απόψεις, με σκοπό να βοηθηθεί ο νομικός της πράξης στο δίκαιο της οροφοκτησίας....
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα