Οικονομία και Επιχειρήσεις


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 27
Κ. Μορτόπουλος, Εισαγωγή στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο, 2009
Το βιβλίο «Εισαγωγή στο Επιχειρησιακό Δίκαιο» επιδιώκει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τον νομικό και τον μελετητή των θεάτρων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μολονότι...
Ν. Ρόκας, Η παγκόσμια οικονομική κρίση και μέτρα αντιμετώπισής της, 2009
Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, #13
Η δημοσιευόμενη μελέτη γράφηκε αποτελεί ομιλία του γράφοντος, σε εκδήλωση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου, η οποία έλαβε χώρα την 21.1.2009 στη Θεσσαλονίκη.
Ε. Παναγιωτίδου, Έρευνα-Καινοτομία, 2008
Η μελέτη εξετάζει το περιεχόμενο της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την έρευνα και την καινοτομία, και τα κοινοτικά και τα εθνικά νομοθετικά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για...
Σ. Ρεπούσης, Επενδύσεις μέσω Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 2007
Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με Επενδύσεις μέσω του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).Η ανάγκη...
Γ. Χαρδούβελης/Ν. Καραμούζης, Αγορά κατοικίας: τάσεις και επενδυτικές ευκαιρίες, 2007
Ο παρών τόμος περιέχει μια εκτεταμένη ανάλυση της αγοράς κατοικίας και επαγγελματικής στέγης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη συμβολή ειδικών από τον επαγγελματικό χώρο...
Σ. Ρεπούσης, Διαχείριση χαρτοφυλακίου και προϋπολογισμοί, 2005
Στα πρώτα τρία κεφάλαια του βιβλίου του οικονομολόγου κ. Ρεπούση, παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Καλύπτονται θέματα της θεωρίας του σύγχρονου...
Π. Στάγκος, Το νομικό πλαίσιο των διεθνών επενδύσεων, 2005
Στο βιβλίο αυτό του καθηγητή της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης Πέτρου Στάγκου έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί όλα τα βασικά νομικά κείμενα που διέπουν τη συμμετοχή της χώρας...
Ι. Κεχράς/Ι. Μαυροκορδάτος/Γ. Τροβάς..., Βιβλία τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής κοστολογίου, 2004
Το έργο των κ.κ. Ιωάννη Κεχρά, Κοστολόγου, Ιωάννη Μαυροκορδάτου, π. Εφόρου, Δημητρίου Παπαγιάννη, Οικονομολόγου, Γρηγόρη Τροβά, Προϊσταμένου ΤΕΚ Υπουργείου Οικονομικών...
Ι. Κεχράς/Ι. Μαυροκορδάτος/Γ. Τροβάς..., Βιβλίο αποθήκης, 2003
Η σωστή τήρηση του βιβλίου αποθήκης είναι απαραίτητη για την καλή πορεία μιας επιχείρησης, τόσο για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης και εσωτερικού ελέγχου, όσο και για λόγους...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα