Αστικό Δίκαιο / Ενοχικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 81 έως 85 από 85
Α. Πουλιάδης, Συρροή κανόνων ειδικού και γενικού ενοχικού δικαίου στην αστική ευθύνη του πωλητή, τόμ. 1, 1997
Ανάλυση του ελληνικού δικαίου της πώλησης και αξιολόγηση στα πλαίσια συγκριτικής συνεκτίμησης της σύγχρονης εξέλιξης στο διεθνή xώρο, όπως αποτυπώνεται στη σύμβαση της...
Γ. Αρχανιωτάκης, Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης, 1996
Η ΑΚ 479 αποτελεί μιαν εξαιρετικά δυσερμήνευτη διάταξη. Περαιτέρω, η ερμηνευτική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της και η μεγάλη απομάκρυνση της νομολογίας από το κείμενο του...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα