Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 31 έως 35 από 35
Χ. Αθανασοπούλου, Οικονομική ελευθερία και προστασία του περιβάλλοντος, 2002
Η μονογραφία αυτή πραγματεύεται το φλέγον θέμα της σύγκρουσης των αρχών της ελεύθερης οικονομίας, ειδικότερα αυτών της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και του...
Ι. Μακρής, Δασική νομοθεσία, 2η έκδ., 2002
Συστηματική προσπάθεια ενιαίας κωδικοποίησης της δασικής νομοθεσίας κατά θεματικές ενότητες, με παράλληλη συσχέτιση νομοθεσίας και αντίστοιχης μέχρι σήμερα νομολογίας. Η...
Β. Παπαγρηγορίου, Οι υγρότοποι διεθνούς ενδιαφέροντος, 2000
Στο βιβλίο αυτό μελετάται συστηματικά και συνολικά η Διεθνής Σύμβαση του Ramsar, που υπεγράφη το 1971 στην ομώνυμη ιρανική πόλη, στα παράλια της Κασπίας. Η Σύμβαση αυτή,...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η διοικητική διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 1995
Βασικές αρχές και έννοιες για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, νομοθετικά κείμενα, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και κοινοτικές οδηγίες.
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα