Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022


Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν τύπο βιώσιμης επιχειρηματικότητας που συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και στην προώθηση κοινωνικών αξιών. Παράλληλα, στοχεύει στην ανάπτυξη της καινοτομίας προς τη βιωσιμότητα, μεταβάλλοντας καθιερωμένα πρότυπα και θεσμούς. Ο ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει μια συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών σχετικών με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που διεξήχθησαν και δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά την περίοδο 2014-2021.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μία εισαγωγή στην εξειδικευμένη νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ μέσα από σύγκριση των νομικών πλαισίων στο Βέλγιο, την Ελλάδα και το ΗΒ· προσδιορίζεται ο «σχετικός με την κοινωνία σκοπός» ως επιδίωξη των κοινωνικών επιχειρήσεων· περιγράφεται η ανάπτυξη των υποστηρικτικών σχετικών νομοθετικών πλαισίων· αναλύεται η σχέση μεταξύ βιωσιμότητας, εταιρικής ηγεσίας και νόμου· διερευνάται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα διαχειριστικά μοντέλα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα· παρουσιάζεται ως case-study το μοντέλο διοίκησης του Ποταμού Whanganui στη Νέα Ζηλανδία· τέλος, επιχειρείται ένας επαναπροσδιορισμός της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας σύμφωνος με τις ανάγκες του πλανήτη μας σήμερα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
© 2022
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-430-8
Σελίδες
XVII + 299
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος κυρίου Βασίλη Αποστολόπουλου και κυρίου Παύλου Ευθυμίου

Εισαγωγικό Σημείωμα

Κεφάλαιο 1ο

Εισαγωγή στην εξειδικευμένη νομοθεσία

για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ:

Μία σύγκριση των νομικών πλαισίων στο Βέλγιο, την Ελλάδα και το ΗΒ

Αικατερίνη Αργυρού & Τineke Lambooy

1. Εισαγωγή: Τα νομικά πλαίσια για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ

2. Ορισμοί κοινωνικών επιχειρήσεων

3. Μεθοδολογία: Νομικές διαφοροποιήσεις σχετικές με τις κοινωνικές επιχειρήσεις

3.1. Εισαγωγή και αναφορά σε προηγούμενη έρευνα

3.2. Οι παλαιότερες έρευνες

3.3. Συγκριτική νομική μέθοδος

3.4. Η επιλογή των χωρών

3.5. Σύγκριση στη βάση των νομικών διαφοροποιήσεων

4. Ο κοινωνικός σκοπός στο νόμο του Βελγίου, της Ελλάδας και του ΗΒ για την κοινωνική επιχείρηση

4.1. Η Βελγική επιχείρηση με κοινωνικό σκοπό (VSO)

4.2. Η Ελληνική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοινσεπ)

4.3. Η Εταιρεία Κοινοτικού Συμφέροντος (CIC) στο ΗΒ

4.4. Ενδιάμεσα συγκριτικά συμπεράσματα: ο κοινωνικός σκοπός των κοινωνικών επιχειρήσεων στο νόμο του Βελγίου, της Ελλάδας και του ΗΒ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

5. Συμμετοχική διακυβέρνηση στο νόμo του Βελγίου, της Ελλάδας και του ΗΒ για την κοινωνική επιχείρηση

5.1. Η Βελγική εταιρεία με κοινωνικό σκοπό (VSO)

5.2. Η Ελληνική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοινσεπ)

5.2.1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών

5.2.2. Η Διοικούσα Επιτροπή

5.3. Η Εταιρεία Κοινοτικού Συμφέροντος (CIC) στο ΗΒ

5.3.1. Η ετήσια Γενική Συνέλευση

5.3.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

5.4. Ενδιάμεσα συγκριτικά συμπεράσματα: η συμμετοχική διακυβέρνηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο νόμο του Βελγίου, της Ελλάδας και του ΗΒ για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

6. Η ανάληψη ευθύνης και η υπευθυνότητα στο νόμο του Βελγίου, της Ελλάδας και του ΗΒ για την κοινωνική επιχείρηση

6.1. Η Βελγική εταιρεία με κοινωνικό σκοπό (VSO)

6.2. Η Ελληνική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοινσεπ)

6.3. Η Εταιρεία Κοινοτικού Συμφέροντος (CIC) στο ΗΒ

6.4. Ενδιάμεσα συγκριτικά συμπεράσματα: η ανάληψη ευθύνης και η υπευθυνότητα στο δίκαιο των κοινωνικών επιχειρήσεων του Βελγίου, της Ελλάδας και του ΗΒ

7. Η οικονομική δομή του δικαίου της κοινωνικής επιχείρησης στο Βέλγιο, την Ελλάδα και το ΗΒ

7.1. Η Βελγική εταιρεία με κοινωνικό σκοπό (VSO)

7.1.1. Ο περιορισμός διανομής κερδών: η σφράγιση της περιουσίας

7.1.2. Η σφράγιση της περιουσίας κατά την εκκαθάριση

7.2. Η Ελληνική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοινσεπ)

7.2.1. Ο περιορισμός στη διανομή κερδών: το σχέδιο παγώματος της περιουσίας

7.2.2. Η σφράγιση της περιουσίας κατά την εκκαθάριση

7.2.3. Χρηματοδότηση των αποθεμάτων

7.3. Η Εταιρεία Κοινοτικού Συμφέροντος (CIC) στο ΗΒ

7.3.1. Ο περιορισμός στη διανομή κερδών: το σχέδιο παγώματος της περιουσίας

7.3.2. Η σφράγιση της περιουσίας κατά την εκκαθάριση

7.3.3. Η χρηματοδότηση των αποθεμάτων

7.4. Ενδιάμεσα συγκριτικά συμπεράσματα: η χρηματική δομή των κοινωνικών επιχειρήσεων στο νόμο του Βελγίου, της Ελλάδας και του ΗΒ για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

8. Συμπεράσματα

8.1. Τα σημεία ομοιότητας

8.2. Τα σημεία διαφοράς

Κεφάλαιο 2ο

Δεν επιδιώκουμε όλοι κοινωνικούς σκοπούς για τις επιχειρήσεις μας; Προσδιορίζοντας τον «σχετικό με την κοινωνία σκοπό»

ως επιδίωξη των κοινωνικών επιχειρήσεων

Αικατερίνη Αργυρού, Τineke Lambooy & Pjotr Anthoni

1. Εισαγωγή

2. Μεθοδολογία

3. Θεωρητική ανάλυση ΗΒ - Ο κοινωνικός σκοπός της

3.1. Θεωρητική ανάλυση Ολλανδίας: Ο σχετικός με την κοινωνία σκοπός υπό το Ολλανδικό εταιρικό δίκαιο

3.2. Θεωρητική ανάλυση Ολλανδίας: Ο σχετικός με την κοινωνίας σκοπός υπό το Ολλανδικό φορολογικό δίκαιο

4. Ευρήματα εμπειρικής έρευνας

5. Συζήτηση, απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα και περαιτέρω παρατηρήσεις

6. Ερευνητικοί περιορισμοί και μελλοντική έρευνα

Κεφάλαιο 3ο

Παρέχοντας στις κοινωνικές επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις: Η ανάπτυξη των υποστηρικτικών νομοθετικών πλαισίων

Αικατερίνη Αργυρού

1. Εισαγωγή

2. Η ικανότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε μία διασυνοριακή δημόσια σύμβαση

2.1. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως οικονομικοί φορείς και κοινωνικά εγχειρήματα

2.2. Το διασυνοριακό συμφέρον για τις κοινωνικές επιχειρήσεις εντός των δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ

2.3. Ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις που σχετίζονται με τις οικονομικές δραστηριότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων

3. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις στο να αποκτήσουν πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις

3.1. Η έλλειψη νομικής αναγνώρισης των κοινωνικών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ και των κρατών - μελών της

3.2. Το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής για την ανάθεση των δημοσίων συμβολαίων στη βάση της κοινωνικής ευθύνης

3.3. Η υφιστάμενη σύνθεση και το τυποποιημένο καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων

4. Μέτρα που επιτρέπουν την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο

4.1. Μέτρα του νόμου του 2011 για την Ελληνική κοινωνική επιχειρηματικότητα

4.2. Οι προγραμματικές συμφωνίες και το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο

4.3. Η υπόθεση Spezzino και η σχετικότητά της

5. Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 4ο

Καθιστώντας ικανά τα διοικητικά συμβούλια να δημιουργούν βιώσιμες εταιρείες: Η σχέση μεταξύ βιωσιμότητας, εταιρικής ηγεσίας και νόμου

Αικατερίνη Αργυρού, Τineke Lambooy, & Sander Τideman

1. Εισαγωγή στη βιωσιμότητα και την εταιρική ηγεσία

1.1. Ο νόμος για την υποστήριξη των εταιρικών αρχηγών στη βιωσιμότητα

1.2. Οι ιδέες - κλειδιά: Η βιωσιμότητα, η εταιρική ηγεσία και ο νόμος

1.3. Οδηγός ανάγνωσης

2. Μεθοδολογία

3. Μια μελέτη για τη βιωσιμότητα, την εταιρική ηγεσία και το νόμο

3.1. Εισαγωγή στη βιβλιογραφία

3.2. Ευρήματα από διάφορους τομείς που αφορούν τις ιδέες της βιωσιμότητας, της εταιρικής ηγεσίας και του νόμου

3.2.1. Η βιωσιμότητα

3.2.2. Η εταιρική ηγεσία

3.2.3. Ο νόμος

4. Ανάλυση

4.1. Παρατηρήσεις

4.2. Οι προκλήσεις στην πραγματικότητα

4.3. Πιθανές λύσεις και βελτιώσεις που σχετίζονται με τον (εταιρικό) νόμο και τα νομικά όργανα

5. Ο εταιρικός σκοπός μπορεί να στηρίξει τα διοικητικά συμβούλια να εντάξουν τη βιωσιμότητα στην ατζέντα

5.1. Ο εταιρικός σκοπός

5.1.1. Κατεύθυνση

5.1.2. Νομιμοποίηση

5.1.3. Κίνητρο

5.2. Αντικρουόμενες οπτικές του εταιρικού σκοπού

5.3. Ο σκοπός και η νομική καινοτομία

6. Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 5ο

Ερευνώντας τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα διαχειριστικά μοντέλα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Αικατερίνη Αργυρού, Robert J. Blomme, Τineke Lambooy and Henk Kievit

1. Εισαγωγή

1.1. Η συλλογική διακυβέρνηση στις κοινωνικές επιχειρήσεις

1.2. Η συλλογική διακυβέρνηση ως νομική έννοια: Το εννοιολογικό πλαίσιο

2. Η έννοια της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην Ελληνική νομοθεσία όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις

2.1. Η ιδιότητα του μέλους

3. Μέθοδος

3.1. Προσέγγιση περιπτωσιολογικής μελέτης

3.2. Απαντήσαντες

4. Ανάλυση

5. Αποτελέσματα

5.1. Η Κοινσεπ Μέριμνα Υγείας (ΚΜΥ)

5.2. Η Κοινσεπ Εκάτη (ΚΕ)

6. Συζήτηση

6.1. Συμμετοχικοί μηχανισμοί μετοχών

6.2. Περιορισμοί και μελλοντική έρευνα

6.3. Πρακτικές εφαρμογές

Κεφάλαιο 6ο

Η νομική προσωπικότητα και ο οικονομικός βιοπορισμός

του Ποταμού Whanganui: μία έκκληση για κοινοτική επιχειρηματικότητα

Αικατερίνη Αργυρού & Harry Hummels

1. Εισαγωγή: Ο νόμος της Τe Awa Τupua στη Νέα Ζηλανδία

1.1. Μία νέα αντίληψη της ευημερίας του ποταμού

1.2. Η υπονομευμένη οικονομική δραστηριότητα των κοινοτήτων Maori στο Whanganui.

2. Η νομική προσωπικότητα του ποταμού και η επιτροπεία

2.1. Η φύση είναι χωριστή από την ανθρωπότητα και υπάρχει από μόνη της

2.2. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται τη φύση για την επιβίωση και την ευημερία τους

2.3. Οι άνθρωποι και η φύση σε μία αλληλένδετη οικονομία

3. Η υγεία και η ευημερία του ποταμού ως μία ζωντανή αδιαίρετη προσωπικότητα

4. Η κοινωνική και κοινοτική επιχειρηματικότητα για το όφελος, την υγεία και την ευημερία του ποταμού

5. Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 7ο

Πλανητικές απαιτήσεις: Επαναπροσδιορισμός της αειφόρου ανάπτυξης

και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας

Harry Hummels & Αικατερίνη Αργυρού

1. Εισαγωγή

2. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης

3. Πόσο «βιώσιμη» είναι η βιώσιμη ανάπτυξη;

4. Η ιδέα της βιώσιμης επιχειρηματικότητας

5. Η Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τα πλανητικά όρια

5.1. Η συνεισφορά της βιώσιμης επιχειρηματικότητας

5.2. Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα και ο σεβασμός για τα πλανητικά όρια

6. Ο επόμενος δρόμος

6.1. Επαναπροσδιορίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

6.2. Η περίπτωση της Interface

7. Συζήτηση και Συμπέρασμα

7.1. Η συμβολή μας

7.2. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Επίλογος

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου/Γ. Δέλλιος/Γ. Καρύδης..., Δίκαιο Λιμένων & Λιμενική Πολιτική, 2011
Σειρά: Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, #
Στις 14 και 15 Μαΐου 2010 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη διημερίδα με θέμα «Δίκαιο Λιμένων & Λιμενική Πολιτική». Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών...
Ν. Ρόκας, Η παγκόσμια οικονομική κρίση και μέτρα αντιμετώπισής της, 2009
Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, #13
Η δημοσιευόμενη μελέτη γράφηκε αποτελεί ομιλία του γράφοντος, σε εκδήλωση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου, η οποία έλαβε χώρα την 21.1.2009 στη Θεσσαλονίκη.
Ι. Κεχράς/Ι. Μαυροκορδάτος/Γ. Τροβάς..., Βιβλίο αποθήκης, 2003
Η σωστή τήρηση του βιβλίου αποθήκης είναι απαραίτητη για την καλή πορεία μιας επιχείρησης, τόσο για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης και εσωτερικού ελέγχου, όσο και για λόγους...
Σ. Ψυχομάνης, Τουριστικό δίκαιο, 2003
Στο βιβλίο αυτό ο καθηγητής της Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σ. Ψυχομάνης παρουσιάζει τα κυριότερα φλέγοντα και αμφισβητούμενα θέματα του τουριστικού εν γένει...
Α. Κουτσουράδης, Βασική τουριστική νομοθεσία, 2000
Συλλογή, κριτική επεξεργασία και κατάταξη των σημαντικότερων νομοθετικών κειμένων που αφορούν στην τουριστική και ξενοδοχειακή νομοθεσία.