S. Atabay/P. Badura/M. Damohorský..., Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011


S. Atabay/P. Badura/M. Damohorský..., Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011

Στο συλλογικό αυτό έργο παρουσιάζονται 68 μελέτες, οι οποίες παρατίθενται στις παρακάτω ενότητες:
- Γενικά θέματα
- Ιδιωτικό δίκαιο
- Ποινικό δίκαιο - Εγκληματολογία
- Δημόσιο δίκαιο
- Διοικητική επιστήμη
- Ευρωπαϊκό δίκαιο
- Περιβάλλον
- Εκκλησιαστικό δίκαιο - Θεολογία
- Οικονομία

Μεταξύ των θεμάτων συγκαταλέγονται:
Η προστασία του ιδιωτικού βίου και της υπολήψεως του προσώπου στο πεδίο των κανόνων συγκρούσεως

Ενοχική δικαιοπραξία σε ακίνητα παραμεθόριων περιοχών

Η εξέλιξη της νομολογίας του Αρείου Πάγου σε σχέση με το άρθρο 940 ΚΠολΔ

Ερμηνεία άρθρων Ποινικού Κώδικα 15, 28, 29, 94 παρ. 1, 277, 278, 291, 302, 306, 314 εξ αφορμής του ναυαγίου του οχηματαγωγού ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ

Περί αρμοδιότητας προς ανάκληση διοικητικών πράξεων –Με αφορμή την ΟλΣτΕ 1581/2010–

Η νομολογιακή εξέλιξη σχετικά με τους περιορισμούς στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων του Δημοσίου

Εκτελεστή διοικητική πράξη - Απώλεια εκτελεστότητος

Ο παρεμπίπτων έλεγχος των υπηρεσιακών μεταβολών των δημοσίων υπαλλήλων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Τα όρια συνταξιοδοτήσεως ανδρών και γυναικών

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους πολεοδομικούς

Η αρχή της κατάδηλης υπεροχής και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ο έλεγχος διαχείρισης των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η εξαιρετικότητα (exorbitance) στην διοικητική δικονομία

Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων και παραλείψεων των οργάνων της ΕΕ από τον πολίτη της Ένωσης

Η ελληνική και διεθνής ενεργειακή πολιτική: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές

Η προστασία του περιβάλλοντος στην πρόσφατη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών: Η απόφαση Pupl Mills (20 Απριλίου 2010)

Νομική θέση των ορθόδοξων μοναχών στην Ελλάδα

Η έννοια του κινδύνου στην ασφάλιση υγείας - Μέθοδοι τιμολόγησης και συστήματα διαχείρισης

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο
DIE ARCHE DER FREUNDSCHAFT FESTSCHRIFT FÜR PROFESSOR Dr. THEODOR J. PANAGOPOULOS
© 2011
Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-676-5
Σελίδες
XXIX + 1295
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Χαιρετισμός Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄

Χαιρετισμός Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

κ.κ. Θεοδώρου Β΄

Πρόλογος

Prolegomenon

Κατάλογος συμμετεχόντων

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μηνάς Αλεξ. Αλεξιάδης

Λαογραφία και επιστήμη του δικαίου

Μανόλης Γ. Βαρβούνης

Αλεξανδρινά οφφίκια

Eleni Ginou

Interculturalité et voyage: processus identitaire de couleur et relativité de cultures

Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης

Πατριαρχείον Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής (Απόπειρα σύντομης χαρτογράφησης της δισχιλιόχρονης ιστορίας του)

Αντώνιος Ν. Κουνάδης

Γλώσσα, εθνική παράδοση και παγκοσμιοποίηση

Χρήστος Π. Μπαλόγλου

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία του Aρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσάνθου Φιλιππίδου του από Τραπεζούντος

Ευθύμιος Θ. Σουλογιάννης

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ελληνισμός της Αιγύπτου (1957 κ.εξ.), με αναφορά στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις

Αντώνιος Ν. Φρούντας

Το χρονικό οκτώ Επιστημονικών Συμποσίων Τομέως Νομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς - Ελεγκτικού Συνεδρίου (2003-2010)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Penelope Agallopoulou

The institution of foster care for minors in Greece

Σπυρίδων Βρέλλης

Η προστασία του ιδιωτικού βίου και της υπολήψεως του προσώπου στο πεδίο των κανόνων συγκρούσεως

Καλλιρόη Παντελίδου

Ενοχική δικαιοπραξία σε ακίνητα παραμεθόριων περιοχών

Ιωάννης Ν. Παπανικολάου

Η εξέλιξη της νομολογίας του Αρείου Πάγου σε σχέση με το άρθρο 940 ΚΠολΔ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κωνσταντίνος Ι. Κούκλης

Ερμηνεία άρθρων Ποινικού Κώδικα 15, 28, 29, 94 παρ. 1, 277, 278, 291, 302, 306, 314 εξ αφορμής του ναυαγίου του οχηματαγωγού ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ

Χριστίνα Μορφάκη, Μιχάλης Σφακιανάκης

Ανάλυση Ελληνικής και διεθνούς εγκληματικής συμπεριφοράς - προβλέψεις

Γιάννα Παναγοπούλου-Μπέκα

Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος: η πρόκληση για το Ποινικό Δίκαιο, το στοίχημα για την αντεγκληματική πολιτική

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Peter Badura

Verfassungsrechtliche Grenzen des parlamentarischen Budgetrechts zur Vermeidung Übermäßiger öffentlicher Defizite

Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου

Ο Γεώργιος Ι. Αγγελόπουλος και το έργον του Johann Caspar Bluntschli: Γενικαί αρχαί του κράτους

Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος

Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το άρθρο 98 παρ. 1α΄ του Συντάγματος

Józef Filipek

Die ontologischen Wurzeln des juristischen Denkens in der Verwaltungrechtswissenschaft

Ελένη Λ. Θεοχαροπούλου

Η κατά χρόνο εφαρμογή των φορολογικών νόμων βάσει της διάκρισης μεταξύ ουσιαστικών και διαδικαστικών διατάξεων υπό το φως της νομολογίας του ΣτΕ

Φλωρεντία Καλδή

Ελεγκτικό Συνέδριο - Δικαστικός έλεγχος δημόσιας διαχείρισης

Ιωάννης Καραβοκύρης

Ελεγκτικό Συνέδριο και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

Ιωάννης Π. Κάρκαλης

Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος ως θεσμική αντικειμενική εγγύηση αντιδιαφθοράς

Βασίλης Κουγέας

Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης - Από το κοινοτικό στο εθνικό δημοσιονομικό σύστημα

Ismini Kriari-Catranis

Human Assisted Procreation, Donor anonymity and Surrogacy in the Greek legal frame

Πάνος Λαζαράτος

Περί αρμοδιότητας προς ανάκληση διοικητικών πράξεων - Με αφορμή την ΟλΣτΕ 1581/2010

Άννα Λιγωμένου

Η νομολογιακή εξέλιξη σχετικά με τους περιορισμούς στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων του Δημοσίου

Ανδρομάχη Γ. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά

Εκτελεστή διοικητική πράξη - Απώλεια εκτελεστότητος

Νικόλαος Αλ. Μηλιώνης

Ο παρεμπίπτων έλεγχος των υπηρεσιακών μεταβολών των δημοσίων υπαλλήλων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Τα όρια συνταξιοδοτήσεως ανδρών και γυναικών

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή

Ιδιωτικότητα και Διαδίκτυο: Το παράδειγμα του Facebook

Βλάσιος Ι. Παπαγρηγορίου

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους πολεοδομικούς

Δημήτριος Θ. Πυργάκης

Η αρχή της κατάδηλης υπεροχής και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Νικολίτσα Ράπτη

Ο έλεγχος διαχείρισης των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωνσταντίνος Θ. Ρίζος

Το ισχύον στην Ελλάδα σύστημα χρηματόδοτησης των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών (Έσοδα - Δαπάνες - Διαφάνεια - Έλεγχος)

Ιωάννης Δ. Σαρμάς

Η τεχνική του δημοσιονομικού ελέγχου τήρησης της νομιμότητας

Δημήτριος Δ. Στράνης

Η εξαιρετικότητα (exorbitance) στην διοικητική δικονομία

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Η ανταλλαγή πληροφοριών στο πεδίο της φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και άλλων κρατών

Marek Wierzbowski, Stanislaw Radowick

Polish Code of Administrative Procedure and Perspectives for EU Administrative Procedural Law

Χαράλαμπος Γ. Χρυσανθάκης

Οι προσλήψεις και πάλι στην επικαιρότητα: ο Ν. 3812/2009

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου

Το «Μετέωρο βήμα» του Management στον δημόσιο τομέα

Σταυρούλα Ν. Κτιστάκη

Η επαγγελματική αρετή, καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας του προσωπικού στη δημόσια διοίκηση

Λέανδρος Τ. Ρακιντζής

Ανάπλαση του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης. Η κρίση που βιώνουμε ως ευκαιρία και πρόκληση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παναγιώτης Ι. Κανελλόπουλος

Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων και παραλείψεων των οργάνων της ΕΕ από τον πολίτη της Ένωσης

Πέτρος Λιάκουρας

Αρχές της Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

Δονάτος Παπαγιάννης

Η θρησκεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σοφία Αδάμ-Μαγνήσαλη

Περιβάλλον και αρχαίο ελληνικό δίκαιο

π. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος

Περιβάλλον και Ηθική

Semra Atabay, Zeynep Kaçmaz, Gökçe Kaçmaz

Urbanisation in Turkey: Its implications on Istanbul Metropolitan area and ensuing planning dilemmas

Ιωάννης Βασιλόπουλος

Περιβαλλοντική ηθική και όρια δικαστικού ελέγχου

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου

Οι περιβαλλοντικές συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης

Δημήτριος Γεωργακέλλος, Ελπίδα Ταχμιτζάκη

Η ελληνική και διεθνής ενεργειακή πολιτική: υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές

Milan Damohorský, Hana Müllerová

Environmental Law in the Czech Republic - Ιts features and current trends

Μιχαήλ Δεκλερής

Bιώσιμη ανάπτυξη του Ρίο (1992) και ενεστώσα κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Εμμανουέλα Δούση

Η προστασία του περιβάλλοντος στην πρόσφατη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών: η απόφαση Pupl Mills (20 Απριλίου 2010)

Χρήστος Σ. Ζερεφός

Κλιματική αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη

Οσιωτάτη Γερόντισσα Θεοξένη

Ορθόδοξη παράδοση και περιβάλλον

Σεραφείμ Κυκκώτης, Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε - Αγκόλας

Επταετές σχέδιο δράσης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής εις την αφρικανικήν ήπειρον δια την προστασία του περιβάλλοντος

Ευπραξία-Αίθρα Μαριά

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος: Νομοθετικές διαστάσεις και νομολογιακές λύσεις

Απόστολος Πλατ. Μπότσος

Η συμβολή της νεότητας στην προστασία του περιβάλλοντος

Ηλίας Β. Οικονόμου

Το ζωτικό τρίγωνο (Οικολογία - Οικονομία - Ηθική)

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Βασίλειος, Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, Κύπρου

Ο νέος καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας Κύπρου (2010)

Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Ι. Δεναξάς

Θεολογία και Δικαιοσύνη - Μια θεολογική προσέγγιση της έννοιας της Δικαιοσύνης βασισμένη σε αναφορές του Ιερού Ψαλτηρίου

Οσιωτάτη Γερόντισσα Ευφημία

Ο δυναμισμός της ασκητικής βιοτής μέσα από την προσευχή

Ησαΐας, Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, Κύπρου

Το αντίδοτο της διαφθοράς

Αρχιμανδρίτης Ρωμανός Κανιτάκης

Αναφορές του Ιερού Ψαλτηρίου στο περιβάλλον

Γεώργιος Ι. Κούρτης

Νομική θέση των ορθόδοξων μοναχών στην Ελλάδα

Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης

Θεία και ανθρώπινη δικαιοσύνη

Απόστολος Β. Νικολαΐδης

Ο διαθρησκειακός διάλογος στην πράξη

Γεώργιος Α. Πουλής

Αυτοκτονία και ευθανασία. Από τη σκοπιά του Εκκλησιαστικού Δικαίου

Προκόπιος, Μητροπολίτης Φιλίππων-Νεαπόλεως-Θάσου

Η διαθεσιμότης και η από του θρόνου έκπτωσις του Μητροπολίτου κατά την παράγραφον 8 του άρθρου 34 του Ν. 590/1977 (Άρθρον 15 του Ν. 1351/ 1983)

Παναγιώτης Τζουμέρκας

Προσπάθειες σύνταξης Κανονισμού εκλογής Πατριάρχου Αλεξανδρείας επί Πατριάρχου Σωφρονίου Δ΄ (1870-1899)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αθανάσιος Βοζίκης

Η έννοια του κινδύνου στην ασφάλιση υγείας - Μέθοδοι τιμολόγησης και συστήματα διαχείρισης

Δωροθέα Κόσσυβα, Νικόλαος Γεωργόπουλος

Στρατηγικές διείσδυσης ελληνικών επιχειρήσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 8η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...