Ι. Μακρής, Δασική νομοθεσία, 2η έκδ., 2002


Ι. Μακρής, Δασική νομοθεσία, 2η έκδ., 2002

Συστηματική προσπάθεια ενιαίας κωδικοποίησης της δασικής νομοθεσίας κατά θεματικές ενότητες, με παράλληλη συσχέτιση νομοθεσίας και αντίστοιχης μέχρι σήμερα νομολογίας.

Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει τις νέες τάσεις της νομολογίας καθώς και τις νέες νομοθετικές διατάξεις που τροποποιούν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το δασικό δίκαιο την Ελλάδα.

Στο παράρτημα νομοθεσίας, παρατίθενται οι διατάξεις του αναθεωρημένου Συντάγματος του 2001, που αφορούν στα δάση και τις δασικές εκτάσεις.

Περιλαμβάνει:

  • Kατανομή του Δασικού Κώδικα (NΔ 86/1969 και Ν 998/1979) σε θεματικές ενότητες
  • Νομολογία όλων των Δικαστηρίων
  • Παράρτημα λοιπής νομοθεσίας
  • Λημματικά ευρετήρια

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δασική νομοθεσία
Κατανομή Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969) και Ν. 998/1979 σε θεματικές ενότητες. Νομολογία όλων των δικαστηρίων. Παράρτημα λοιπής νομοθεσίας. Λημματικά ευρετήρια.
© 2002
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-301-639-X
Σελίδες
789
Τιμή
€ 68,00
Εξαντλημένο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Μ. Παπαγεωργίου, Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2022
Η Moνογραφία πραγματεύεται τις σύγχρονες πτυχές του δικαίου της Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά την πολυδιάστατη εξέλιξή του μέσα στο χρόνο. Πέρα από την ανάλυση των συνθηκών της...
Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022
Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται η συγκροτημένη νομική προστασία του περιβάλλοντος, το συνταγματικό δικαίωμα στο περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος ως συνιστώσα...
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Τα πλωτά αιολικά πάρκα αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση του δυναμικού των υπεράκτιων ανανεώσιμων...
Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021
H παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνηθεί εκείνο το πλαίσιο για τη συντήρηση της περιοχής Natura 2000 στην Αθωνική Χερσόνησο, χωρίς εξάρτηση από τις συχνές νομοθετικές...
Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Γ. Μπάλιας/Ε.-Α. Μαριά..., Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020
Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σύγχρονες καθολικές προκλήσεις, όπως η...