Ν. Ρόκας, Η παγκόσμια οικονομική κρίση και μέτρα αντιμετώπισής της, 2009


Ν. Ρόκας, Η παγκόσμια οικονομική κρίση και μέτρα αντιμετώπισής της, 2009 Η δημοσιευόμενη μελέτη γράφηκε αποτελεί ομιλία του γράφοντος, σε εκδήλωση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου, η οποία έλαβε χώρα την 21.1.2009 στη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η παγκόσμια οικονομική κρίση και μέτρα αντιμετώπισής της
© 2009
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-423-5
Σελίδες
VIII + 42
Τιμή
€ 6,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Α. Η οικονομική κρίση

Ι. Ο ενυπάρχων σπόρος της κρίσης

ΙΙ. Αίτια της κρίσης

ΙΙΙ. Το ζήτημα των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών

IV. Ευθύνη των εταιρικών οργάνων

V. Οικονομική κρίση και εταιρική διακυβέρνηση

Β. Η αντίδραση των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ. Ο ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οι-

κονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διε-

θνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης

Ι. Προϋποθέσεις υπαγωγής πιστωτικών ιδρυμάτων στη

ρύθμιση του ν. 3723

ΙΙ. Αντίθεση του ν. 3723/2008 στο κοινοτικό και το εται-

ρικό δίκαιο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου/Γ. Δέλλιος/Γ. Καρύδης..., Δίκαιο Λιμένων & Λιμενική Πολιτική, 2011
Σειρά: Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, #
Στις 14 και 15 Μαΐου 2010 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη διημερίδα με θέμα «Δίκαιο Λιμένων & Λιμενική Πολιτική». Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών...
Ι. Κεχράς/Ι. Μαυροκορδάτος/Γ. Τροβάς..., Βιβλίο αποθήκης, 2003
Η σωστή τήρηση του βιβλίου αποθήκης είναι απαραίτητη για την καλή πορεία μιας επιχείρησης, τόσο για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης και εσωτερικού ελέγχου, όσο και για λόγους...
Σ. Ψυχομάνης, Τουριστικό δίκαιο, 2003
Στο βιβλίο αυτό ο καθηγητής της Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σ. Ψυχομάνης παρουσιάζει τα κυριότερα φλέγοντα και αμφισβητούμενα θέματα του τουριστικού εν γένει...
Α. Κουτσουράδης, Βασική τουριστική νομοθεσία, 2000
Συλλογή, κριτική επεξεργασία και κατάταξη των σημαντικότερων νομοθετικών κειμένων που αφορούν στην τουριστική και ξενοδοχειακή νομοθεσία.