Ι. Μακρής, Δασική νομοθεσία - Συμπλήρωμα, 2005


Ι. Μακρής, Δασική νομοθεσία - Συμπλήρωμα, 2005

Το βιβλίο έχει ως στόχο τη συμπλήρωση της δεύτερης έκδοσης του έργου του συγγραφέα με τίτλο «Δασική Νομοθεσία», με τη νέα νομοθεσία που τροποποιεί ή συμπληρώνει την υφισταμένη και με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που εξεδόθησαν κατόπιν των αναθεωρημένων σχετικών διατάξεων των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος.

Έτσι, στο παρόν Συμπλήρωμα περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις των εξής νόμων και προεδρικών διαταγμάτων:

-Ν. 2941/2001 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις».

-Ν. 2945/2001, άρθρο 30, «Τροποποίηση του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄), του Ν.Δ. 131/1974 (ΦΕΚ 320 Α΄) και άλλες διατάξεις».

-Π.Δ. 228/2002 «Κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος».

-Π.Δ. 17/2003 «Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/105 ΕΚ».

-Ν. 3193/2003, άρθρο 10, «Τροποποίηση του Ν. 2961/2001».

-Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

Εξαντλημένη έκδοση

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δασική νομοθεσία - Συμπλήρωμα
Ν. 2941/2001, 2945/2001, ΠΔ 228/2002, ΠΔ 17/2003, Ν. 3193/2003, 3208/2003
© 2005
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-965-8
Σελίδες
80
Τιμή
€ 10,00
Εξαντλημένο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022
Η νομική προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στις εξελίξεις σε νομοθεσία και νομολογία
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021
Η διαχείριση και η προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000
Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Γ. Μπάλιας/Ε.-Α. Μαριά..., Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020
Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σύγχρονες καθολικές προκλήσεις, όπως η...