Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 35
Χ. Χατζηκωνσταντίνου/Γ. Κρεμλής/Α. Χαροκόπου..., Διαχείριση Αποβλήτων, 2019
Σειρά: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #11
Στις 11 Φεβρουαρίου 2019, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση Αποβλήτων - Επίκαιρα Νομικά...
Χ. Χατζηκωνσταντίνου, Σύμβαση Άαρχους - 20 χρόνια μετά, 2019
Σειρά: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #10
Με αφορμή, λοιπόν, τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την υπογραφή της διεθνούς αυτής Σύμβασης, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται, ειδικότερα, στον Τρίτο Πυλώνα και δη στο δικαίωμα...
Κ. Πουϊκλή, Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο δίκαιο περιβάλλοντος, 2017
Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο σύνθετες και δυναμικά εξελισσόμενες αρχές στο ενωσιακό δίκαιο περιβάλλοντος. Εκκινώντας από το πεδίο των...
Α. Αλεφαντή/Ν. Αλιβιζάτος/Β. Ανδρουλάκης..., Ο Δικαστής, ο Νόμος και το Περιβάλλον, 2016
Στον τόμο προς τιμή του επ. Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κωνσταντίνου Μενουδάκου, αφορμή για τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται αποτέλεσαν οι αποφάσεις που...
Α. Γκιζάρη, Η συμβολή των ιδιωτών στην επιβολή  του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, 2013
Η μονογραφία επικεντρώνεται στην έμμεση επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ μέσω των δυνατοτήτων έννομης προστασίας των ιδιωτών  και κυρίως της δυνατότητας ελέγχου των...
Ν. Χαραλαμπίδου, Δίκαιο περιβάλλοντος, 2013
Το σύνολο των νομοθεσιών, που αποτελούν το Δίκαιο Περιβάλλοντος, ουσιαστικά οριοθετούν και ρυθμίζουν την ρύπανση των υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας μέσα από ένα...
Δ. Κλαβανίδου/Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου/Δ. Κωστόπουλος..., Ζητήματα νομικής προστασίας του περιβάλλοντος, 2011
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #66
Στον παρόν τεύχος περιλαμβάνονται εισηγήσεις και παρεμβάσεις επιστημονικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7.5.2010 από την Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος και την Ένωση...
Κ. Βατάλης, Συλλογή νομοθεσίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), 2010
Η διαπίστωση ότι η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αντί συμβατικών πηγών ενέργειας συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη...
Ι. Κυριτσάκη, Το δικαίωμα στο περιβάλλον, 2010
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της αναγνώρισης ενός ουσιαστικού δικαιώματος διαβίωσης σε ένα υγιές και ισόρροπο περιβάλλον στο πλαίσιο της ενωσιακής...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα