Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Τάχος, Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος, 2007

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος
Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτικό δίκαιο - Διεθνείς συμβάσεις - Βασική νομολογία
© 2007
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-165-4
Σελίδες
XVI + 1414
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Α. Τάχος, Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος, 2007


Α. Τάχος, Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος, 2007

Η έκδοση αποτελεί προσπάθεια κωδικοποίησης, υπό την έννοια της συλλογής και της επιλογής των βασικών γενικών νομοθετημάτων, κοινοτικών και ελληνικών, που αφορούν στο περιβάλλον και, ταυτόχρονα, προσπάθεια να οριοθετηθούν, με επιστημονικά κριτήρια, οι σχετικοί κανόνες σε κατηγορίες και ομάδες.

Έτσι, η διάρθρωση της ύλης του έργου περιλαμβάνει τις γενικές και ειδικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τις σχετικές με τα όργανα και τις διαδικασίες προστασίας και εκείνες που αφορούν στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Η συλλογή και η επιλογή της ύλης έγινε με κριτήριο την άμεση χρησιμότητα των διατάξεων, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για το τι πρέπει να προστατεύεται και για ποιο λόγο, αν προστατεύεται ή δεν προστατεύεται και με ποιους τρόπους.

Στο έργο, περιλαμβάνεται και βασική νομολογία, δηλ. αυτή που αφορά στο άρθρο 24 του Συντάγματος, διατάξεις των Συνθηκών ΕΚ/ΕΕ, της ΕΣΔΑ, και συστηματικότερα του εκτελεστικού ν. 1650/1986.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος
Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτικό δίκαιο - Διεθνείς συμβάσεις - Βασική νομολογία
© 2007
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-165-4
Σελίδες
XVI + 1414
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Σύνταγμα 1975/1986/2001

β. Συνθήκη ΕΚ/ΕΕ

γ. 1. ΕΣΔΑ

2. Α΄ Πρόσθετο Πρωτόκολλο. Άρθρο 1 (νομολογία)

δ. Διεθνείς Συμβάσεις

ε. Ελληνική νομοθεσία

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Κοινοτικό Δίκαιο

Ι. Κανονισμοί

ΙΙ. Οδηγίες

β. Διεθνείς Συμβάσεις

γ. Ελληνικό Δίκαιο

Ι. Νόμοι. Προεδρικά Διατάγματα. Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου

II. Υπουργικές Αποφάσεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

α. Γενικές Διατάξεις

β. Ειδικές Διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

α. Γενικές διατάξεις

β. Ειδικές διατάξεις

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού