Διοικητικό Δίκαιο / Γενικό Διοικητικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 30 από 46
Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 7η έκδ., 2015
Το κορυφαίο σύγγραμμα διοικητικού δικαίου σε νέα, πλήρως ενημερωμένη έκδοση. Το πληρέστερο σύστημα διοικητικού δικαίου στην Ελλάδα έφτασε στην 7η έκδοσή του. Στη νέα έκδοση...
Α. Κρητικός, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999), 2015
Η δημοσίευση πληθώρας νομοθετημάτων κατέστησε αναγκαία την έκδοση του παρόντος ενθέτου συμπληρώματος. Η προσφυγή στο τελευταίο παρέχει στον αναγνώστη την αναγκαία νομοθετική...
Π.-Μ. Ευστρατίου, Συστηματικά Θεμέλια του Ελληνικού Διοικητικού Δικαίου, 2013
Το ελληνικό διοικητικό δίκαιο (όπως και τα άλλα εθνικά διοικητικά δίκαια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Σύμφωνα...
Δ. Κόρσος, Διοικητικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2013
Η τετάρτη έκδοση του προσφάτως κυκλοφορήσαντος τόμου «Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος» του καθηγητού Δημητρίου Κόρσου περιέχει συμπληρωμένη και ενημερωμένη κατά το δυνατόν...
Κ. Γώγος, Η ανυπόστατη διοικητική πράξη, 2012
Οι διακρίσεις και οι επιμέρους κατηγορίες των ανυπόστατων διοικητικών πράξεων και η παροχή δικαστικής προστασίας. Η ανυπόστατη πράξη αποτελεί πάγιο τμήμα της δογματικής του...
Μ. Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων, 2012
Η παρούσα μελέτη, η οποία διαιρείται σε τρία κεφάλαια, προσεγγίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, το οποίο εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τους νομικούς αλλά και...
S. Atabay/P. Badura/M. Damohorský..., Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011
Στο συλλογικό αυτό έργο παρουσιάζονται 68 μελέτες, οι οποίες παρατίθενται στις παρακάτω ενότητες: - Γενικά θέματα - Ιδιωτικό δίκαιο - Ποινικό δίκαιο - Εγκληματολογία -...
Χ. Δετσαρίδης, Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, 2011
Ένα χρήσιμο βοήθημα σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται με ζητήματα διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και δημόσιους λειτουργούς – υπαλλήλους που υπηρεσιακά σχετίζονται με...
Χ. Αντωνιάδης/Ι. Δούμπης/Α. Καραμόσχογλου..., Εθνική Σχολή Δικαστών: 15 χρόνια λειτουργίας, 2010
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #64
Η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών, διοργάνωσε επιστημονική Ημερίδα με το θέμα που...
Β. Παπαγρηγορίου, Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου, τόμ. 1, 4η έκδ., 2010
Μετά την εξάντληση της τρίτης εκδόσεως, το βιβλίο επανεκδίδεται σε τέταρτη έκδοση, η οποία, έναντι εκείνης, είναι μεγαλύτερη σε έκταση και βελτιωμένη και συμπληρωμένη σε όλα...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα