Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 30 από 34
Κ. Γώγος, Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, 2009
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #17
Η κοινοτική οδηγία 92/43 δημιούργησε ένα δίκτυο με την ονομασία Natura 2000, το οποίο αποτελείται από περιοχές που προστατεύονται χάριν των στοιχείων βιοποικιλότητας, δηλαδή...
Χ. Ζερεφός/Οσιωτάτη γερόντισσα Θεοξένη/Θ. Παναγόπουλος..., Η Συμβολή της νομολογίας στην εξέλιξη του δικαίου περιβάλλοντος – Βιώσιμη ανάπτυξη, 2009
Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι το περιβάλλον βρίσκεται σε διαρκή –και νόμιμη– άμυνα απέναντι σε αναπτυξιακά συμφέροντα κάθε είδους. Υπό το φως αυτής της,...
Δ. Μάνου, Η περιβαλλοντική παράμετρος στη διεθνή χρηματοδότηση της ανάπτυξης, 2009
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #1
Με το βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εξέτασης των περιβαλλοντικών ζητημάτων που τίθενται κατά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης από τις...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Δίκαιο του περιβάλλοντος, 3η έκδ., 2008
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα της εποχής μας. Η ρύπανση είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως άλλοθι την αυτοΐαση της φύσης. Η συμβολή...
Α. Τάχος, Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος, 2007
Η έκδοση αποτελεί προσπάθεια κωδικοποίησης, υπό την έννοια της συλλογής και της επιλογής των βασικών γενικών νομοθετημάτων, κοινοτικών και ελληνικών, που αφορούν στο...
Α. Τάχος, Δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος, 6η έκδ., 2006
Σειρά: Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, #5
Η παρούσα έκδοση είναι νέα κυριολεκτικώς. Διότι η συνολική ύλη του βιβλίου έχει αναδιαρθρωθεί, εμπλουτισθεί και ενημερωθεί, ως προς τις σχετικές διατάξεις, την νομολογία και...
Ι. Μακρής, Δασική νομοθεσία - Συμπλήρωμα, 2005
Το βιβλίο έχει ως στόχο τη συμπλήρωση της δεύτερης έκδοσης του έργου του συγγραφέα με τίτλο «Δασική Νομοθεσία», με τη νέα νομοθεσία που τροποποιεί ή συμπληρώνει την...
Α. Πρωτοπαπάς/E. Kula, Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, 2005
Οι οικονομικές δραστηριότητες της ανθρωπότητας, όπως η ταχεία εξάντληση των δασικών πόρων του πλανήτη, των αποθεμάτων των αλιευμάτων, των ορυκτών καυσίμων και των μεταλλικών...
Α. Γκιζάρη, Οι νέοι μηχανισμοί περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003
Αντικείμενο της μονογραφίας αποτελεί η ανάδειξη των νέων αντιλήψεων που κυριαρχούν στο δίκαιο περιβάλλοντος. Ειδικότερα, επισημαίνεται η «αλλαγή τακτικής» που παρατηρείται...
Χ. Αθανασοπούλου, Οικονομική ελευθερία και προστασία του περιβάλλοντος, 2002
Η μονογραφία αυτή πραγματεύεται το φλέγον θέμα της σύγκρουσης των αρχών της ελεύθερης οικονομίας, ειδικότερα αυτών της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και του...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα