Π.-Μ. Ευστρατίου, Συστηματικά Θεμέλια του Ελληνικού Διοικητικού Δικαίου, 2013


Π.-Μ. Ευστρατίου, Συστηματικά Θεμέλια του Ελληνικού Διοικητικού Δικαίου, 2013

Το ελληνικό διοικητικό δίκαιο (όπως και τα άλλα εθνικά διοικητικά δίκαια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου εφαρμόζεται όχι μόνο το εθνικό δίκαιο, αλλά και το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά το ελληνικό διοικητικό δίκαιο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διέπεται σε μεγάλο βαθμό από μια έντονη εσωστρέφεια που δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο και τη θέση του στο όλο οικοδόμημα του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Την ανάγκη μιας τέτοιας εξωστρεφούς ευρωπαϊκής προσέγγισης – που να κινείται πέρα από μια απλή επιλεκτική νομική σύγκριση – επιχειρεί να καλύψει η παρούσα συστηματική ανάλυση των βασικών θεσμών και αρχών του σύγχρονου ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού διοικητικού δικαίου.

Το έργο περιλαμβάνει πέντε ενότητες, στις οποίες αναλύονται οι γενικές αρχές του ελληνικού διοικητικού δικαίου, η οργάνωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, οι βασικοί θεσμοί του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, το δίκαιο της διοικητικής διαδικασίας και οι νομικές μορφές διοικητικής δράσης, τα δημοκρατικά θεμέλια του ελληνικού διοικητικού δικαίου, τα μέσα έννομης προστασίας έναντι της διοικήσεως και οι μορφές και η πυκνότητα του δικαστικού ελέγχου, καθώς και το δικαίωμα χρηστής διοικήσεως – πάντοτε σε σχέση με τους αντίστοιχους θεσμούς του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Με τη συστηματική αυτή ανάλυση αναδεικνύονται ο ουσιαστικός ρόλος, περιεχόμενο και τεράστια σημασία της δημόσιας διοίκησης και του διοικητικού δικαίου του σύγχρονου κράτους για την ανάπτυξη της κοινωνίας και δίνονται απαντήσεις στα σημαντικά προβλήματα της σύγχρονης διοίκησης και του σύγχρονου διοικητικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συστηματικά Θεμέλια του Ελληνικού Διοικητικού Δικαίου
Ουσιαστικού και Δικονομικού
© 2013
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-033-6
Σελίδες
XVIII + 182
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

§ 1. Εισαγωγή και αρχές διοικητικού δικαίου

Ι. Αρχές του ελληνικού διοικητικού δικαίου

ΙΙ. Σύγκλιση και απόκλιση από ευρωπαϊκές αρχές

§ 2. Θεσμοί διοικητικού δικαίου από ρυθμιστική-κανονιστική άποψη

Ι. Οργάνωση και προσωπικό της δημόσιας διοίκησης

1. Διοικητική οργάνωση

α) Κυβέρνηση

β) Κεντρική κρατική διοίκηση

γ) Περιφερειακή κρατική διοίκηση

δ) Τοπική αυτοδιοίκηση

ε) Ειδική, λειτουργική ή καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση

2. Προσωπικό, ιδίως υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων

υπαλλήλων και κοινωνική θέση

3. Στρατηγικές και προβλήματα εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή

έννομη τάξη

ΙΙ. Διαδικασία και μορφές διοικητικής δράσης

1. Διοικητική διαδικασία

2. Νομικές μορφές δράσης της δημόσιας διοίκησης

3. Στρατηγικές και προβλήματα εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή

έννομη τάξη

§ 3. Θεσμοί διοικητικού δικαίου από δημοκρατική άποψη

Ι. Υποταγή στο νόμο

1. Αρχή της νομιμότητας της διοικήσεως

2. Δεσμεύσεις μέσω του κρατικού προϋπολογισμού

3. Περαιτέρω δεσμεύσεις μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου

ΙΙ. Άλλα δημοκρατικά εργαλεία

1. Διαφάνεια, πρόσβαση σε πληροφορίες, δημοσιότητα

2. Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και αυτοδιοίκηση

§ 4. Θεσμοί διοικητικού δικαίου από άποψη έννομης προστασίας

Ι. Μέσα δικαστικής προστασίας έναντι της διοικήσεως

ΙΙ. Μορφές και πυκνότητα του δικαστικού ελέγχου

ΙΙΙ. Άλλοι θεσμοί έννομης προστασίας

§ 5. Το δικαίωμα χρηστής διοικήσεως

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα